El Ple de gener aprova crear un espai enjardinat amb el nom de Lluís Companys

Es posarà una nova Bicicleda a la plaça Joan Alsina —

El Ple ordinari del 31 de gener comença puntual, a les 19 hores, i l’alcalde Enric Olivé (ERC) recorda d’inici que falten persones a casa seva i que aquesta setmana els traslladen a Madrid sense permetre que es puguin defensar. Esmenta que Maria Fortuny, la iaia Maria, ha mort pocs dies després de complir els 100 anys i ha deixat la seva empremta.

Falten Badía,(PSC) per malaltia, i el regidor del PP, encara sense designar substitut després de la renúncia de Jaume Gelada.

Sense cap al·legació s’aprova l’Acta del Ple del 29 de novembre

 

Canvis de dedicació de regidors

Olivé diu que el 2on Tinent d’Alcalde, Joan Masferrer (ERC) ha demanat tenir menys dedicació oficial, ja que dedicarà les hores que calgui, però la retribució serà per menys hores, ja que per motius laborals d’altres feines deixa la dedicació plena que tenia fins ara.

Ningú en diu res i la Secretària diu que no cal votar.

 

Votacions per al Jutjat de Pau

Donat que hi ha dues candidatures per a cobrir la plaça de titularitat del Jutjat de Pau es fa una votació secreta, amb urna, per presentar al TSJC el nom proposat. Gemma Vidal Oltra obté 12 vots i Anna Bernabeu Martinez 3. Aquesta majoria absoluta fa que es proposi a Vidal Oltra.

Delegació de competències a la Junta de Govern

Masferrer explica que per acabar de tramitar l’obra a la Tèxtil Rase porten a aprovació la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local per a l’adopció de tots els acords necessaris per aprovar definitivament el projecte i tramitar la licitació de les obres de rehabilitació de la Tèxtil Rase per a usos culturals.

Diu que des del 2003 els successius governs han anat posant espais, La Fusteria, el Centre Cívic, la Sala Polivalent, on es fan actes de tota mena, fins i tot votar i ara és el Casal de l’Estalvi. La nova fase, que ja s’ha explicat molt, rehabilitarà la nau central i la oest, perquè el teixit associatiu ho pugui utilitzar amb més amplitud, per assaigs, actuacions menors, tallers, magatzem per a Entitats… lluny del model d’hotel d’entitats, que fa que hi hagi sales infrautilitzades. També hi haurà un espai de bar per a trobada. Torna a donar l’històric, amb projecció de planells del projecte. S’han fet petites modificacions, diu, de seguretat, demanades pels bombers, i especifica que l’espai dedicat a restauració és de 100 metres quadrats. Hi ha alguna modificació, a proposta d’entitats, per qüestions acústiques, que es donarien en sales totalment diàfanes. El cost no ha variat i segueix essent de 2.000.000 €. Quan s’hagi acabat es passarà a treballar en la sala nord, on es podrà actuar sobre la part artística i fins i tot plantejar-se residències. Acaba donant detalls del finançament i les subvencions que es poden aprofitar.

Jordi Abad (GpC) demana disculpes per haver vist una comunicació tard, a l’estar en un correu que no veu habitualment. Sobre la cessió de competències del Ple a la Junta de Govern creu que no ha de ser així quan la regidora de Cultura i el d’Urbanisme han reduït horaris de dedicació i cal veure que s’està fent amb presses electoralistes a quatre mesos d’acabar mandat.

Ramon Hurtado (PSC), diu que buiden de contingut al Ple i es menysprea als altres grups, que com a competència i’mportant tenen la de fiscalitzar l’acció de govern. És un projecte molt car que ha obligat a vendre patrimoni de Cardedeu. Creuen que és una cosa electoral, que Cardedeu no necessita.

Marc Blanché (PDeCAT) diu que van recolzar fer el projecte, però ara demanen que es faci tot sobre la taula i volen poder decidir sobre el que es fa, que és una hipoteca pel proper govern, on esperen estar.

Olivé diu que no és una qüestió de manca d’informació, ni signar documents en blanc. I no demana quedar eximits de donar informació, poden fer la Junta de Govern pública, on estan convidats.

Masferrer diu que la publicitat d’aquestes Juntes serà pública i diu a Abad que la seva dedicació menor no ha d’evitar el treballar fins el mes de maig. La intenció  d’avui era aprovar la delegació i poder aprovar també la licitació. Hi ha urgència per subvencions que estan a punt de caducar i no es volen perdre. Detalla dates de totes les reunions que s’han anat fet, visites a l’espai i les propostes de l’oposició són zero i Cardedeu necessita aquests espais.

Quesada (PSC) no comparteix la reflexió. Els fan trampa, diu, perquè porten a Ple la delegació de competències i presenten el projecte sense parlar d’al·legacions i les Juntes de Govern no són públiques en realitat, perquè es fan a les 9 del matí, d’algun dia, i no com el Ple, que se sap quan es fa. Ara hi ha urgència, segueix, perquè no s’ha fet el que cal i ara es fa sense un veritable procés de participació ciutadana. En el seu programa posa que volen un centre Cultural i Cardedeu necessita més coses.

Marc Blanché diu que opinen diferent sobre els usos que es faran en l’espai i és una cosa que afecta al 10% del pressupost i al proper govern fins a mig mandat. Hauria de ser una cosa a consensuar. No és el mateix fer-ho en un Ple que en una Junta de Govern on no tots els regidors poden anar i votar.

Masferrer diu que ha de dir el mateix que en la seva primera intervenció. Se centra en el tema de la urgència, i si s’ha retardat no ha estat per la seva voluntat, sinó per diferents coses que s’han hagut de corregir, modificacions que ha fet fer el departament i la qüestió de les teulades. Tot s’ha anat fent dins els termes.

Olivé diu que en els propers Plens s’anirà informant i demana a l’oposició que vinguin a les sessions i ajudin a tirar endavant un projecte que és bo per a tothom.

Voten 9 a favor ERC i CUP i 6 en contra:  PSC PDeCAT, D i GpC

 

Jardí Lluís Companys

Enric Olivé diu que és voluntat del Govern que Cardedeu tingui un espai dedicat al President afusellat pel franquisme, l’únic europeu, elegit democràticament, que ha estat executat. Un cop la Comissió de Patrimoni ho ha aprovat es proposa donar el nom al jardí que s’ha de fer en el pati que hi ha darrera l’Ajuntament, que s’ha d’obrir al públic sense gaire cost,

Abad diu que li hauria agradat un lloc més digne, que ja van fer la proposta des de GpC, en el Govern anterior, i els diferents partits van votar en contra. Per fi se li dóna un espai i hi votaran a favor.

Quesada diu que l’espai no és gaire digne, però no els sembla que sigui un lloc adequat, encara que sigui low cost, perquè mereix un lloc millor.

Marc Blanché diu que la proposta ja s’havia fet i es van abstenir pel lloc, i ara es torna a presentar. Hi voten a favor, però esperen que més endavant hi hagi un lloc més adequat.

Masferrer accepta que en la legislatura anterior es va moure el tema i ara es busca el consens de tots, sobre fer-ho, i com es dignifica el lloc, amb portes més maques, que es pugui anar-hi des de la Sala de les Columnes i que es faria una intervenció artística per par de Jordi Aligué.

Es vota afirmativament per unanimitat.

 

Modificació d’ordenances d’espectacles públics

Masferrer proposa l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança de la intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives del municipi. Diu que és referit a fires i atraccions, on per evitar problemes de seguretat es vol fer inspeccions de control quan es posin, o un dia abans. I també recordar els plans d’igualtat i de sorolls.

Quesada diu que no els quadra excessivament el termini de comunicació prèvia i que els horaris són limitats. Si després es vol fer alguna variació es pot ampliar, creu que es pot repescar el punt més tard i no lligar-se tant ara.

Jordi Nadal diu que hi està totalment a favor. Creu que el col·lectiu que ho ha de complir difícilment ho tindrà tot en regla i s’ha d’informar molt bé.

Masferrer coincideix amb Quesada que és difícil variar un cop es posa en marxa, però una atracció requereix molta seguretat.

S’aprova unànimement.

 

Una nova Bicicleda

Altre cop Masferrer és qui exposa una proposta del Govern. Es tracta d’aprovar l’establiment del servei públic d’aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de transport públic de Cardedeu.

Creuen que cal posar un segon espai, a L’Estalvi, per deixar les bicicletes segures, perquè un dels temes que tira enrere en l’ús de la bicicleta és el robatori. La bicicleda de l’Estació té més control sobre això, però sense seguretat jurídica. El fet que es posi al barri de L’Estalvi és perquè una enquesta diu que molts pisos no tenen on guardar la bicicleta, i el posar 40 places nominals, a 36 € l’any, amb assegurança i un reglament d’ús i 10 places de lliure utilització durant 24 hores per al primer que hi vingui facilitarà que es faci servir la bicicleta. L’ús es regularà via APP, per poder donar informacions al moment.

Abad diu que això està dins la campanya que “vostès” fomenten, de a Cardedeu en bici o a peu. Creu que no cal protegir tant la  bicicleta i estar atents als robatoris a habitatges i la manca de policies. Vostès segueixen amb el seu tema, diu, i s’ha de fomentar l’educació vial perquè el ciclista no faci moltes barbaritats, en les que la policia no actua.

Quesada pregunta sobre si està ja habilitat l’espai. Hi votaran a favor, però no passa res per anar a peu, no cal anar en bicicleta i s’ha de facilitar la mobilitat a tots. Vostès volen que sigui a la plaça Alsina, que precisament no és maca. “S’hi ha fet actuacions puntuals, però la pobre plaça necessita fer-la gairebé de nou.” Implantar un element d’aquest estil, segueix, si no es fa amb cura no deixa de ser posar una gàbia i estèticament no és el millor. Podrien trobar-se llocs on impactés menys.

Carme Mallorques (DC) diu que com Quesada pensen que estèticament no queda gaire bé i es perden 4 places d’aparcament més. No ho veuen una millora. L’enquesta a que s’han referit està feta amb 79 persones i els comerciants i A.V. van dir que entre gàbia i contenidors no queda gaire maca la plaça.

Marta Cordomí (CUP) diu que fa un parell d’anys es va posar la Bicicleda a l’estació i la vintena de places estan sempre plenes i ara encara s’hauria d’ampliar. Fa que gent agafi el tren i pugui deixar la bici i no anar-hi en cotxe. Perdre 4 places de pàrquing no és cap drama i s’hauria d’anar deixant el cotxe i facilitar que es vagi en bici o a peu. Avancen cap aquí totes les ciutats. Li preocupa molt més, li diu a Abad, que a llocs com Diagonal Fiveller hi hagi cotxes aparcats per treure diners de La Caixa, o en el carril bici davant de la seva botiga. No parla d’aquestes perillositats pels vianants, els vehicles motoritzats són els més depredadors!

Masferrer diu que és un tema de futur el que la gent vagi en bici o a peu en lloc de fer-ho en cotxes. El canvi climàtic ho necessita, perquè està clar que el debat ja està superat i el sostenible no és anar en cotxe. La Policia ja fa activitats educatives a les escoles i a les entrades i sortides escolars. Amb les bicicletes s’ha de tenir més permissivitat, perquè no són vehicles a motor i les infraccions de cotxe són molt més perilloses. Cardedeu s’està posant com a exemple a la Generalitat i a Europa es posen carrils bici de llarg recorregut, un d’ells pot passar pel Vallès Oriental i seria per aquí. No es perden 4 aparcaments, sinó 3, i “què és més maco? Un furgó de Matutano o una bicicleta?” És un element de millora integral.

Abad diu a Cordomí que està en desacord en que els cotxes aparquin en llocs inadequats, però de l’alcaldia depèn dir a la policia que multi aquestes infraccions. “i que parli de la botiga el fa riure”

Nadal diu que no està d’acord en que no ha d’haver debat, perquè pot haver més models de millora i es fa populisme dient que els vianants no puguin circular i s’ha de resoldre tot. “Sobre l’estètica pot ser sempre pitjor, clar, i el camió de Matutano podria estar trencat i cremat. Pot ser sempre pitjor.”

Masferrer respon que el debat sobre la mobilitat ja està fet, diuen que ho voldrien, però, diferent, i a vegades té protestes, però el que defensen és el sostenible.

Olivé diu que tant de bo tinguin aviat un debat sobre què es fa amb els aparcaments de bicis, com en fa a Holanda, on se’n fan de soterrats, i a Abad li diu que per molt que punxi en Policia estan molt ben dotats i evidentment tenen criteris diferents.

Voten 11 a favor ERC CUP i PSC, i hi ha 4 abstencions PDeCAT GpC i DC

 

Preus per a usar la Bicicleda

Benet Fusté (CUP) parla del preu públic que ha de tenir aquest nou servei, que seria de 36 € anuals, on arriben després d’haver fet una enquesta. Es deixen 10 places gratuïtes amb una màxima ocupació de 24 hores.

Ningú en diu res i es vota. 12 a favor, ERC, CIUP i PSC, 3 abstencions PDeCAT i DC i 1 vot en contra GpC.

 

Servei de neteja prorrogat

Marta Cordomí proposa aprovar la pròrroga del servei de neteja viària i del servei de trastos vells i andròmines en el terme municipal durant un any. Pensa que properament s’ha d’unir amb el de recollida d’escombraries.

Mallorques diu que efectivament, en el proper mandat hi haurà el debat de com unificar neteja viària, recollida de trastos vells i d’escombraries.

Tots hi estan a favor

 

Moció sobre presos i exiliats polítics

La moció que presenten conjuntament ERC, CUP, PDeCAT-DC i GpC a favor de l’absolució dels presos i preses polítiques i exiliats i exiliades polítiques la llegeix Isabel Sallés (ERC) que vol començar donant la “bona nit” a cada pres i exiliat pel seu nom. Després diu que una majoria de grups municipals, que representen a una majoria de cardedeuencs promouen la moció, que llegeix sencera i mostra el rebuig a la seva situació i a un judici injust i acusacions falses.

Abad diu que la moció ho diu tot i espera que acabin en el banc dels acusats aquesta partits que en són còmplices d’aquestes falsedats i invencions.

Quesada diu que no comparteixen aquest relat i creuen que hi ha separació de poders. Amb la situació que es viu no es pot tenir una vida normal sense diàleg i acords negociats.

Mallorques diu que es parla de negociar i no es pot fer si hi ha qui no vol i s’ignora a dos milions de persones. No volen negociar, repeteix i d’aquí a pocs dies hi haurà un judici totalment injust i cal anar tots junts per alliberar-los.

Nadal agraeix a l’Isa que reciti cada vegada la llista, com fa un senyor cada nit, vora la presó, una llista cada cop més llarga…Valtónic, alcaldes… i demà se’ls enduen altra vegada. Hi ha qui diu que vol la normalitat democràtica, però no fa res per aconseguir-la.

Hug Lucchetti (CUP) diu que la llista no s’acaba aquí, quan hi ha més d’un miler de persones acusades, investigades… no és sols contra l’independentisme, és contra tot el qui no està d’acord amb aquest sistema econòmic o d’unitat d’Espanya. La repressió a qualsevol dissidència política o social a l’estat espanyol és utilitzada per la llei mordassa o altres per mantenir l’estatus quo fora de la democràcia. Fa servir un sistema judicial on qualsevol divergència és ja culpable. Ni la repressió ha de ser motiu per a no fer crítiques, ni la crítica ha de ser motiu de repressió. Aquesta repressió obliga a la mobilització durant les setmanes del judici, i fa l’advertiment de que aquesta repressió no ha conduir a un pacte autonòmic.

Isabel Sallés comparteix el que s’ha dit i fa un recompte del que s’acusa a cada un i de les penes que en demanen. Va desgranant així els dies que porta cada un tancat i els castics que se’ls vol fer. Recorda que els exiliats han passat pels jutjats estrangers i no han estat condemnats enlloc. El Gobierno diu que vol diàleg, però està clar que algú no el vol.

Olivé dóna la paraula a Quesada, per si vol replicar, com a únics que no presenten la moció, i diu que no la vol utilitzar

Voten tots a favor, 13, excepte els 2 del PSC-

 

Piscina mal construïda

Hi ha dos punts sobre el vicis ocults en la construcció de la piscina, on tots voten a favor de votar-los per separat. Així Olivé diu que es va demanar 488.000 euros als responsables dels vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex, i s’han trobat en que no sols era la constructora, sinó persones concretes. Aquestes han anat fent al·legacions i han anat allargant fins que han aconseguit que caduqui el 25 de gener. Ara s’ha de declarar la caducitat de la reclamació.

Ningú en diu res i es vota: 13 a favor i 2 abstencions PSC

Olivé diu que ara cal, un cop caducat l’expedient, tornar a obrir un altre, per qüestions d’assegurances, que van allargant-se. Ja s’han fet les obres de reparació en el C10 i es reclama també el lucre cessant pel temps en que es va haver de tancar. “Ara l’expedient està complert i hem de ser ràpids i diligents, i per això demanem que s’aprovi i Cardedeu reclami el que és seu”.

Abad pregunta si ara en un nou expedient es poden fer retards altra vegada i Olivé li respon que sí.

Quesada diu que s’abstindran de nou

Nadal insisteix en que cal defensar-se

Olivé diu que ara hauran d’actuar amb rapidesa i contestar de seguida a totes les al·legacions. Estan més preparats. Una argúcia del contrari és esgotar temps, però aquets cop hauran de ser àgils. Es reclama 481.827,21€

Tornen a ser 13 vots a favor i els 2 del PSC abstenció.

 

Informacions

Lucchetti informa que les properes jornades feministes seran el 9 de febrer, demanant justícia i deixar de ser persones invisibles i preparar la vaga del 3 de març.

Núria Hernández (ERC) informa de cursos que es faran a la Mongia.

Cordomí explica que hi ha un nou vehicle  pel BUC, amb més capacitat, pensat sobretot pels Instituts. Explica també que el 10 de febrer hi ha l’espectacle Immortal, de Bruno Oró i que s’ha afegit a la programació prevista un acte de l’ANC, el 72, de producció pròpia col·lectiva del Garitu, inclòs dins els actes de l’aniversari de l’acabament de la Guerra Civil. Diu que Cardedeu ha acollit en el 2018 vuit produccions pròpies, de professionals i amateurs. Informa que La Vila ja ha sortit, amb dedicació especial a les polítiques d’habitatge.

Laia Muñoz (CUP) diu que el 14 de febrer es farà una àgora sobre els Serveis Socials.

Masferrer comenta que en el Nomenclator de carrers s’han adonat que quan es van retirar els noms franquistes en va quedar un, el de Pere Mercader, un militar que es va aixecar en armes contra la República, i es va posar traient l’anterior, de Salmerón. Es va fer per desconeixement històric, quan es van retirar els de Generalísimo i demés. Es parla amb els veïns per veure com es corregeix i es posa un nom de dona, ja que els dos darrers, Lluís Companys i Pere Comas han estat masculins, molt merescuts. Per acabar, informa que es comença la licitació per fer un aparcament dissuasori i asfaltat en el que hi ha ara al Pavelló, amb una subvenció de la Diputació.

 

Precs i preguntes

Hurtado pregunta a Masferrer sobre la demolició de les cases Pere Mauri i sobre la seva catalogació.

Quesada vol fer tres preguntes. Una sobre enllumenat, on hi ha quadres elèctrics precaris que en una Memòria de l’Ajuntament del 2012 es reconeix, i no s’ha solucionat. També sobre els antics empleats del cinema, on hi ha una sentència condemnatòria per cessió indeguda de treballadors i els dóna l’opció de tornar a treballar o ser indemnitzats. Volen saber què es decideix. La tercera va sobre les guarderies municipals, vol saber si s’ha rebut els diners que deu la Generalitat.

Jordi Abad pregunta sobre la situació dels clubs cannabics.

Mallorques ho fa sobre com està el bar de la Sala Sarau, si es licita o què en fan. I sobre dos contenidors d’Humana que hi ha al carrer Ramon Llull.

Nadal pregunta pels Polígons i requalificacions, una d’elles al carrer Joan Miró, on s’ha d’intervenir i hi ha l’edifici okupat. Pensa que es necessita un espai de socialització, i que com que l’Ajuntament no els dona en hi ha que opten per la okupació. Pregunta si coneixen el que han fet al poble de Dosrius, on han cedit llocs d’aquest tipus i ha escoltat a Catalunya Radio que Cardedeu dóna aquest lloc. Fa una altra pregunta sobre el handbol, que aquest estiu poden fer un torneig a Suècia, car, i caldrà algun ajut que permeti no deixar a ningú a terra per temes econòmics. Pregunta perquè hi ha tantes baixes a Urbanisme. Detalla que cada cop hi ha menys tècnics veterans a temps no parcial. Què passa? I per acabar, diu, tenen la memòria d’Urbanisme, però no la de Seguretat i Policia, pregunta quan la tindran.

 

Respostes

Rafel Caballeria (ERC) diu que la situació dels treballadors del Verdi se la van trobar i els treballadors van interposar una demanda, decidint esperar la sentència. Poden dir que des del 2015 tenen un servei de cinema funcionant i es reuneixen amb els treballadors, que van exigir que es tornés a licitar el servei amb subrogació obligatòria, quan el seu conveni no ho obligava. Ells tenien el conveni de lleure, més bo econòmicament i demanaven coses que no estaven contemplades. Es va decidir anar a gestió pròpia, que afavoreix econòmicament a tots els cardedeuencs i cardedeuenques. Als treballadors se’ls va deixar triar si carreguen sobre l’empresa o l’Ajuntament i ells decideixen que a l’Ajuntament. El que es decideix és indemnitzar solidàriament amb l’empresa.

Sobre el handbol espera un pressupost que li han de passar i avaluaran, ja que està fora de pressupost municipal i veuran fins on es pot ajudar, apart dels 7000 euros que se’ls dóna anualment.

Masferrer diu a Hurtado que donar valor patrimonial de les coses inventariades, però no catalogades, porta a confusions. La casa estava inventariada, només, i es podia fer el que s’ha fet. L’inventari es va fer els anys 90, per part d’un grup de gent que el va fer per tal de saber el que hi havia i es va fer servir de base pel fer el catàleg l’any 1998. També va passar el mateix amb les Cases Ruaix. En el Catàleg sí que es defineix què s’ha de conservar, i tot això s’incorpora en el POUM del 2007. Alguns propietaris no van deixar entrar a fer les fitxes i després es pot revisar.

Sobre l’enllumenat no és cert que no es faci res des del 2012. S’ha fet una part preventiva i una altra correctiva, però el pressupost és molt curt.. En quant als clubs cannabics en hi ha cinc. Clubs socials privats, que segueixen la normativa.

Hug Lucchetti respon a Jordi Nadal que el que va escoltar a la radio no era una posició de Govern, sols com a regidor de la CUP sobre l’okupació. I és compartit per la CUP, però vol preguntar-li si ha estat mai en un Centre Social okupat. Nadal respon que no, l’Hug li diu que ell sí i li recomana un llibre, recordant que des de Centre Socials Okupats s’ha alliberat espais abandonats i convertit en espais de llibertat, on els joves poden empoderar-se i fer projectes col·lectius. Això és el que poden fer joves amb les seves mans, sense ajudes i és per a la CUP, i per ell, una bona notícia, amb joves fent coses útils per a Cardedeu. Sí que hi ha espais per joves a Cardedeu, La Fusteria, on es posa una nova figura, l’educador de carrer. Arriba a altres nivells, els joves més desemparats, i als qui treballen per a la comunitat deixar-los fer.

Caballeria diu que és cert que hi ha moviment de personal a l’Ajuntament, com a tot arreu, i quan algú marxa és per motius personals o econòmics. La problemàtica dels ajuntaments, diu, és que no és uniforme, i els municipis petits o mitjans juguen amb desavantatge tenen menys recursos. I un canvi de cultura organitzativa sempre costa l’adaptació. S’hi està treballant i properament es farà una Informativa d’Àrea. També s’està fent un nou Conveni i nou marc organitzatiu amb gent pagada justament i en els llocs adequats.

Laia Muñoz diu que estan treballant per regular els clubs cannabics. S’ha de tenir prevenció amb aquesta substància i regular que estigui lluny dels centres educatius  i esportius.

Marta Cordomí diu sobre els contenidors d’Humana, que es deixaran allà, a Ramon Llull, perquè són productes nets. Sobre el 116, el bar de la Sala Sarau, està sense servei des d’octubre, i de moment no està previst licitar, ni és clar que faci falta, sembla més útil en el nou Centre Cívic. S’ha de decidir què es fa en aquell espai.

Sallés diu que en el 116 ara s’està fent activitats d’Art Vigent, amb alumnes de 3er i 4art d’ESO, Tallers que l’any passat es van fer a la Tèxtil Rase. A Quesada li diu que el Conseller Bargalló està en negociacions per pactar aquest retorn de diners de les escoles bressol. Es pagaran aquests diners, no sap en quin termini, és un assumpte que els preocupa molt i en la visita, recent, del delegat de Govern va ser el primer que li va demanar l’Alcalde. A Cardedeu no es deixarà de fer res perquè el Departament no pagui. Dilluns dia 4 es farà una reunió per poder parlar de les escoles bressol.

Olivé diu que està content, perquè es llegeixen les memòries i la de Seguretat Ciutadana està en camí.

 

Final del Ple amb un incident

L’Alcalde dóna el Ple per acabat i com ja va sent costum un membre de Ciutadans que està entre el públic vol parlar. Olivé li diu que no li dóna la paraula, s’ha de demanar en forma i el que altres vegades l’hagi deixat parlar, no vol dir que sempre hagi de ser així.

Aquest, Enrique Jimeno, s’enfada amb Olivé perquè vol parlar, i encara més quan un altre jove del públic demana la paraula per fer una pregunta i li diexen, amb l’argument que no ho fa a cada Ple i és la primera vegada.

Aquest s’interessa per saber perquè es vol licitar el servei de La Fusteria i no es pot fer municipal.

Hug Lucchetti el respon dient que la licitació de La Fusteria no és una cosa nova, que ho tenen des del dia ú i la dinamitzadora està contractada per una ETT. Tenien clar que s’havia de licitar per endreçar l’anomalia de la contractació i es guanya la figura de educador de carrer. El projecte seguirà com està, la licitació és pública, oberta a tothom i en igualtat de condicions. Espera que els canvis siguin mínims, perquè estan satisfets de com està anant, però en una convocatòria pública hi ha unes regles de joc.

El jove diu que un dels punts que es té en compte és l’econòmic, i que qui pagui menys als treballadors en surt beneficiat per endur-se-la.

Hug diu que està regulat per llei i tracten d’incloure clàusules socials valorant la qualitat  però ni tant sols poden posar que sigui una empresa de Cardedeu. “Molaria saltar-se les normatives, però no poden”.

En acabar el Ple, les dues persones de Ciutadans segueixen discutint amb l’Alcalde sobre si poden o no parlar en els Plens.

Be the first to comment on "El Ple de gener aprova crear un espai enjardinat amb el nom de Lluís Companys"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies