El 26 de juliol darrer Ple Municipal abans de vacances

Un Ple amb moltes absències , en el que es va regular la circulació de bicicletes i es va acordar tenir una plaça recordant el 1 d’octubre — 

En el Ple ordinari del 26 de juliol hi havia sols 13 dels 17 regidors del Consistori. No van estar a la taula: Enric Olivé (ERC) l’alcalde, convalescent d’una operació, i que està entre el públic, Marc Blanché (PDeCAT), i els dos llocs vacants, un del PP i l’altre del PDeCATSón els dels regidors que van dimitir, Jaume Gelada i Tutti Company, perquè no han arribat encara les actes dels seus substituts.

L’alcalde accidental, Joan Masferrer (ERC) comença l’acte recordant que hi ha presos i exiliats polítics, reclamant el seu alliberament i lliure circulació.

 

Variacions de llocs de treball

Per assentiment s’aprova l’acta del Ple anterior, i de seguit Rafel Caballeria (ERC) exposa el segon punt, pel que es proposa canviar dos llocs de treball, passant-los de tècnic administratiu general a jurídics. Es convocaria la plaça a final d’agost, perquè pel setembre es presentin persones i a final d’any ja estigui operatiu.

Ramon Hurtado (PSC) diu que en vista que els treballadors de l’Ajuntament hi estan d’acord hi donaran suport.

S’aprova per unanimitat.

 

Ordenances de circulació

Masferrer diu que a la Comissió de Medi Ambient es van detallar canvis que s’estan fent a diversos municipis i que Cardedeu vol aplicar, en espera de que es faci una norma general sobre circulació de bicicletes. La bici, diu, no és un vianant ni un vehicle, i les bicicletes amb remol, i fins i tot amb cadireta eren legals, tot i que la Policia no hagi dit res i s’hagin tolerat. Ara ja es té assessorament legal per fer modificacions per deixar circular remolcs homologats per totes les vies públiques, així com a les cadiretes homologades i portant casc. També es detalla que a les illes de vianants la preferència és dels vianant i s’ha d’anar a 10 per hora i mantenint distancia amb la gent i les façanes. També es regula un espai en els passos de vianants semaforitzats. Es busca amb tot això promoure l’ús de la bicicleta a Cardedeu.

Hurtado diu que hi estan d’acord

Carme Mallorques (PDeCAT-Demòcrates) pregunta per la homologació dels remolcs i Masferrer diu que els fabricants ja hi aporten un certificat, que el que no es vol és una caixa amb rodes lligada darrera la bici.

S’aprova per unanimitat.

 

Fi de la concessió de la piscina

Caballeria exposa que ara es porta a votació la liquidació de la explotació de la piscina coberta, que ara es fa amb l’empresa municipal. Sobre la liquidació inicial l’Ajuntament no hi va estar d’acord, i l’empresa concessionària va fer al·legacions sobre el que se li va dir. S’han anat responent una a una i el principal és de 120533 €. Les diferències van sobre personal, que l’empresa IG facturava a una altre del seu holding i no han pogut justificar clarament, existint dobles imputacions. S’ha descomptat del cànon . Un altre tema era el posar com a despesa d’explotació els interessos que els costava l’aval bancari, això s’ha discutit, i d’aquesta manera no arribaven als 30000 de benefici anual, pel que no havien de pagar cànon. També imputaven un sopar de comiat amb els treballadors, que carregaven a l’Ajuntament, quan era cosa de l’empresa. Aquestes coses han fet que s’hagués de recalcular la liquidació.

Jordi Abad (GpC) felicita la feina feta en aquest punt. Diu que per aquest ajuntament aquesta empresa ha estat molt danyina i que quan era regidor d’Esports ho va dir, però els companys de Govern no el van deixar actuar.

Hurtado està a favor de la proposta, però no del model que s’ha adoptat per gestionar el complex.

Mallorques no ha pogut veure bé la informació i s’abstindrà.

Caballeria agraeix les paraules d’Abad, i  Hurtado li diu que la gestió ha millorat, que es van presentar resultats satisfactoris i que cada cop hi ha més abonats. C1o està funcionant.

A la votació hi ha 12 vots a favor i una abstenció, la de Mallorques.

 

Modificacions de pressupost

Masferrer diu que és la primera modificació de crèdit d’aquest exercici. És de 1417000 i engloba moltes partides. Per una banda hi ha manteniment d’equipaments municipals, que està esgotant molt ràpidament la partida per la inversió en el CEM, de la refredadora i coberta. Hi ha també coses del “Feina Jove” que s‘han de gastar en aquest exercici, així com despeses de Formació, on es passen despeses que s’havien de fer el 2017 i al no gastar-les van quedar a romanent. Ara es passen al 2018. El mateix en el Pla Marcell. Per poder accedir a subvencions en el Polígon hi ha despeses que també s’han de fer aquest any.

S’inclou aquí el renomenament de partides que fins ara no tenien assignació concreta, eren per Processo Participatius, i ara es destina a cada actuació escollida el que li pertoca. Hi ha 310000 euros per adquirir el solar on està el Casino, que és d’equipaments i s’ha arribat a acords amb la propietat. Es pensa dedicar a habitatge per a gent gran.

Abad diu que a la Informativa no va poder venir per estar a l’estranger i un regidor el va trucar i avisar de que hi havia aquest tema. No té clar l’ús i si està lligat a la compra.

José Quesada (PSC) diu que van votar en contra dels pressupostos del 2018 i no s’entendria que estiguessin a favor dels canvis. No està d’acord en que no es digui que la gestió municipal no és positiva, perquè per donar resultats favorables no inclouen despeses i inversions en el CEM. Sobre el Casino estan contents de que es comenci a fer coses per la gent gran, però no és una planificació de l’Ajuntament sinó per la pressió d’entitats. Sobre el que es publica al 9NOU sobre les coses favorables per a la gent gran no és cert.

Mallorques diu que quan estaven en el Govern van treballar molt pel tema del Casino. Ara sembla que es resol, però no han parlat amb l’oposició, valorar el que es pot fer i parlar d’un projecte que passarà pel mandat posterior. Votaran a favor de la compra dels terrenys, però no estan d’acord en que no se’ls hagi pregunta

Benet Fusté (CUP), com a regidor d’Habitatge, vol dir que el projecte ve de lluny i va per llarg. L’Enric (Olivé) ja deia que ens deixessin treballar, i que moltes converses amb la propietat i l’Assemblea del Casino sembla que desencallen el tema. Ara es presenta una modificació per tenir pressupost i poder presentar a la Generalitat un projecte inicial que contempla les previsions de creixement d’habitatge unipersonal amb persones grans. L’acord no ha estat fàcil ni el transparent que els hauria agradat, però les negociacions han estat molt complexes i calia discreció. Sobre el que ha publicat el 9NOU ha estat ganes de donar una primícia, perquè no s’ha comprat encara i sobre les tipologies del que farem, encara s’ha de parlar molt. És una cosa concreta “habitatge per a gent gran” però es pot fer de moltes maneres. Com que transcendirà el mandat caldrà posar-se d’acord.

Masferrer diu que brindaran amb cava el dia que es faci la compra. A Hurtado li diu que sobre la piscina hi havia previstes moltes millores, i notot està relacionat amb l’explotació, sinó que es volien fer coses noves i no limitar-se a la reparació del vas.

Abad li diu a Benet que creu que primer s’ha presentat el projecte a la Generalitat, però que s’haurà de presentar amb alguna cosa més concreta i voldria un compromís per part del Govern sobre els usos.

Benet Fusté respon que no pot donar moltes més explicacions. La Generalitat demana unes explicacions, i són les que s’han donat, sobre la possibilitat del que es pot fer. El preu és molt bo, en un lloc cèntric i vora un parc i s’han fet estudis sobre la seva viabilitat, i sembla que la Generalitat està d’acord amb els mínims que han presentat, que poden permetre molts models de pisos tutelats, amb compartició de serveis, com cooperativa, espais comuns grans i pisos petits unipersonals… Ja s’arribarà a coses més concretes.

Masferrer destaca que no s’està incrementant la partida en el punt que es porta a votació. Els diners venen de romanent i es renomenen coses que ja estaven dotades.

Deu vots a favor i les tres abstencions del PSC

 

Dependència de la recollida de residus

Masferrer explica que la recollida de residus en la major part de municipis de la comarca es van agrupar sota la dependència de l’Ajuntament de Granollers, com a població més gran, però ara es demana adscriure’s a que ho gestioni el Consell Comarcal.

S’aprova per unanimitat

 

Moció sobre Palestina

La CUP presenta una moció en favor de Palestina, Hug Lucchetti és l’encarregat de llegir-la i explicar-la. Diu que no és una moció simplement declarativa, sinó que porta una pregunta concreta a l’Ajuntament. Actualment, diu, Israel està matant i empresonant gent en els territoris ocupats, creant una situació d’apartheid envers la població palestina. Demana la fi de l’ocupació militar, que es tregui el mur i no es discrimini als no jueus, cosa que fa la llei recentment aprovada pel govern israelià. Demana que Cardedeu es digui “municipi defensor dels drets humans” i  “àrea lliure de no respecte als drets humans” Amés d’ ”Espai lliure d’apartheid israelià”. Recorda que com va passar amb Sud Àfrica, la única eina davant d’estats molt forts militarment i violents sembla ser la del boicot, i a Sud Àfrica va funcionar. Recorda que molts municipis han adoptat un document sobre les empreses que no respecten els drets humans i es nega la seva contractació, i diu que quan a la Informativa ho va dir, Quesada es va posar en guàrdia en sentir la paraula Palestina. També es demana al Govern espanyol que no faciliti armes a Israel, pel ús que els hi està donant. Cal recordar que l’estat espanyol és un dels majors traficants d’armes del mon i per tant generador de guerres i refugiats.

Abad diu que s’abstindrà, perquè esta d’acord en unes parts i en altres no.

Quesada diu que el seu partit ha aprovat exigir a Israel que respecti els drets humans. Defensen el reconeixement dels dos estats i reclamen el desmantellament de les colònies. No tenen clar el boicot a empreses, que no estan clares i poden perjudicar a empreses d’aquí. Hi ha moltes coses poc clares i s’abstindran.

Mallorques diu que també s’abstindrà. La moció s’hauria pogut fer millor i entre tots.

Caballeria diu que donen total suport al que presenten els companys de la CUP. A Quesada li diu que sembla que ha llegit coses del seu partit, que ara és Govern i podria deixar de ser el setè país en exportar armes.

Hi ha 8 vots a favor, ERC i CUP i 5 abstencions PSC, GpC i Mallorques

 

El mòdul del IES Raspall

Masferrer diu que s’inclou un punt més, que primer s’ha de votar per urgència, el donat llicència d’obres per posar un mòdul prefabricat al Raspall.

Aprovada la urgència explica que l’administració que ha de fer l’obra ha tramitat la petició de subvenció sobre la llicència d’obres i poder començar ràpit i que el mòdul estigui llest per a principi de curs.

S’aprova per unanimitat

 

Plaça 1 d’octubre

Masferrer diu que calia incloure en l’expedient tècnic el que té l’opinió dels veïns, i hi ha la resposta de la Associació de veïns. La voluntat és poder inaugurar la plaça el proper 1 d’octubre. Són tràmits senzills  però que s’han de fer. Ja es va debatre en el Ple anterior.

Es vota la urgència i un cop aprovada Abad diu que està content de que es tiri endavant i que el dia 1O es pugui inaugurar.

Quesada diu que les presses no són bones conselleres i a vegades fan prendre decisions equivocades. Estan en contra.

S’aprova amb 10 vots favorables i els 3 del PSC en contra.

 

Un romanent de 4.719.785 euros

Masferrer diu que la liquidació del pressupost de l’any anterior ha deixat un bon coixí, 4.719.785 euros de romanent i un deute viu d’uns 9.100.000, que és un 48%. Un deute per sota del 50%, i reconeix que el govern anterior també ho va fer bé econòmicament.

 

Informacions

Un cop donat compte d’actes de Juntes de Govern i Decrets d’alcaldia els diferents regidors donen informacions

Marta Cordomí (CUP) recorda primer que tenim presos polítics i exiliats, i que no hi ha justícia. Seguidament diu que es va suspendre una activitat de Cinema a la Fresca i s’ha traslladat a un altre dia, encara no definit. ASMUCA fa el “Festivalet, passa el barret” amb concerts a diferents bars. També diu que “As d’arts” farà un festival de dansa, i que la Festa Major durarà sis dies, com sempre que el 15 cau en dimecres, amb cavis en espais per fer espectacles. S’ha perdut l’aparcament de Dr. Klein amb Sant Ramon, i el que es feia allà es farà al davant de L’Esbarjo. El Pregó l farà Artescena i les campanyes de mobilitat segura i sostenible i de “No és no” estaran molt presents.

Núria Hernández (ERC) diu que s’ha presentat el COL (Càlcul orgànic local) que analitza la viabilitat els projectes agroecològics.

De l’oposició ningú té res a informar.

 

Preguntes

Carme Mallorques s’interessa per Sant Hilari. Diu que quan estava en el Govern van fer una oferta de compra per quan s’acabés el conveni actual, vol saber com està i també sobre una venda de terreny recent i què es farà amb els diners. Finalment ho fa sobre el nou mòdul prefabricat que va al Raspall, això vol dir que s’amplia l’institut?

Isabel Sallés (ERC) abans de respondre saluda als presos i exiliats, i després diu que als cursos d’ESO hi ha un increment de demanda, mentre que als de P3 un descens, i el Departament, alhora que redueix línies de P3 amplia les dels grans, però cada Institut decideix qui va a la nova aula. Probablement seran els més grans, els de Batxillerat. Sobre l’ampliació, ni El Suí, ni el Raspall es poden ampliar, estan al límit.

Masferrer diu que sobre Sant Hilari hi ha converses i que espera vagin a bon port. Es tracta d’un edifici catalogat i tot Fa pensar que acabarà a l’Ajuntament, per compra o per un conveni llarg. Sobre la venda de la parcel·la l’import ha d’anar a l’àmbit d’habitatge o usos d’estructures. La parcel·la és una casa unifamiliar de la compensació de Torrent Llibre, i l’Ajuntament no té cap interès en tenir una casa.

Dóna per acabat el Ple a les 20,16

 

Quan s’estaven ja aixecant, una de les poques persones que hi ha de públic planteja que Ciudadanos voldria fer la petició de que es tregui l’estelada que hi ha a la façana de l’Ajuntament i que tapa l’escut de Cardedeu, que ens representa a tots.

Masferrer li diu que es posarà de manera que no el tapi, i el de Ciudadanos respon que li agraeix la sensibilitat.

2 Comments on "El 26 de juliol darrer Ple Municipal abans de vacances"

 1. Romà Puigdollers | setembre 8, 2018 at 6:02 pm | Respon

  Pel que he vist El Nas no surt exactament el mateix dia cada més.
  Per què no poseu un avís a la web el dia que surt? Fins i tot hi podríeu posar els horaris de recollida.

  • El Nas de Cardedeu | setembre 12, 2018 at 4:03 pm | Respon

   Bona tarda,
   Ho tindrem en compte! El NAS en paper triga una mica més. Avisarem quan el tinguem disponible en les oficines i en els punts de recollida. El NAS en PDF el pengem sempre a la web i ja pots consultar el d’aquest mes.
   Gràcies per la recomanació!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies