El NAS núm. 181 - abril 2018 -

Explicar-ho amb tots els ets i uts

Expressió que prové de les conjuncions et (i) i ut (perquè, a fi que), o sigui, explicar una cosa amb tots els detalls; explicar-ho absolutament tot.