• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Plens Municipals

 

Plens Municipals

En aquesta secció trobareu els resums dels Plens municipals que es realitzen en el nostre municipi. Intentem recollir les aportacions de tots els regidors perquè els ciutadans puguin seguir les postures de tots i cadascun d'ells.

El NAS núm. 184 – juliol 2018 –

Ple ordinari del 28 de juny

Ple amb dues renúncies en el que s’aprova donar nom de "Plaça de l'1 d'Octubre" a un espai públic

Xavier Navarro

184 ple Ñ4145 2

Comença el Ple puntualment a les set de la tarda, amb l’Alcalde accidental, Joan Masferrer (ERC) presidint-lo

Hi ha tres llocs buits, el de l’alcalde Olivé (ERC), de baixa, el de Ramon Hurtado (PSC), que ha excusat la presència per motiu familiar, i el de Jaume Gelada (PP), que en el Ple anterior va anunciar que plegava i ha cregut que ja no cal venir.

Hug Lucchetti (CUP) llegint el manifest LGTBI recorda que el 28 de juny és el dia de la igualtat dels col·lectius d’homosexuals i transsexuals i que aquesta tasca de fomentar respecte, a Cardedeu ja s’està fent a nivell educatiu, amb el projecte Cardedeu Coeduca. Parla de les agressions que es fan i de l’estigmatització, així com de l’assetjament escolar.

Seguidament es fa, per unanimitat, l’aprovació de l’Acta del Ple anterior.

Llegeix més:ple 28/06/2018

 

El NAS núm. 183 - juny 2018 -

Dijous 31 de maig, Ple municipal ordinari

Jaume Gelada deixa la regidoria del PP

Per Xavier Navarro

S’aprova el Duprocim, el Pla d’emergència de Cardedeu

L’alcalde en funcions, Joan Masferrer (ERC)comença el Ple recordant la situació de presos polítics i exiliats.

En el primer punt, s’aprova l’acta del Ple anterior sense cap objecció

Modificació del POUM

Es proposa arovar el text refós verificat, en relació a la modificació de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 22

Masferrer explica que l’any passat es va fer l’aprovació parcial d’aquestes normes i el que es presenta ara són reajustaments tècnics per adequar-se a les lleis actuals i la Comissió d’Urbanisme els va aprovar el febrer passat, però va demanar fer un text refós i un aclariment de com queden les cessions i zones verdes, així com la adequació d’usos, principalment sobre estacions de servei i categories industrials.

S’aprova per unanimitat.

Pla de Protecció

Masferrer també presenta el proper punt: Aprovació definitiva del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Cardedeu.

Diu que no hi ha cap canvi sobre el que es va aprovar provisionalment. Es regulen i unifiquen en un únic document diferents actuacions.

Ramon Hurtado (PSC) pregunta si s’ha rectificat ja tot el parlat en comissió I Masferrer diu que sí.

Tots hi voten a favor

Llegeix més:ple 31/05/2018

El NAS núm. 181 - abril 2018 -

El Ple de març es fa en dimecres i amb Joan Masferrer d’alcalde accidental

La Setmana Santa fa variar la data del Ple, ja que normalment seria en el dijous sant.

Xavier Navarro

181 ple f erc

El Ple, ja presidit per Joan Masferrer, abans que comencés la sessió ordinària, ha llegit la moció de l’Associació de Municipis per la Independència, que reclama l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i denuncia la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol. Es destaca la manca de separació de poders i la utilització de la Justícia per governar. Es demana a les institucions europees que no siguin còmplices d’una dictadura.

La van fer seva ERC, CUP, PDeCAT i GpC

Un cop aprovada l’acta del Ple anterior s’autoritza a una empleada de l’Ajuntament a que en hores que no ha d’estar a la feina, doni recolzament a una assessoria de Mataró.

Després es dóna el nom de Pere Comas i Duran al tram de l’actual carrer Esteve Barangé que va de l’Avinguda rei en Jaume al carrer Girona.

Llegeix més:Ple 28/03/2018

El NAS núm. 182 – maig 2018 –

El Ple 6 d’abril aprova una moció de recolzament als CDR

S’interromp uns minuts el Ple per anar a la manifestació en contra de la sentència a La Manada

Per Xavier Navarro

182 pleÑ2525

El Ple comença a les 19, l’alcalde accidentat, Masferrer (ERC), diu que serà un Ple curtet, a les 20 hi ha convocada una manifestació de rebuig a la sentència sobre “La Manada” i si cal s’aturarà el Ple.

Dóna la benvinguda a la Maria, la nova Secretària i també a l’Enric (Olivé), que no presidirà el Ple per estar de baixa, i que està entre el públic.

S’aprova l’acta del Ple anterior, sense que ningú hi tingui res a dir.

Proposta de dies festius pel 2019

S’aprova que siguin el dilluns 20 de maig i el 16 d’agost, un divendres.

Tots hi voten a favor

Delegació de funcions a la Junta de Govern

Es presenta a aprovació la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local de l'adopció de tots els acords necessaris per tramitar la licitació de la concessió del servei de l'escola bressol municipal "Els Daus"

Llegeix més:ple 26/04/2018

El NAS núm. 180 – març 2018 –

El Ple del 22 de febrer porta polèmica sobre el projecte de la Tèxtil Rase

Hurtado: “vendre patrimoni és treure un roc de la faixa. La gent no ho fa, per si té un mal de ventre”

Xavier Navarro

180 ple Ñ0993

L’alcalde, Enric Olivé (ERC) va donar per començat el Ple, com és habitual, a les set de la tarda del darrer dijous de mes. Poc públic, com és habitual també, i s’aprova el primer punt, la redacció de l’Acta del Ple anterior, sense cap objecció.

Compatibilitats de feines

Rafel Caballeria (ERC) exposa els dos punts següents, que són per autoritzar a persones de l’Ajuntament a que facin altres feines que no siguin compatibles. En un cas per a l’exercici d’una segona activitat pública, desenvolupant tasques de tècnic-assessor enginyer a l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, fora de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament, i en l’altra per a l’exercici d’activitats privades consistents en realitzar tasques coma jutge autonòmic de patinatge de velocitat, també fora d’hores.

En el torn de paraules, Jaume Gelada (PP) diu que com en casos similars sempre ho aproven, però segueix opinant el mateix, que es va obrir la caixa de Pandora, que dubta de que sigui bona.

Tots hi donen suport, en els dos casos.

Llegeix més:Ple 22/02/2018

ENLLAÇOS