El Ple ordinari del 28 de març acaba amb amenaces d’accions judicials

Una picabaralla amb part del públic, que se sent ofesa per una intervenció d’Hug Lucchetti escalfa un Ple que havia estat tranquil —

El Ple de març s’inicia puntualment, amb l’absència de la regidora de la CUP, Marta Cordomí, i la cadira buida del PP, que fa temps que no  té representant. L’alcalde, Enric Olivé (ERC) el comença amb un “sentit record pels presos i exiliats, que ara passen el mal tràngol de sortir de la presó per anar a un judici ignominiós”

S’aprova l’Acta del Ple anterior sense que ningú hi tingui res a dir i es passa al punt dos, que tracta sobre l’acord regulador de les condicions laborals del personal de l’Ajuntament pel període 2019-2020

Acord de la Mesa de Negociació i Conveni

Caballeria (ERC) és qui explica que el Conveni amb els treballadors municipals s’ha d’actualitzar, és pel 2006 – 2009 i tot i que s’han anat millorant coses, el juliol del 2015 es van fer modificacions a l’inici del mandat, cal fer un text que refongui tot el text normatiu. Agraeix l’esforç de totes les parts, cedint en algunes coses uns i altres i també a la Diputació per la seva ajuda.

Jordi Abad (GpC) diu que ja va participar en la comissió Informativa i va ser positiu, molt millor que en ocasions anteriors.

Ramon Hurtado (PSC) pensa que és un conveni actualitzat i consensuat. Hi votaran a favor.

Carme Mallorques (D) també diu que totes les parts hi ha treballat, i hi votaran a favor.

Caballeria vol fer algunes pinzellades sobre com ha anat. S’ha estat un any i mig parlant-ne i ha estat una bona entesa, amb bona fe per part dels treballadors i de l’Organització, on tots hi guanyen. Els principals canvis van en horaris i productivitat i actualització de permisos. També s’elimina el premi de jubilació i l’autoformació ja no entra dins les 35 hores, que és com queda la jornada.

S’aprova unànimement

 

Modificació de llocs de treball

El mateix Caballeria exposa que estan en proves de valoració de tots els llocs de treball, i el de Tècnica de Salut era de règim laboral, però per poder aixecar Actes ha de passar a funcionària.

José Quesada (PSC) està d’acord en funcionaritzar al personal de l’Ajuntament, millor funcionaris que laborals, diu, però no entén que en un altre punt s’analitza un lloc. Pregunta pels tècnics que han marxat, en un altre Ple li va respondre que els donaven millors condicions, però el degoteig de marxes de personal creu que no és per qüestió econòmica.

Jordi Nadal (PDeCAT) diu que tal com diu el company del PSC hi ha preocupació per la caiguda de personal antic i amb experiència que marxa. Hi ha pèrdues de pes i cal implicar també a l’oposició en la valoració dels llocs de treball, ja que és un tema que transcendeix el mandat.

Caballeria diu que es crea el lloc de Tècnic i la modificació de plantilla surt zero, perquè ha de tenir dotació econòmica i es resta un a laboral i se suma un a funcionari. Sobre la marxa… Quan hi ha un canvi laboral pot no ser sols per tema econòmic i es troben diferents ajuntaments amb diferents pressupostos. Quan un marxa parlen amb ell per esbrinar els motius, que són variats. Respectables, però “raro” és el cas de malestar. A vegades és la proximitat o expectatives de creixement professional en ajuntaments més grossos. “Nosaltres tractem que els treballadors i treballadores de la casa tinguin una retribució adequada a cada lloc de treball” S’està fent l’estudi i el nou govern el tindrà, l’està fent una consultora.

Nadal diu que l’argument que en algun moment ha donat de que és conjuntural no és correcte, en marxen més que venen, els d’aquí anirien a ciutats grosses i aquí vindrien els de pobles petits.

Quesada diu que entén les explicacions de Caballeria i no és normal que en tant poc temps, i bans d’eleccions la gent marxi i vagi a llocs on no se sap qui manarà.

Caballeria diu que malament anem si pensem que les eleccions marquen els llocs de treball. Ell mateix, diu, és treballador públic i no s’ha d’influir en qui mana si no és per llocs de lliure designació. Li pregunta directament a Quesada que si sap de casos concrets. A Nadal li parla de que hi ha molta gent que vol venir a Cardedeu, s’han presentat 192 persones per a policia, més de 200 per a auxiliars administratius i 80 per a educadors socials i el procés de selecció és llarg

Es vota, i tots són favorables excepte els tres del PSC que són abstencions

El següent punt l’explica Caballeria com a una simple modificació tècnica de crear una plaça i suprimir-ne una altra. La votació té el mateix resultat.

Reclamació per mala construcció de la piscina

Olivé diu que el Govern s’ha volgut rescabalar d’accions de tercers que han perjudicat a l’Ajuntament. Per la coberta de la pista del Pompeu Fabra, per un producte dolent que els va col·locar un banc, a l’empresa de camions que no ha fet bé el seu servei… En el cas que esporta avui les obres de construcció de la piscina municipal, del 2005, que són vicis ocults, que no es veuen en el moment en que es fa l’entrega. El vas de la piscina estava mal fet, amb pèrdues d’aigua que han malmès la maquinària. S’han fet obres de reparació que han costat molts diners i es va iniciar un expedient on es va quantificar per un pèrit judicial en més de 200.000 els danys, i en 241.000 els danys econòmics al complex, un total de 481.000 euros.

Els constructors han presentat al·legacions, de totes menes. La major part es desestimen i es declara responsabilitat subsidiària. S’accepta la del senyor Espadales, que queda apartat del cas.

Abad diu que molt propicis a dir “hem fet”, com si els governs anteriors no haguessin fet res. Recorda que quan es va inaugurar, amb govern d’ERC i PSC, ja perdia aigua i en governs posteriors, on sempre ha estat ERC, els vol recordar que no van fer res i fins quan va governar CiU amb GpC i PP no es va iniciar aquesta reclamació. Li demana que faci un històric abans de dir que hi donaran suport.

Quesada diu que si hi ha defectes en la construcció cal reclamar contra els responsables. Es queixa de no tenir tota la informació, i diu que s’abstindran.

Nadal diu que recolzaran aquest punt, és una obra que causa un perjudici econòmic i cal buscar el rescabalament. Fins ara la constructora ha torejat i prega que no es parli com si ens n’haguéssim sortit, perquè encara està tot en litigi. “No venguem la pell de l’òs abans de caçar-lo”

Olive diu que tot ha estat complicat i agraeix el suport rebut. Espera que el procediment judicial vagi endavant.

12 vots a favor i les 3 abstencions del PSC

Centre de Dia

Laia Muñoz (CUP) explica que cal renovar el conveni amb la Generalitat per mantenir les 20 places públiques en el Centre de Dia, tràmit que han de fer cada any.

Montserrat Badia (PSC) diu que hi votaran a favor en tant que és un tràmit administratiu.

S’aprova per unanimitat.

Participació Ciutadana

Hug Lucchetti (CUP) diu que abans de fer la proposta del nou Reglament de Participació Ciutadana vol recordar on érem en Participació Ciutadana i on som ara, perquè aquestes coses queden molt diluïdes dins el Ple. Diu que venien de la inexistència d’una regidoria de Participació i tenir un referent com ara la Tècnica de Participació i ara s’han fet els pressupostos participatius juvenils (COU) i després un procés per decidir què es fa amb 400.000 euros, que la ciutadania va dir com s’han de gastar. Un èxit! I ara s’evoluciona per millorar en properes ocasions, amb un teixit associatiu viu. Ja el procés que s’ha seguit per aconseguir-ho, en sí, ha estat important i ara es fa un reglament actualitzat. El Govern sol no pot fer el que voldria i necessita de la ciutadania. Agraeix la tasca del personal tècnic que ha fet el Reglament, amb l’ajut de la Diputació i la consultora Momentum,  i també de l’oposició, que ha participat.

Segueix Lucchetti. El 70% és el reglament tipus de la Diputació, ja marcat per llei i en el 30% restant s’ha pogut posar el segell nostre. Flexible, perquè qui vingui més tard pugui adequar-lo a cada moment. Busca processos de participació de qualitat, que no siguin el que fan que només hi participin els “habituals” Cal ampliar la gent que participa. Es crea una Comissió de Garanties que vetlla perquè vagi bé, i se substitueix Consells per Comissions, que quan deixen de tenir sentit es desfan. Es posa un Registre de Participació, de gent que vol participar, perquè a les comissions de treball no han d’haver lideratges polítics. També s’hi regulen les Consultes Ciutadanes i amb un 25% de la població que faci una demanda concreta s’obliga al Consistori a fer-ho. També es busca que hi hagi espais que gestionin entitats. Es vol anar molt més enllà de la democràcia que fa votar cada quatre anys.

Abad diu que és un element necessari, i voldria que s’aprovés en aquest mandat. No hi votaran a favor, perquè no veu que es tregui als política, i fins ara ho feien els de Govern, sense deixar participar a l’oposició.

Montserrat Badia (PSC) ho troba bé, i cal tirar endavant.

Josri Nadal diu que es veu un treball llarg i extens, que el dia de la presentació va trobar espès. No ha sabut trobar com s’implementarà, però hi veu declaració de bones intencions, tot i que l’eina és massa vaga. S’abstindran.

Lucchetti diu que no creu que l’oposició quedés exclosa en els Pressupostos Participatius, i en el procés van estar tots els polítics al marge. El que cal valorar és si el Govern hi ha de fer propostes o deixar que la ciutadania les faci totes. Als socialistes els ha de dir que s’ha d’empapar a tota la casa, a totes les regidories, de participació. I és correcte tenir l’objectiu d’augmentar la participació. Ara s’està millorant l’empoderament i es veu clar que en els llocs on no hi ha teixit social de Ciutadans, és on hi ha més bons resultats.

Abad vol recordar un projecte d’èxit: el Consell de les Persones Grans no va funcionar, per excés de polítics, mentre que l’Aplec dels Savis va arribar a tenir 200 persones i fer moltes coses.

Nadal diu que és una llàstima que no anés ningú del Govern a la conferència de Puigneró, perquè el conseller va explicar molt bé el que és la República Digital, que és altament participativa.

La proposta s’aprova amb 11 vots a favor ERC, CUP i PSC i 4 abstencions PDeCAT, D i GpC.

Suport al Eurovelo8

Olivé diu que hi ha un ciutadà que ha proposat una moció que els grups de la CUP i ERC presenten, amb l’adhesió de PDeCAt i D.

Es dóna el micro a Carles Ventura, que vestit de ciclista la presenta llegint un manifest en que s’explica que es vol fer un carril bici de Cadiz a Atenes. Ho justifiquen per a evitar el canvi climàtic i seria una xarxa que permeti el cicloturisme, permetent enllaçar diferents comarques, entre elles la nostra amb la del Mareme. Exposa les avantatges del cicloturisme i l’ús que de les seves estructures en pot fer la població local. El traçat en el seu pas per Catalunya encara no està decidit i podria passar pel Vallès Oriental.

Marc Blanché (PDeCAT) diu que s’hi ha adherit perquè és una necessitat del segle XXI i tindrem un dia o altre el Corredor Mediterrani i ara ja cal vincular-se amb Europa i el mon.

Benet Fusté (CUP) s’alegra de que es vagi cap aquí i destaca que a l’any moren a Barcelona més de 3000 persones per la mala qualitat de l’aire i així s’avança cap a mantenir el medi ambient.

Masferrer (ERC) agraeix a la gent que promou aquestes accions i recorda que el Vallès ja té el “Granollers pedala” i “Cardedeu en bici o a peu”. Cal promoure la bicicleta, diu, i aquest projecte de cicloturisme pot ser important i millorar infraestructures per a les bicicletes.

S’aprova per unanimitat.

Part de control

Aquí la Secretària enumera i dóna compte del nomenament de la jutgesa de Pau, de l’aprovació del Pla Local de Salut, dels Decrets d’alcaldia i de les Actes de la Junta de Govern. Tot això s’ha posat per escrit i es pot veure al web municipal.

Informacions

Enric Olivé justifica l’absència de la regidora Marta Cordomí per malaltia i diu que en nom d’ella presenta la nova web de l’Ajuntament, que ara és més accessible i estructurada. No ha costat res a l’Ajuntament, ja que l’ha muntat la Diputació. També informa que el C10 Serveis i manteniments farà Junta general per deixar les coses fetes per al nou govern. El Consell d’Administració  ha fet els comptes, com cal, i hi ha 77.000 euros de benefici. Explica les avantatges que ha suposat per l’Ajuntament, que superen un total de 120.000 respecte a la gestió anterior. Va detallant conceptes. Informa també que el dilluns següent es farà el sorteig de les meses electorals.

Isa Sallès (ERC) diu que començarà dient “bona nit” a tots els presos i ehiliats pel seu nom, com fa des de 17 mesos. Informa que comencen les preinscripcions escolars, del 1 al 8 d’abril. Hi ha 9 Centres públics entre CEIPS i Instituts i les per les Escoles bressol i altres estudis seran més tard.

Laia Muñoz diu que les Escoles bressol es pagaran en funció de la renda familiar, amb cinc trams diferents, on la franja més cara pagarà 192 i la més barata 30, aplicant-se el mateix criteri pel servei de menjador. En Salut s’acaba d’aprovar el Pla, en base a un treball del 2017-2018, on l’Ajuntament i el CAP i algunes assessories han col·laborat. Algunes coses ja es fan, d’altres s’han de calendaritzar. Del 1 al 7 d’abril hi ha la Setmana de la Salut amb xerrades per fer la “gestió emocional” adreçades a diferents franges d’edat i el dia 6 una activitat festiva a la plaça de Sant Corneli, a les 11.

Núria Hernández (ERC) diu que per fí es va inaugurar La Guingueta, com a infraestructura turística, que tindrà a veure amb l’Eurovelo, amb rutes, on també n’hi hauran per fer a peu. Informa també que la web del Museu és nova i accessible. Diu que la setmana passada es va inaugura una nova exposició a Sant Corneli Arts, comissariada per mercè Alsina i Enric mauri. Ignasi Prat relaciona quadres tapats que ja no estan a llocs oficials amb el que hi ha al Museu. Racomana primer passar pel Museu i després per Sant Corneli. Parla també del final del projecte Why? i de la inauguració del nou: “Modernisme i flors”. Acaba dient que per Sant Jordi es faran moltes activitats.

Masferrer parla de l’activitat de Can Manent, cosa que sempre ha demanat Calamanda Vila i que hi ha molts litigis oberts, però ara el TSC ha dit que l’activitat que s’hi fa és incompatible en el lloc i així evitaran vessaments de purins.

Precs i preguntes

Jordi Abad es queixa que dilluns passat no va poder obrir la porta de l’Ajuntament en no ser possible parlar amb la Policia. No funcionaven les línies a tota la zona. Això és greu i cal tenir una segona línia der arribar a la Policia. En quant a la nova web de l’Ajuntament falla, i no calia. Costa diners públics, sinó a l’Ajuntament, a la Diputació. Vol saber perquè la “Vila Florida” va tallant arbres, els de Marededéu del Pilar eren grans i estaven bé i no sap si hi havia permisos. També s’interessa per saber el per què hi ha un cotxe dins el que ja té el nom de lluís Companys i està totalment abandonat com a jardí.

Quesada pregunta per una cosa que va sortir en el 9NOU on un ciutadà es queixa d’un fet i no ha tingut resposta. També ho fa sobre el Casino, com està? Fa un any que es va dir que s’actuaria i hi ha una previsió en el pressupost, però no hi veu res..

Carme Mallorques pregunta pel temps que es trigarà en tenir Tècnica de Salut, ja que hi ha temes pendents a resoldre. Sobre la web no hi veu millores i el canvi de cartell a l’entrada per Granollers no és millor en disseny al que hi havia. També vol saber com està el tema Sant Hilari.

Nadal diu que no opina com a dissenyador, però com a informàtic no veu cap millora en el nou web. Agraeix la rapidesa en que l’Ajuntament va reposar els símbols que un grup de vàndals van entrar de nit i encaputxats. Va ser un robatori amb nocturnitat i que no rebrà cap càstig com tenen els qui posen urnes. El sobta que no tinguin l’informe anual de seguretat que tenen cada principi d’any.

Olivé diu que el telèfon de la Policia va fallar i s’està millorant, estudiant que la porta s’obri amb l’empremta pels treballadors de l’Ajuntament. Si, van estar dues hores poc comunicats. Sobre la queixa publicada en el 9NOU va estar resolta un dia abans que sortís la notícia, però ja estava impresa. El ciutadà va quedar molt satisfet!. Sobre el cotxe que està en l’espai Lluís Companys… no ha d’estar-hi. En quant al casino l’operació de compra venda es demora més del que volen. La propietat és molt complexa i esperen anar ben aviat al Notari.

Benet Fusté diu que no s’ha concretat mai quan comencen les obres per fer pisos en el Casino, i es faran d’acord amb l’oposició.

Olivé diu que el tema Sant Hilari s’està fent lent, perquè alguna parcel·la no correspon a la finca cadastral i s’ha de resoldre. Sobre la web, es va estrenar ahir i espera poder dir alguna cosa en el proper Ple, i sobre la memòria de la Prefectura, s’hi està treballant.

Masferrer diu que la llicència d’obres a Marededéu del Pilar preveu fer les voreres més amples. No parla de tallar arbres, però aquest tipus són desaconsellables en espais urbans i és millor posar-los en parcs, perquè fan unes boletes que són verinoses i no es bé estiguin pel carrer. Quan s’acabi aquesta promoció s’hauran de substituir.

Caballeria respon que la manca de Tècnic de Salut es cobrirà l’abans possible, que s’ha creat una bossa per fer sol·licituds.

Hernández diu sobre el cartell de l’entrada que s’ha fet un canvi d’imatge i que hi ha algun error de mides que s’ha d’esmenar.

Lucchetti diu que l’assalt a l’ajuntament que es va fer aquí, igual que el que va pegar a gent a Sant Celoni el van fer  persones de les que s’ha identificat a algunes, que són nazis de Terrassa, que s’ajunten amb altres nazis, militants de Vox, de Ciudadanos, policies… que volen fer allò de “os vamos a muntar un Ulster que os vais a cagar” i a Cardedeu no s’ha de tenir aquestes actitud.

Olivé s’aixeca i dóna per acabar el ple a les 21h amb 11 minuts

Incident amb Ciudadanos

Entre el públic hi ha algunes persones de Ciudadanos, entre elles el seu  anunciat cap de llista per les municipals, Enrique Jimeno, que s’aixeca irat amb Lucchetti, del que diu que ha insultat a la gent que vota Ciudadanos, a la que no respecta i vincula amb grups nazis, i que si no ho retira el denunciarà. Li diu que el regidor que defensa la Participació Ciutadana ataca als qui no voten com ell.

Segueix molt enfadat dient que es fa servir la façana per fer publicitat partidista i no respectar les lleis.

No obté resposta satisfactòria de Lucchetti i el seu company va gravant en vídeo l’escena.

Lucchetti es limita a dir que és així.

 

 

Be the first to comment on "El Ple ordinari del 28 de març acaba amb amenaces d’accions judicials"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies