El Ple de setembre va tenir molt poc d’ordinari

Interromput per una manifestació protestant pels detinguts empresonats. Es va fer en dos dies, el 26 de setembre i 3 d’octubre —

La sessió plenària del 26 de setembre semblava que seria un Ple tranquil, amb coses de poc calat i dues mocions, però ha estat un dels més complexos.

L’alcalde, Enric Olivé (ERC) va començar agraint a la tele la seva feina i va tenir un record pel que va passar l’1-O, destacant que una cosa així es va poder fer perquè algú ho va preparar perquè es pogués votar, algú va venir a votar i algú va defensar el col·legis. “Ara es fan detencions i empresonaments, per atemorir-nos als qui demanem la llibertat dels presos”. Tant dels de fa temps com dels d’aquesta setmana com dels exiliats i dels centenars d’encausats.

Aplaudiments per part del públic i de tots els regidors.

Comença el ple pròpiament dit amb l’aprovació de l’Acta del ple anterior excepte PSC i C’s.

Programació i preus Teatre Auditori

Núria Pujolàs (ERC) diu que creu fermament en la no-violència i la força de la paraula, i està amb els detinguts de fa una setmana i els de fa temps. Explica que el 2 d’octubre es presentarà la programació del Teatre Auditori i en aquell acte es vendran algunes entrades al 50%. Destaca que més del 30% és de producció KM 0. Va detallant cada acte i el seu preu.

Destaca actes fets en col·laboració amb Llinars i el fet que actuacions fetes per grups locals no tenen preu, ja que són de taquilla inversa.

Kike Fuentes (EcP) diu que troba la programació excel·lent, però li crida l’atenció que per descomptes s’ha de presentar DNI. Com ho han de fer els qui tenen premís de residència?

Pujolàs li diu que ho tindran en compte en el redactat, no hi haurà problemes.

Enrique Jimeno (C’S) demana espectacles en castellà i Pujolàs li respon que “Rebota rebota” ho és.

Álvaro Blanco (GpC) diu que no hi veu cap problema.

Ningú hi té res a dir, es vota i s’aprova per 16 vots a favor i 1 abstenció, la de C’s.

Comissió de Patrimoni

Miquel Pujadas (ERC) proposa nomenar els membres de la Comissió de Patrimoni per a la legislatura 2019-23.

Explica que la Comissió de Patrimoni està formada per: l’alcalde, qui en presidirà la comissió, el regidor/a d’Urbanisme, un regidor a proposta dels grups municipals que no formin part de l’Equip de Govern, pel Cap de l’Àrea de Serveis Territorials, per la directora del Museu Arxiu Tomàs Balvey, per l’arxiver municipal i cinc membres nomenats pel Ple Municipal, cal nomenar a aquests, i vista la idoneïtat dels que hi ha, i que accepten seguir , es proposa a Miquel Comas Clusellas, Montserrat Prado Barrabés, Carme Clusellas Pagès, Antoni Vila Carbonell, i Eliseu Guillamon Villalba.

En la seva primera presa de paraula, Josep Quesada (PSC), vol condemnar les pintades que ha patit la seu del PSC, i diu que seguiran defensant el que estan defensant. Sobre la Comissió de Patrimoni els sembla correcte la proposta.

Olivé diu que s’havia dit que el representant de l’oposició fos l’Álvaro, en vol deixar constància.

Álvaro Blanco (GpC) demana ser substituït per Enrique Jimeno, que en té interès i ell, com a historiador, ja estarà assabentat.Pujadas diu que el canvi es farà després, un cop aprovat el que es proposa inicialment.

S’aprova per unanimitat.

Comptes generals

Olivé proposa l’aprovació del Compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2018. Diu que ja ha estat aprovat per la Comissió de comptes el 8 d’agots, i com que no hi ha cap al·legació ho porten ja a Ple i després al ministeri. Van tancar l ‘exercici 2018 dona un actiu i un passiu de 53.737.163,55 € i uns resultats positius de l ‘exercici d’1.086.327,09 euros. No hi ha desequilibri patrimonial, ja que els actius corrents de 14.104.497,10 € són superiors als passius corrents 7.164.647,08 €. Hi ha un romanent de 5.690.460,84 €, Durant l’exercici 2018 l’Ajuntament ha concertat una operació de crèdit a llarg termini, amb el Banc de Sabadell, per import total de 1.210.000,00 €. El deute financer viu de la Corporació s’ha incrementat lleugerament en 9.875,19 €.

