Cardedeu té un pressupost de 20.208.300 euros per l’any 2020

Les inversions previstes en el pressupost 2020 ascendeixen a 1.616.000 euros, destinades a finalitzar les obres de la Tèxtil Rase, fer inversions en eficiència energètica i generació fotovoltaica a les escoles, renovar la gespa del camp de futbol municipal, i continuar amb la compra d’habitatge públic —

Olivé: És populisme dir que hi ha mols robatoris a Cardedeu, que és la vila més segura del Vallès.

Laia Muñoz: No hi ha una plaga de rates, és percepció, jo només n’he vist una a Cardedeu

El Ple de novembre comença sense Àlvaro Blanco (GpC), al que l’alcalde Enric Olivé (ERC) disculpa perquè ha avisat que arribarà tard. Seguidament afegeix que no poden oblidar que hi ha presos i exiliats polítics.

S’aprova, sense que ningú tingui res a dir, l’Acta del Ple anterior I es passa al següent punt: la bonificació d’un 95% en l’impost per permís d’obres a l’edifici de Serreta 1

Laia Muñoz (CUP) explica que Hug Lucchetti (CUP) abandona la sala perquè és part implicada al formar part de la cooperativa que farà l’edifici.

Un cop ha marxat el regidor explica que es fa la bonificació perquè la construcció de l’edifici està promoguda per Sostre Cívic i és d’especial interès al ser un projecte pioner a Catalunya en sol privat. Es faran 39 habitatges que es retiren de sol especulatiu.

Kike Fuentes (EcP) diu que és una bona notícia treure terrenys de propietat privada. Votaran a favor.

Enrique Jimeno (C’s) ho veu interessant, tot i que li agradaria tenir documentació de costos.

Jordi Nadal (JxC) comença dient que fa pocs dies ens ha deixat Pere Freixas, i vol tenir un record per a ell. Després, com ha dit l’alcalde, volen a casa les persones empresonades i9 exiliades per les seves idees. Sobre el tema que es porta a votació, ha llegit la llei sobre la construcció. Veu que hi ha algun punt on diu que es vendrà a preu de cost, i això ho fa qualsevol que es construeixi la seva casa. L’edifici del que tracten és de propietat cooperativa, que no deixa de ser privada, que poden vendre en qualsevol moment. Hi ha inexactituds. Si la rebaixa de l’impost és per que es fa estalvi d’energia i eficiència, s’ha de fer el  mateix descompte a tots els qui ho fan. Aquesta construcció no és beneficiosa per a tot el poble, només per als socis de la cooperativa. Pregunta si el descompte del 95% se’ls dóna pel tema energètic o per ser associació. Li grinyola que un dels beneficiats sigui un regidor. Hi ha mancances de claredat. S’abstindran.

Àlvaro Blanco, acaba d’arribar i després de demanar disculpes pel retard, diu que votaran a favor, ja que fomentar l’habitatge col·lectiu, que eviti especulació, el sembla bé. Han investigat sobre Sostre Cívic i el que han fet a Barcelona i ho veuen bé.

Josep Quesada (PSC) diu que en el seu programa ja porten fomentar l’habitatge assequible i de cooperació. Diu a la CUP que l’habitatge lliure no és sinònim d’especulatiu.

Laia Muñoz diu a Jimeno a quan  puja el descompte i a Junts per Catalunya que els cooperativistes no són propietaris, sinó que tenen dret d’ús i si un vol abandonar se li torna la quota i entra una altre família. Al municipi se’l beneficia perquè aquestes famílies és probable que deixin de tenir Serveis Socials i estalviïn en despesa sanitària al deixar de tenir angoixa per no tenir habitatge. No es bonifica sols per l’aprofitament energètic, és pel total.

Voten 14 a favor i 2 abstencions (JxC)

Torna Hug Lucchetti.

Amortitzar deute

Olivé exposa el punt següent. Aprovar una modificació de crèdit per amortitzar deute mantenint l’estabilitat financera. Seria de 500.000 euros, pel que es baixa quotes i es té la possibilitat d’accedir a crèdits més barats, a preus actuals. És a càrrec de romanent.

Jordi Nadal diu que li sembla una bona mesura i estaria bé que es pugui prendre vàries vegades als llarg dels anys.

Olivé diu que ja estan en ràtios excel·lents i pagar menys interessos sempre és positiu.

Voten 13 a favor ERC, CUP, JxC EcP i GpC i hi ha 4 abstencions PSC i C’s.

Pressupost general

Mentre Olivé exposa el Pressupost general de la corporació i de la plantilla del personal corresponent a l’any 2020 es van projectant imatges i gràfics.

El Pressupost6, diu, és un instrument polític i marca prioritats. Aquest és continuista de l’anterior, i les ganes dels nous regidors es noten. El PAM dura quatre anys, i el Pressupost un, per això hi ha coses que hauran d’esperar. Agraeix al personal de l’Ajuntament la feina feta.

És de 20.208.300, per tant un increment del 2.67%, sobre el de l’any anterior, que era de 19.682.200. És pràcticament el del 2008, després hi ha una caiguda i des del 2013 es va incrementant.

Va desgranant dades, que es projecten. Els ingressos municipals tenen un 40,01% d’impostos directes, i ara ja s’està en una situació on difícilment es ven per sota del preu de compra, i per això es generen plusvàlues. També és destacable que el capítol de personal, l’1, representa el 35.06% de les despeses, això representa 383 euros per habitant.

Les inversions principals són en Cultura, Escoles i Esports. Sobre el C10 es vol ampliar les serveis que doni, per oferir els que es donen a la Gent Gran directament, que ara es fan mitjançant una empresa tercera.

Kike Fuentes diu que l’estiu passat estava content per com es van tractar les taxes, però ara no ho veu així, no han pogut tenir informació per poder fer propostes. És un no constructiu el que donen. Volen més temps i dades. La oposició no ha tingut aquestes gràfiques que es projecten ara.

Jimeno diu el mateix, i creu que els regidors no poden fer propi un pressupost que no han pogut estudiar. Han rebut molta informació de cop i necessiten més temps. A altres ajuntament es comencen abans i hi ha temps. Hi té dubtes, en termes generals és raonable, però segueixen veient un deute elevat, no inquietant, però hauria de ser més baix (cara d’estranyesa per part de l’alcalde) No els la partida destinada a la Tèxtil Rase i a títol particular fa propostes, veuen que algunes s’han tingut en compte i voldria veure si es poden incloure d’altres. Demana que es netegi el Torrent llibre al pas del passeig Colon, que s’arreglin els passos sota la via, les voreres…veu que es destinen diners a jocs infantils, bé, i espera que el camí que va al cementiri es millori. Demana neteja de graffitis, que no li queda clar si s’han inclòs. Votarà no, com el Kike, un no constructiu.

Àlvaro diu que no es vol repetir, els anteriors ja ho han dit. El temps ha estat precipitat i veuen que hi ha coses positives, en esports ho veu molt bé, perquè en el mandat anterior es va deixar de banda (pujada de celles de Rafel Caballeria) Veu pocs recursos per a Gent Gran i veu positiu que es destini més a treballadors, on espera que es cobreixin llocs buits ara. La metodologia és el que no els ha agradat. S’abstindran.

Nadal diu que les diapositives han estat un exercici d’honestedat per part de l’alcalde, i ara venint d’eleccions proposen el que s’ha votat, que amb majoria absoluta es pot tirar endavant. Per tant el que no els fa falta és la resta de membres. Insisteix en un a frase que ha dit sovint, on un alcalde preguntava a la resta de la corporació “Què li falta a aquest pressupost per a que puguin seu teus?” Això no es pot dir 7 dies abans, és diu quan s’estan treballant. Votarem en contra.

Quesada també es queixa de la metodologia. Han reduït la participació de l’oposició, l’any passat van fer tres reunions, ara una sola. A penes es parla del capítol 2, un dels que sumen més el 42% (Despeses corrents en compra de béns i serveis) No vol ser destructiu, però aquest no és el nostre pressupost, hi ha coses que compartim, però d’altres que tot el contrari. En el capítol 1 (personal) s’incrementa 50.000 euros i és insuficient, i sols es recullen els increments dels pactes de l’Estat amb els sindicats. Sobre el capítol 2 hi ha molt a treballar, perquè hi ha partides que després no s’executen i passen a romanent. No cal incrementar impostos. D’acord amb les taxes, però hi ha coses que no es veuen, com el fons d’entitats de cooperació, com cada any demanem. Veiem el capítol 6 (inversions) totalment en desacord. Un terç va a la Tèxtil Rase. L’accessibilitat, l’espai públic… són totalment insuficients. També la partida d’Esports és curta si és que es vol canviar la gespa del camp de futbol. 80.000 euros per a Habitatge només dóna per comprar-ne un. I què hi ha dels Pressupostos Participatius? No apareixen i han de ser cada dos anys. Al mateix regidor de Participació li dic que en el PAM no hi ha Participació Ciutadana, on la població podria opinar. Votarem no.

Olivé li diu al PSC que s’apunta lo d’escoltar al poble, que per altres coses també voldria opinar.

Laia Muñoz diu que la plantilla que s’aprova no varia. D’acord amb el Comitè i legalment, no es poden fer augments superiors, que s’aniran escalant en diversos anys i tendirà a que hi hagi menys diferències salarials. Sobre lo de Gent Gran vol dir que també des de Serveis Socials es fan moltes coses per la gent gran. En quant als pisos a comprar, ara no en hi a per fer retracte. Si entren a la plataforma s’adquiriran i es farà una modificació, si cal.

Olivé diu que assumeix el que diuen tots. Si només ho demanés un ho rebatria, però tots demanen més informació prèvia, mentre es fa la confecció. “la distància és la mateixa d’aquí cap allà que d’allà cap aquí, i qui volés, tret de l’Enrique, no ha fet preguntes sobre res concret” Entomem el repte per fer-ho amb més temps. Les diapositives projectades, diu, s’han acabat avui a les 6, perquè els presents i els que ens veuen per la tele ho puguin veure. Justifica que a Gent Gran hi van moltes coses, com la compra del Casino… projectes en hi ha molts i cada regidoria ha demanat molt…

Hug Lucchetti vol diferenciar entre fer els projectes i executar-los. Referit als Participatius diu que un any es fan i a l’altre hi ha el pressupost. Sobre la gespa del camp de futbol és cert que és just, però també cert que la gespa es posarà. Els 6.000 euros del Fons de cooperació.. cada regidor ha demanat, i ens hem hagut d’ajustar. No hi ha aquests de 6.000, però s’inverteix en projectes a altres països  i hi ha els del Fons Català de Cooperació. Sobre la participació en el PAM és un debat que en el govern no hi ha hagut acord. El procés s’ha de fer de manera segura. S’ha fet l’assemblea de Participació Ciutadana i no s’han de generar frustracions. Hi ha temes de PAM que es participen, tal com es va explicar a l’Assemblea.

Dolors Sala (ERC) vol eixamplar la informació. Hi ha el programa Interactua, on els alumnes de Pla Marcell amb el menjador per avis i avies també s’han de veure com accions amb Gent Gran.

Verònica Vidal (ERC)  valida lo dit per Hug Lucchetti, de que totes les regidories han demanat més del que han aconseguit. I les obres per arreglar el Torrent llibre han requerit un estudi arqueològic. La reparació de voreres està a Manteniment, no a Inversions, i els jocs infantils no estan a Manteniment, són coses noves, renovació, perquè se substitueixen totalment, com al parc de la Font dels Oms.

Olivé diu que han posat una partida, a petició del senyor Jimeno, per a Mobiliari Urbà.

Ramon Arribas (ERC) diu que hauria volgut estar interpel·lat (riu9 i vol parlar de l’estalvi energètic i fotovoltaic a diferents llocs. Per poder interpretar els Pressupostos s’ha de poder veure el PAM. El problema principal és el material insuficient per manca de finançament. La transferència de les administracions no basta i la Diputació talla (senyala a PSC i JxC) i també és degut a que Generalitat i Estat no hi posen el que cal. Li demana a Jordi Nadal, a qui diu que té més entrada a la Diputació, a que ajudi a que donin més diners, que són nostres!

Àlvaro diu a Olivé que la distància no és la mateixa. Des del Govern es té més informació i temps, perquè aquí, l’oposició no té temps de dedicació. Felicita a la Laia per la informació a les Comissions, però voldria rebre-la sempre així. “No és la mateixa distància! Vol que quedi clar”

Olivé diu que ho intentaran millorar.

Nadal està content de que l’alcalde digui que ho poden treballar junts, i si es fa a partir de juliol, no esperar a setembre per treballar els pressupost, estarà molt bé. A Ramon li diu que sí que ha pogut parlar de la transició energètica i del tema de les Diputacions és respectable i ja hi treballen.. Acaba dient que no calen més Comissions Informatives, sinó Participatives.

Quesada fa broma sobre interpel·lar al Ramon. Diu que el Ple és important, és de Pressupost i és de continuïtat, però el tema de la transició energètica és interessant i no hi surt. També s’han deixat de parlar del C10, al que se li vol afegir l’atenció domiciliària i la climatització. Estan fent, diu, un ens enorme on no hi ha els estàndards de qualitat i reben queixes. Pregunta si no es mira la qualitat.

Laia respon que alguna cosa estan fent bé, els números estan sortint i poden internalitzar els serveis a la Gent Gran. Els que fan ara el servei són miserables amb el seu personal i ara podran incrementar les plantilles amb l’estalvi de l’IVA i del benefici empresarial.

Nadal li diu que l’IVA és 4% i no estalvien 30.000 euros, sinó 3.000.

Laia insisteix en que no sols és l’IVA.

Arribas diu que agraeix a Quesada que l’interpel·li. Hi ha una partida de 150.000 euros a Educació per fer una escola autònoma energèticament. Encara s’ha de decidir quina. També estan pendents de subvencions externes.

Es vota. 9 a favor, CUP i ERC, 1 abstenció GpC i 7 en contra, PSC, JxC, EcP, C’s.

 

Aquí El NAS de Cardedeu ha de dir que hauria volgut veure els Pressupost i les gràfiques comparatives que es van projectat, però en el moment d’entrar a impremta, una setmana més tard del Ple, encara no es poden veure, per problemes tècnics.

Padró municipal

A 1 de gener del 2019 hi ha empadronats 18.502 habitants

Al ser una cosa totalment de tràmit ningú té res a dir excepte Kike Fuentes que vol agrair als funcionaris que fan aquesta tasca, i que sap de nouvinguts que agraeixen l’acompanyament que els han fet en aquests tràmits.

S’aprova per unanimitat.

Moció de suport al Correllengua 2019

La presenta ERC, amb l’adhesió de la CUP i de JxC. La llegeix Dolors Sala, una llarga moció de defensa del català i la normalització del seu ús i defensa de l’ara amenaçada immersió lingüística , amb recolzament als actes que cada any fa el Correllengua.

Kike  Fuentes, diu que hi votarà a favor, evidentment1 (ho diu en castellà, com s’expressa sempre)

Enrique Jimeno (habitualment parla en castellà, encara que algun cop fa entrades en català, i9 aquest cop fa tota la seva intervenció en català) “El Correllengua està en la línia de polititzar la llengua, i que a Cardedeu, on el català es ben normalitzat, no és una prioritat” Voldríem que es normalitzessin les dues llengües.

Àlvaro diu que votaran a favor de qualsevol associació que potencií la nostra llengua, que és minoritària i no hi ha dubte que la immersió lingüística educa i cohesiona

Rosa Julió (JxC) diu que votaran sí Afirma que ens passem al castellà moltíssim, moltes vegades sense preguntar si ens entenen en català. S’ha de defensar el català i destaca que quan es parla de promoure el bilingüisme es només per a que es posi també el castellà en llocs on pràcticament tothom parla català, però no a l’inrevés.

Glòria de la Llave (PSC) no està d’acord i diu que el català s’està associant a l’independentisme. En la moció es diu que parla dels atacs de l’Estat Central a la llengua i que el desig d’una gran majoria del poble català té desig d’assolir un estat propi. Ella no ho veu així. També en la moció es diu que el recorregit del Correllengua va començar a Llança i acabar a Perpinyà després de passar per molts llocs. Creu que ja s’ha acabat i s’està a temps de recolzar res, ja s’ha fet. No sap el que estan fent, és una cosa passada i el grup socialista votarà en contra.

Hug Lucchetti  diu que el català ha estat una llengua minoritària i perseguida i que per sobreviure ha de fer molts esforços i s’ha transmès a casa. La immersió lingüística va néixer a l’àrea metropolitana, quan les esquerres veuen que s’avança. Ara el context és diferent, el català retrocedeix, per l’oposició de grups com C’s i el costum de canviar de llengua quan algú ens parla en castellà. Sembla que per inferioritat. Ara el PSC torna a qüestionar la immersió lingüística i passarà com a Galícia o el País Valencià, que va reduint-se. El sorprèn que accions reals de defensar el català no es recolzin per part de partits que diuen ho defensen.

Dolors Sala dóna la raó a Gloria de que presenten tard això. Va preguntar a la CAL si estaven a temps i li van dir que sempre és bo de recordar-ho. Com que a ERC donen suport a la llengua, pel seu poder cohesionador entre els nouvinguts, que aporten coses a Catalunya, l’han presentat.

Abans de la votació hi ha un problema entre Olivé i Jimeno sobre si aquest pot, o no pot parlar

13 vots a favor, ERC, JxC CUP, GpC i EcP i 4 en contra PSC i C’s

Moció de C’s

A continuació el grup de C’s  proposa una moció per promoure els estudis de ciències i tecnologia entre les dones.

Enrique Jimeno comença per dir a Lucchetti que C’s té un programa més ambiciós del que sempre els diuen. Parla de la manca de fèmines en el batxillerat tecnològic, sobre un 37% en general i a Cardedeu un 25%, dóna més xifres per l’estil i en Tècnics Professionals la presència és pràcticament nul·la en disciplines científiques. En Sistemes microinformàtics o Industrials del calor hi ha 150 nois i 2 noies. Tot això, diu, ve per inèrcies i estereotips i voldrien que s’anessin igualant. Tot el contrari passa en altres àmbits, els sociosanitaris. La invisibilitat de dones científiques fa que poques s’hi posin. Demana a l’Ajuntament que incideixi en la promoció de dones tecnològiques a primària i secundària. Fer-ho amb tallers i seminaris on vinguin científiques. Demana posar 1.500 euros per això.

Kike Fuentes diu que l’ha sorprès el canvi de to d’aquesta moció respecte a les anteriors que presentava C’s i li sembla un avenç. Votaran que si, però vol diferenciar-lo a ell, del seu partit, i no entén com demanen això pactant amb VOX, que té un feixista com Ortega Schmit que no aguanta la mirada d’una víctima de la violència masclista. Li diu que lo del seu partit és hipocresia.

Àlvaro Blanco diu una cosa similar al dit per Kike respecte al canvi. Molt millor! La moció és bona, nenes en l’àmbit científic. Venint del seu partit! Votaran a favor.

Nadal diu que ha fet els deures i en principi ho veuen positiu, però envaeixen competències. Els sorprèn que vingui d’un grup que governa amb tota comoditat amb un grup xenòfob i masclista i no els sembla que lligui amb la realitat. Creuen que la moció té un punt de cinisme.

Glòria de la Llave diu que el seu grup ve la moció bé, però això a Cardedeu ja es porta fent fa anys, al menys a El Suí, a les noies de 3er i s’aconseguia algun resultat. Recolzen la moció, però no es pot estar de dir que el senyor Nadal ha fet una fal·làcia amb un argument “ad homine”.

Hug Lucchetti  diu que també l’han llegit detingudament i el grup de treball Feminisme ha decidit que la relació entre interessos  i rols no és suficient. Ja es treballa en el Pla d’Igualtat i Coeduca. Sorprèn aquesta manca de noies en ciència i no la manca de nois en llars d’infants o el mon de la cura. Així sembla que es valorin més unes feines com a importants, les masculines i unes altres que estan feminitzades són precaritzades. Treballs que s’han de dignificar, però el grup de Ciutadans no contempla com variables de classe, origen i orientació sexual. Ho plantegen com una moda, un feminisme lliberal, no radical.

Dolors Sala s’ha sorprès que això s’entri com una moció , i en reunions informatives d’àrea es va parlar de Coeduca, del Pla d’Igualtat i del Pla Educatiu d’Entorn. Hi actuen tots els projectes! Cita xifres locals, on hi ha efectivament menys dones, però no tant, però coses que demanen en la moció ja s’estan fent i coses com la robòtica i matemàtiques tenen programes capdavanters i es té perspectiva de gènere.. En matemàtiques hi ha el Carde 9+1. Com a Ajuntament no hi tenen competències, però incideixen. No votaran a favor perquè ja s’està fent.

Jimeno demana la paraula, Olivé no li dóna, però pot dir que no es pot barrejar VOX amb C’s i es proposa una modesta mesura necessària, que han fet des de l’UPC, on són feministes.

Votació.

6 a favor, PSC, C’s, GpC i EcP. En contra 9, ERC i CUP, 2 abstencions JxC

Informacions

Olivé diu que dijous s’inaugurarà el jardí lluís Companys i hi vindrà el President del parlament de Catalunya, Roger Torrent, i que el director artístic ha estat Jordi Aligué.

Núria Pujolàs (ERC) anuncia una subvenció de 113.928 euros de la Generalitat per a la Tèxtil Rase, per ser un immoble de valor cultural. Explica també activitats a la Biblioteca, al mercat d’artesania i del fet que la Penya barcelonista porti a Sor Lucía Caram a parlar dels infants desfavorits. Diu que s’està fent el Poesia a Manta, PAM, i del que està programat en el Teatre Auditori, moltes coses aprofitant les persones d’arts escèniques de talent local.

Lucchetti diu que molta informació esportiva es pot trobar al web. Parla dels Tallers de Formació Professional per joves que han sortit del cicle formatiu. Informa que les activitats de La Fusteria s’estan ubicant a altres llocs. També de que els processos participatius del COU, amb més de 80 joves implicats, estan en marxa, i molts d’ells són dels instituts. A l’Assemblea Ciutadana està obert el registre de participació de les persones que volen estar informades i que volen participar.

Arribas parla del Museu, on s’inaugura a l’endemà un nou espai. També que es dóna el Trofeu d’Honor Lluís Balvey, que és per a Carme Clusellas. També diu que del 13 al 15 hi ha la Fira de Nadal. Com a nota d’última hora pot dir que s’intervindrà de manera urgent en canvi a Leeds al barri dels Dominics. Han sobrat diners de la il·luminació del polígon i ara es fa ràpid. Es farà als Dominics pels problemes que dóna la instal·lació elèctrica d’allà i l’estalvi que generarà.

Pujolàs diu que seguiran en obres, de clavegueres, als carrers Barcelona i Ponent.

Verònica Vidal diu que s’està reasfaltant la carretera de Dosrius i Àngel Guimerà, obres que fa la Diputació. Pel proper Ple es compromet a donar dades sobre la recollida d’escombraries , que podrà ja fer la setmana que ve en la Comissió informativa i hi participin tots. També es continuaran els tallers d’ensenyar a fer compostatge.

Laia Muñoz convida a l’acte d’Amics d’en Biel amb l’esport inclusiu.

Precs i preguntes

Kike comenta el cop d’Estat que han fet a Evo Morales, que lamenta. Volia preguntar  sobre neteja, però ja en parlaran a la Comissió. El que sí que farà es preguntar sobre els locals comercials buits que hi ha.

Jimeno, en primer lloc diu sentir-se molt orgullós del seu grup, i després demana més nivell en les respostes. A Cardedeu hi ha molts robatoris i els veïns demanen que hi hagi protecció. També hi ha el tema de les rates, que abunden a Cardedeu, amb punts localitzats on són un problema.

Àlvaro pregunta pels creuaments perillosos, on s’hauria de posar miralls, com a Dr. Klein amb Marededéu el Pilar.  En el terreny del Casino, mentre no es fa res, es podrien treure les reixes i incorporar-lo al Parc dels Pinetons.

Rosa Julió vol fer dos agraïments. Sobre el llum dels Dominics dóna gràcies i també felicita a Míriam  i Laia per la Comissió tant ben explicada. A Ramon li pregunta per a quan l’altre meitat dels dominics.

Quesada també li diu a Ramon que els llums dels Dominics efectivament són necessaris per passar per segons on. I per justícia vol dir que la moció que ha llegit ERC ha pogut tornar al punt en el final i al company de C’s no se li ha deixat fer.

Olivé protesta i no hi està d’acord.

Serrano (PSC) parla del sistema de recollida d’escombraries, que segueix sense funcionar. A tot Cardedeu es pot trobar matalassos tres setmanes. També diu que la presència policial a les sortides i entrades de les escoles  és insuficient i molts pares han de regular voluntàriament el trànsit. Demana més presència de policies per evitar aparcaments incívics. També diu, com el company de C’s que hi ha molts robatoris a domicilis, que s’evitarien amb més presència policial.

Respostes

Olivé diu que la pregunta sobre robatoris no té cap sentit. Per la família que ho pateix és molt trist, però no creuen que sigui un problema de posar més policia. Els dolents també en saben d’actuar i no poden posar una parella a cada cantonada. Aquest repunt és anual, es van fer reunions amb els MMEE i les hores de  sis a vuit del vespre d’octubre i novembre són les pitjors. Diu que hi ha una disminució de delictes general, del 14% a Cardedeu. No facin populisme sobre això, perquè Cardedeu és la vila més segura del Vallès. No facin populisme, repeteix.

Dolors Sala diu que recull les incidències a les entrades i sortides d’escoles, i només en tenen una als Instituts. Van a observar les coses a millorar. Es compromet a comprovar que passa amb els altres instituts i escoles.

Laia diu que s’ha fet un control de locals que es poden convertir en habitatges i quina zona ja no és comercial i parlar-ne amb els propietaris. Sobre les rates surt el tema cada any i “és una percepció, perquè en setembre i octubre hi ha un repunt i jo sols he vist una rata a Cardedeu” Hi ha les mateixes dades i un canvi de normativa no permet posar tant verí i alenteix la seva desaparició. També hi ha gent que llença les escombraries a terra als contenidors, és incivisme. També quan es fan obres les rates es mouen i en venen més. No hi ha una plaga.

Arribas agraeix a la Rosa els agraïments i els llums aniran posant-se el 2020. S’intervé als Dominics per la seguretat, per la poca intensitat lumínica, que allà havia de ser de 10 lux i era de 1.2 lux.

Vidal Oltra diu que en el tema dels encreuaments l’Ajuntament resol les incidències de la manera més àgil possible. Sobre el tema voluminosos es recullen d’immediat i ho fan un sol dia  a la setmana, dijous, amb cita. No donen l’abast a recollir diàriament el que s’acumula a les àrees no adequades. L’acte incívic moltes vegades no es  pot localitzar.

Abans d’acabar, Quesada protesta de que en l’ordre de paraules no sigui de menor a major i no oposició i després govern.

Olivé li dóna la raó.

Àlvaro vol agrair la Cursa Solidària i la seva organització.

Olivé diu que hi haurà Ple extraordinari el 19 de desembre i a les 22.06 s’acaba.

Be the first to comment on "Cardedeu té un pressupost de 20.208.300 euros per l’any 2020"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies