• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ve de lluny

 

Ve de lluny

Per Toni Giménez 

El NAS núm. 181 - abril 2018 -

Explicar-ho amb tots els ets i uts

Expressió que prové de les conjuncions et (i) i ut (perquè, a fi que), o sigui, explicar una cosa amb tots els detalls; explicar-ho absolutament tot.

 

El NAS núm. 180 – març 2018 –

Un altre gall hi cantaria

Aquesta expressió prové de quan Jesús li diu a sant Pere: “No haurà cantat el gall dues vegades que tu n’hauràs negat tres que em coneixes”. Si sant Pere hagués estat valent potser la sort de Jesús hauria estat diferent. O sigui, depèn de com enfoquem les coses poden anar de maneres molt diferents.

El NAS núm. 177 - desembre 2017 -

Que santa Llúcia et conservi la vista

Aquesta expressió va ser popularitzada per les modistes i les nenes que, antany, anaven a costura. Demanaven a santa Llúcia, considerada popularment la patrona de la vista, que els la conservés, en bé de la seva professió.

El NAS núm. 178 - gener 2018 -

El que no es paga amb diners es paga amb dinades

Dinada era un conjunt de coses o serveis que es donaven a canvi d’un diner. En alguns contractes de préstecs s’especificava que el deutor havia de restituir una part del deute o pagament amb diners i una altra amb dinades, és a dir, amb productes o serveis. O sigui, que el que es deu o el que s’ha de pagar es pot fer d’una manera o d’una altra, però s’ha de fer.

El NAS núm. 176 - novembre 2017 -

De l’any de la Maria Castanya

Expressió popular que prové del segle XV, exactament de Lugo. Aquesta tal Maria era mestressa d’una taverna i va ser la primera dona que es va pentinar el cabell en forma de castanya (monyo). A més a més, també tenia els cabells d’aquest color. L’expressió fa referència a una cosa remota i passada.

ENLLAÇOS