S’ha fet modificacions de crèdit per milió i mig, les més grans per la reserva per comprar la masia de Sant Hilari i del Casino.

Jordi Nadal (JxC) diu que segueix el que feia l’antiga regidora de Cultura de donar Bona nit als presos, exiliats i detinguts polítics, i diu que els volen a casa. Sobre l’estat de comptes són correctes i s’ajusten a llei. Però el dèficit no l’han rebut, hi ha el del 2017 però en el Dropbox no està el del 2018. També falten dades del cost del C10 i sobre aplicacions informàtiques i consultin, que no estan concretades. Es dóna molta més informació de la demanada i és difícil de trobar. Posa l’exemple de demanar els tiquets d’un comercial d’un dia determinat i et donen els tiquets de tots els comercials en els darrers deu anys. Votaran en contra per no tenir informació.

Quesada diu que hi ha molts moments en què han votat en contra, modificació de pressupostos o no poder estar d’acord amb el compte general. Veu que s’han pagat més de 200000 euros en Cultura, no aclarits, per repagaments.

Olivé diu que no és concretar. No es tracta d’aprovar una acció de Govern, sinó dels comptes. A Nadal li diu que l’Interventor ha de fer moltes pàgines per enviar al Ministeri, i si vol puntejar coses concretes, poden mirar-les.

L’Interventor demana la paraula i diu que les portes estan obertes a tots els regidors i a rebre opinions. Agraeix l’interès.

Nadal diu que entoma el repte i vindran a parlar.

Voten a favor 9 ERC i CUP, 5 en contra PSC i JxC i 3 abstencions EcP, Gpc i C’s.

Moció per l’empadronament generalitzat

La Plataforma “Vallès Oriental vol Acollir”, a través d’una moció que presenta la CUP amb l’adhesió d’ERC, PSC, JxC, GpC i EcP, vol exposar la seva preocupació per la dificultat continua i manifesta d’empadronar als ciutadans que resideixen en alguns municipis de la comarca i en concret les persones que arriben de països extracomunitaris., Tota persona que viu en un municipi, amb independència de la seva situació administrativa, té l’obligació d’empadronar-se per tant l’administració local té l’obligació d’empadronar quan es demostra que la persona viu al municipi.

La llegeix una membre de la Plataforma.

Kike Fuentes (EcP), diu que políticament és interessant i necessària, no es pot jugar amb els drets de les persones. Votaran sí, i donen gràcies als qui l’han presentat.

Jimenez diu que comparteixen la lògica, però s’abstindran, perquè la llei ja ho regula. Insta a què es compleixi la llei i afirma que ells no volen tantes mocions polítiques.

Álvaro Blanco diu que ja s’està complint la llei i ho seguiran fent.

Nadal agraeix la lectura i la samarreta de l’Elena (la que ha llegit) i que diu “Antifeixistes sempre”. Aquest és un manifest polític, ho entenen com un compromís a llarg termini.

Glòria de la Llave (PSC) diu que donen suport a la moció, no es pot jugar amb drets socials a l’educació, salut… el que està demanant la moció. Estan totalment a favor.

Laia Muñoz (CUP), que havia cedit el seu lloc i micro per a la lectura de la moció, torna al seu lloc i vol dir a C’s que estan d’acord en el fet que hi ha una llei i que el dret a l’habitatge es vulnera cada dia i hi ha ajuntaments, com el de Granollers, que no es compleix. Per això demana a tots els partits que s’hi adhereixin

Jimeno diu que és bonic que l’intentin convèncer. Veu bé la moció i veu malament que hi hagi ajuntaments que no ho compleixin, però creu que a l’ajuntament no han de dedicar temps a mocions polítiques.

Dolors Sala (ERC) diu que la diversitat és enriquidora.

Tots voten a favor i C’s s’absté.

Moció sobre la llei de contractes

Una moció de rebuig a la Llei de contractes de serveis a les persones, Llei Aragonès, la presenta el grup municipal de la CUP.

Hug Lucchetti (CUP) comença dient que està especialment indignat per l’estratègia de la por que té gent presa preventivament. Diu que PP PSC i C’s ho volen així. Exposa diferents casos de CDR detinguts i encausats, i que en alguns casos ha estat fins i tot pels MMEE, i es va demostrant que són acusacions falses. Espera que algun dia deixi de produir-se aquesta situació.

Presenten una moció contra la llei dita Aragonés, que pot passar desapercebuda i cal explicar-la. Amb ella no només es permetrà que es consolidin les privatitzacions ja existents, sinó que a més en permetrà de noves. Estableix nous objectes d’externalització i regula com han de ser aquestes externalitzacions via contractació administrativa, una modalitat que comporta necessàriament l’obtenció d’un benefici econòmic directe o indirecte a favor de la concessionària. En cap cas la nova llei garantirà vides dignes. En resum, s’està privatitzant els serveis públics.

Kike Fuentes agraeix a la CUP que presenti aquesta moció, ja que aquesta llei permet externalitzar serveis que fins ara no podien ser-ho. Es ven com a llei social, però permet que els treballadors se subcontractin i cobrin encara pitjor.

Jimeno diu que C’s aposta per la col·laboració público privada, i que tot depèn de l’eficiència. Aquesta llei dóna una inspecció poc efectiva, i els costos poden ser més reduïts.

Álvaro Blanco diu que veuen contradiccions en la llei. S’abstindran, perquè es prioritza el preu sobre la qualitat, i les grans empreses són les que poden jugar amb el preu.

Nadal diu que votaran en contra. No està defensant externalitzar serveis, i ho veu com que s’està premiant la qualitat en lloc del preu. La llei no obliga a externalitzar serveis, sols ho permet.

Quesada diu que el PSC té una posició crítica amb la llei, que no respecta la llei estatal i no permet criteris socials a les adjudicacions. No estan d’acord amb la llei ni amb la moció. Aquesta llei no augmenta les externalitzacions i permet que no sols es valori l’oferta més econòmica. És una llei millorable, però no hi tenen l’oposició frontal que té la moció. Votaran en contra.

Lucchetti diu que suposa que tants anys de campanya mediàtica contra lo públic genera un estat d’opinió de que lo públic és millorable i no està malament que lo privat intervingui. La llei sí que permet més externalitzacions i algunes en àmbit sanitari, d’educació i de cura de les persones No milloraran, perquè per abaixar preus es baixarà la qualitat del servei i sou dels treballadors, ja que calen beneficis. Ja en el Parlament, la CUP va demanar un millor control i sols va rebre els seus vots i els de Catalunya Podem. “Quan més prim és lo públic pitjor és la desigualtat social” Només des del Públic es pot garantir la igualtat. A aquesta llei se l’ha volgut fer amable dient-li “la llei anti Florentino” i aquestes empreses acostumen a guanyar les licitacions perquè s’hi adapten.

Rafel Caballeria (ERC) vol contextualitzar la llei. No es parla de la forma de prestació dels serveis públics, directe o indirecte, el que es vol és regular els serveis a les persones, que ho han de fer les administracions, i la llei regula com s’ha de fer. Diu que en el Parlament, la CUP i els Comuns no van dir res en contra, al principi., i la llei és de Romeva, no d’Aragonés. No obliga a externalitzar, i sí que té mecanismes de control. I no és cert que beneficiï a grans empreses. La llei encara no està aprovada i si hi ha grups polítics que volen dir coses ho han de fer en el Parlament en lloc de fer-ho en els Ajuntaments. I s’ha de veure que s’inclouen mesures de millora pel personal. És cert que hi ha moltes entitats en contra, i també moltes a favor

Voten a favor 3, 1 abstenció, GpC i 13 en contra

Informacions

Olivé diu que estan molt cofois de que Rafel Caballeria hagi estat nomenat a fer feina a Catalans a l’Exterior.

Dolors Sala fa una sèrie de cites sobre la necessitat de no acceptar el que està passant, i seguidament dóna dades sobre l’escolarització i l’inici del curs. Hi ha un total de 4073 alumnes en els centres públics. Després parla de les obres de manteniment a les diferents escoles i a les millores socials que han permès escolaritzar a tots els qui ho havien demanat

Hug Lucchetti demana que es pari una estona el Ple per poder anar a la manifestació que s’ha convocat a la plaça per protestar per les detencions que hi ha hagut. Jordi Nadal demana el mateix. L’alcalde diu de continuar i Lucchetti informa que es farà una Assemblea Ciutadana on la gent s’inscriurà voluntàriament per a participar en les diferents assemblees participatives. També informa que comença la temporada esportiva.

Miquel Pujadas diu que darrere l’Ajuntament s’estan fent obres per adequar l’espai com a jardí Lluís Companys, que es vol inaugurar el 15 d’octubre, aniversari de l’afusellament del president màrtir. Hi haurà el desenvolupament d’una idea artística de Jordi Aligué, que potser no estarà acabada per a la inauguració.

Ramon Arribas (ERC) vol començar reclamant llibertat per a tots els presos polítics i anuncia que dissabte hi haurà la Fira de la Solidaritat, el cap de setmana següent la Fira Modernista i l’altre la Nit dels Emprenedors. També, que a l’endemà, 27, a les 12, l’Ajuntament s’adhereix a la vaga per contenir el Canvi Climàtic. A la plaça Sant Joan, nois i noies dels Instituts llegiran el manifest.

Verònica Vidal (ERC) vol començar manifestant la seva repulsa per les detencions que l’Estat està fent per motius ideològics. Informa que s’està fent un plano dels llocs on hi ha contenidors en el municipi i veure coses a millorar

Núria Pujolàs diu que s’ha iniciat un cens econòmic d’activitats i que del 2 al 3 d’octubre es rodarà un espot de Citroen a la plaça de Sant Corneli. Parla d’activitats que es faran, Cardoterror, una visita al jardí d’escultures de Jaume Rodri…

Olivé pregunta als grups d’oposició si algú ha d’informar.

Glòria de la Llave parla de la pel·lícula federal, que es passarà l’Esbarjo, dirigida per Jordi Soler, amb col·loqui posterior.

Precs i preguntes

Kike Fuentes diu que tenia preguntes preparades però que li han anat responent. Vol saber si els 100 punts de programa que tenien en el govern, per fer immediatament els han complert, i si no és així, per què. També el perquè els contenidors estan sempre plens, si és que no es recull prou.

Jimeno vol fer una consideració inicial sobre el fet de que en els plens es dediquen a fer moltes consideracions polítiques i no dedicar més temps a gestió de coses de l’Ajuntament. Dit això vol expressar el seu suport a l’acció de la Justícia i de les forces de seguretat. Ha enviat coses per escrit queixant-se de que no es treguin estelades dels espais públics i del rellotge que hi ha al Mas Riera Valentí.

En aquest moment, passades les vuit, la gent del públic va marxant i donant ostensibles cops de porta en sortir.

Segueix Jimeno dient que es desobeeix la llei i que el TSJC diu que s’han de retirar símbols partidistes dels edificis públics i exigeix neutralitat. “La llei, simplement, s’ha de complir”. “Ara faig una pregunta”. Sobre les escombraries hi ha fotos de tots els barris de com estan, i sobre el “biciparquing” i els 9 contenidors que hi ha al costat a la plaça Alsina, amb tot de coses abandonades pels costats.

Va marxant més gent, inclosos els regidors de la CUP, JxC i algun d’ERC, per anar a la concentració en contra de les detencions d’aquests dies.

Jimeno segueix parlant dels contenidors i el mal disseny d’on s’han posat papereres. Creu que hi ha un problema d’informació d’on s’han de llençar les coses, que està ben explicat al web, però no tothom ho veu allà..Es queixa de que detenen gent que confessa que preparen explosius i a qui es criminalitza és a les forces de seguretat. Recorda que hi ha hagut agressions a les seves carpes, amb llançament d’ous i que el regidor de Ciutadania fa un escrit que diu que per fer una truita s’han de trencar ous.

Álvaro Blanco fa una sèrie de precs sobre l’estat de les voreres i demana que la Policia tingui una unitat mediambiental. Pregunta perquè es tornen a fer obres a la plaça Marc Viader, on s’havien fet recentment.

Com a públic ja no queda ningú més que dues persones de la tele, l’únic membre de C’s que hi havia, Esteban, i el redactor d’El NAS. Se sent una forta cassolada a fora.

Jordi Nadal, que acaba d’entrar de fora, pren la paraula al seu torn i se solidaritza amb les persones que estan protestant a la plaça i amb els presos. Parla de la recollida d’animals i l’empresa que tenia la concessió, que demana no continuar amb una nova licitació. També es refereix als camions que aparquen vora Mercadona i que tenen refrigeradors tota la nit, amb les molèsties que això comporta als veïns. Lamenta que no estigui present el regidor Pujadas, per dir-li que hi ha clubs que no poden entrenar, i en lloc de fer equipaments esportius s’ha fet un aparcament. Un canvi d’ús del qual demana informes tècnics que ho permetin. “I no només això, s’ha reduït les places disponibles, això sí, ara més ordenades”. A Laia li va demanar els tests psicosocials dels treballadors de l’Ajuntament, i el que té és del mandat anterior, no dels darrers quatre anys. Planteja que es facin. També parla de la concessió de les obres a la Tèxtil Rase. Els sembla correcte, però el camí per fer-ho no ho és, i els punts sobre els quals va reclamar DEUMAL, com a mínim són dubtosos i sembla que s’ha precipitat la decisió per tal de fer-ho ràpid.

Quesada comparteix el que ha dit l’Enrique (Jimeno) i li sembla malament que els regidors de govern marxessin. Ho veu com una falta de respecte. Si els membres del govern volien anar a la manifestació, podien demanar un recés, anar-hi i tornar. Segueix parlant sobre els camions i cedeix la paraula a Glòria de la Llave.

En aquell moment entren a la sala un centenar llarg de persones cridant “llibertat presos polítics” i fent sonar paelles i cassoles.

Hi ha discussions entre el públic de C’s, una persona, i un membre de l’ANC sobre qui està gravant a qui, tothom fa fotos i vídeos. El regidor Jimeno, ostensiblement, filma amb el mòbil als qui estan interrompent el Ple. El cap de Policia intervé en la discussió entre el de C’s i el de l’ANC i l’alcalde suspèn el Ple. Són les 20.26.

En un article a part es relata el que passa després. Esbroncades, aplaudiments i a poc a poc marxa gairebé tothom, restant converses aïllades en la sala, el vestíbul i el porxo de l’Ajuntament.

Uns vint minuts després, part dels concentrats es reagrupa i en cercavila van fent soroll pels carrers del Centre.

Represa del Ple una setmana després

El dijous següent, 3 d’octubre, es continua el Ple. Inicialment falta Alvaro Blanco, el regidor de GpC, per qüestió de treball, i Dolors Sala (ERC), igualment. El públic inicial és diferent: hi ha pla premsa, l’antic alcalde Joaquim Om i mitja dotzena de membres de C’s. Després han anat arribant algunes persones, com és habitual.

Jimeno pregunta a l’alcalde, abans de començar, si s’ha adoptat alguna mesura per tenir un clima de tranquil·litat institucional.

Olivé respon que sempre es prenen les mateixes mesures i no hi ha hagut mai cap problema d’ordre públic. Dóna per començat aquest Ple extraordinari per continuar el que es va interrompre la setmana anterior, i el reprèn en el punt on eren: Glòria de la Llave anava a parlar, però abans s’ha de votar la urgència d’aquesta sessió.

S’aprova per unanimitat

Primer, el Cap de l’Oposició, José Quesada, demana la paraula i demana que “sabem d’on venim i cal evitar al·lusions personals que permetin promoure peticions de paraula” Diu que parla en conjunt dels regidors d’oposició, que s’han reunit per conversar sobre el passat. Ho consideren desafortunat i va ser una cosa no desitjada. Demana que s’eviti la coincidència de manifestacions i Plens. Demanen institucionalitzat, i respectar la Institució. Quan estan asseguts a aquesta taula, diu, s’han de tenir respecte i poder manifestar cada un el que vulgui. S’adreça directament a l’Alcalde i li diu que la presidència ho ha de tenir clar.

Olivé li agraeix el to i diu que ho tindrà en compte. Dóna la paraula a De la Llave.

Aquesta pregunta per la Policia Local. Acaben de marxar quatre agents i es preveu que en marxin més. És una qüestió de sous, dels més baixos de la comarca. Vol saber si es prenen mesures per arreglar això.

Víctor Serrano (PSC) diu que els barris de Cardedeu estan preocupats pels contenidors, amb brutícia i andròmines pels costats. També demana que es respectin els arbres, tant pel Canvi Climàtic com per estètica. Hi ha molts escocells sense arbres i sol·liciten que es reposin. També és urgent el manteniment del Torrent llibre, brut, amb mala olor i ple de rates.

Respostes

Olivé diu que donaran respostes, començant per Kike, que va preguntar sobre els compromisos per 100 dies. S’han complert gairebé tots: l’enderroc del Casino, la campanya per promoure el comerç local, la tramitació per aturar la Ronda est, l’asfaltat de l’aparcament del Pavelló, l’inici del Cens d’artistes, el projecte d’Eficiència Energètica, s’està treballant per arreglar coses com el tram Sant Eloi Dr. Klein, les obres a la Tèxtil Rase, l’Assemblea Ciutadana que es farà el 19 d’octubre, una compra de contenidors i la retirada d’arbres trencat de la riera. A Alvaro li diu que no s’ha previst crear cap unitat de Policia Ambiental, principalment per manca de recursos humans. A Nadal li diu que el tema dels camions a Mercadona és recurrent i la Policia ja patrulla i vigila i quan va demanar un espai públic perquè s’hi estacionessin, no creu que el municipi hagi d’assumir-ho. Ha demanat a l’empresa que busqui una nau més gran.

Jimeno demana la paraula per dir que volia que els espais públics fossin neutral i Olivé li diu que va ser un prec, ha visionat el vídeo de la sessió anterior i per tant no cal resposta. Li recorda que no li ha donat la paraula.

Pujadas parla de les obres de la plaça Marc Viadé. S’ha reclamat a qui les va fer, ja que entra en la garantia, i s’ha variat el material de juntar llambordes. Sobre la pregunta de JxC sobre la variació de qualificació urbanística de l’aparcament del pavelló, segueix sent un equipament esportiu, que inclou un aparcament pels usuaris, i pot ser reversible.

Hug Lucchetti demana disculpes perquè ha de marxar aviat. Sobre els espais esportius l’aposta del govern és optimitzar els que tenim i fer concerts amb els centres educatius per compartir a les hores no coincidents. També es valora cobrir la pista exterior del Pavelló.

Seguidament marxa.

Verònica Vidal respon a Jimeno sobre el passeig Colon, que és zona verda (Arriba Alvaro Blanco) Sobre el torrent Llibre, segueix, hi ha una problemàtica que s’està mirant de resoldre des de la via del tren. S’està traient a licitació millorar el pas de l’aigua i eliminar les canyes. Quant a l’arbrat hi ha moltes fallades i s’està fent incentius per reposar-ne, valorant el tipus d’arbre, més que per si és autòcton, per espècies que no aixequin voreres, no embrutin i tinguin cobertura verda. Sobre els residus no es pot resumir en quatre frases. Hi ha un repunt de generació, a causa de la millora de l’economia. Hi ha també un incompliment de les obligacions de l’empresa, principalment quant a la recollida del vidre. S’està planificant un estudi per la recollida orgànica, que permeti fer un bon compost. També es vol posar un agent cívic. S’està lluny dels objectius europeus i es vol arribar a la recollida porta a porta.

Ramon Arribas respon a Fuentes sobre les accions per aturar el Canvi Climàtic. Explica els canvis de llums a diferents llocs, d’un nou punt de recàrrega per cotxes elèctrics al Polígon Sud. Parla de calderes de biomassa i entra d’altres llocs, volen canviar els llums del camp de futbol per leds.

Laia Muñoz respon a JxC sobre la recollida d’animals. No ha renovat l’empresa que ho feia, per motius econòmics i per no fer-se càrrec dels animals recollits. Sobre els tests psicosocials no està previst fer-ne, perquè es volen fer els canvis que proposava l’anterior. Tot està en estudi.

Pujadas parla de l’adjudicació de les obres de la Tèxtil Rase. Es basen en informes a l’hora de resoldre el contenciós que hi ha hagut.

Nadal diu que part de la disputa era sobre valoracions subjectives i demana que no es corri tant en casos similars.

Verònica Vidal respon sobre voreres, principalment del barri dels Dominics on s’han fet reparacions. Queda resoldre el tema de l’arbrat, que es fa a poc a poc.

Jimeno demana la paraula, per concretar que potser va tenir un error en plantejar com requeriment el que es treguin els símbols polítics de les façanes i demana que ho pugui fer com a pregunta i així l’alcalde li respongui que farà. Afegeix que està en una sala plena de propaganda independentista. (Es refereix als cartells demanant llibertat que tenen la major part de regidors al frontal de la seva taula)

Olivé li diu que la torni a fer en un proper Ple

Jimeno diu que amb els altres és flexible i els deixa parlar. Demà, diu, farà una denúncia a la Junta Electoral perquè treguin aquesta propaganda.

Olivé li retira la paraula i li diu que les denúncies es posen i no es fan les amenaces.

Dóna el Ple per acabar i anuncia que el proper Ple no serà el dia 31, vigília de festivitat, i es farà el dijous anterior, el 24 d’octubre, a les 18, 30.

Be the first to comment on "El Ple de setembre va tenir molt poc d’ordinari"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies