• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

El Pressupost Municipal del 2018 és de 18.906.000 euros

Una de les principals novetats és destinar 400.000 a Pressupostos Participatius

12/01/2018 Redacció

179 pressupost desp inversions

El Pressupost pel 2018 va estar aprovat pels vots del Govern (ERC i CUP), més el vot de Gent pel Canvi, i en contra hi van estar PP, PSC i PDeCAT-D

Es fa una previsió de 18.906.000 euros, tant d'ingressos com de despeses. Això representa un increment d'un 4,45% respecte al pressupost de l'any anterior.

Pel que fa als capítols d'ingrés la previsió és de recollir un -1.24% menys d'impostos directes i incrementar un 53.33% els indirectes, encara que aquests són una ínfima part del total. S'espera un 6.39% més de transferències i s'ajusten els costos de taxes amb un increment del 24.13%, derivat de les ordenances fiscals aprovades inicialment en el Ple del mes d'octubre. I es fa un nou deute, dedicat bàsicament a inversions.

Respecte a la despesa total hi ha un decrement del 1.53% en inversions i creixen els capítols de Personal i Despesa corrent. El primer en un 4,50%, com a conseqüència de l'increment salarial de l'1%, la internalització i la creació de noves places i el de despesa corrent, també augmenta bàsicament com a conseqüència de l'efecte de la municipalització de serveis municipals, iniciat durant el 2017. En les argumentacions, el Govern defensa que aquesta decisió aporta un estalvi rellevant en la projecció del pressupost consolidat.

Les inversions previstes en el pressupost 2018 ascendeixen a 1.600.000 euros, dels quals 1.200.000 són finançats amb endeutament. Enguany, com a novetat destacable, 400.000 euros del pressupost d'inversió es posen a disposició de la ciutadania perquè, a través d'un procés participatiu, esculli i prioritzi les idees presentades. Aquest procés finalitzarà amb la votació final durant la Fira de Sant Isidre, a la primavera.

Una altra dada molt important és l'endeutament de l'Ajuntament, que és d'una gran solvència financera, en ser només del 54%. Al llarg dels anys, els diferents governs han fet una gran contenció, i es va passar del deute de 13.620.378 euros el 2010 a 8.260.046 el 2015, posant-se des de llavors, en poc més de 9.100.000, tant el 2016, com el 2017 i ara pel 2018, amb 9.116.174 euros.

Pel Govern, durant aquest 2018 les línies prioritàries de treball que s'han pressupostat són: l'acció social, l'educació, els pressupostos participatius i la municipalització de serveis públics i l'equipament cultural de la Tèxtil Rase.
179 pressupost despesa