En el Ple de juliol l’oposició fa retrets al govern pel tractament de la notícia de l’acomiadament dels treballadors de l’Esbarjo i aquest es disculpa

Una moció sobre mesures per lluitar contra el canvi climàtic no aconsegueix la unanimitat a favor —

Ple ordinari del 25 de juliol

L’inicia l’alcalde, Enric Olivé (ERC) recordant que hi ha presos i exiliats polítics als qui no deixen ocupar escons, i recorda que aquesta vegada no hi ha hagut temps de posar els cartells reclamant la seva llibertat que hi ha habitualment davant la taula de molts regidors.

Nomenaments de representants

S’aprova l’acta del Ple anterior, sense problemes i es passa a nomenar als representants de l’Ajuntament en institucions.

A l’hora de comptar els vots la Secretària s’equivoca i diu 15 a favor i 3 abstencions, rectificant després, en total són 17. Són favorables els d’ERC, CUP, JxC i PSC. Les abstencions són de C’s, GpC i EcP.

Després es fa els nomenaments dels qui seran membres en òrgans col·legiats i la composició de les comissions de treball i seguiment de cada àrea. Les dues s’aproven per unanimitat.

Delegació de competències del Ple

L’alcalde porta la proposta d’aprovació d’alguna delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local. Aquestes tracten de l’adopció dels acords sobre l’autorització o denegació de compatibilitat al personal al servei de l’Ajuntament i organismes dependents per a un segon lloc o activitat en el sector públic o fer activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de les Administracions Públiques. També es demana no fer un Ple per al sorteig dels membres de les meses electorals,

Kike Fuentes, (EcP) diu que votarà no, perquè no és bo seguir buidant de competències al Ple i no pensa que sigui per temes de protecció de dades, com diuen. I sobre la composició de meses electorals creu que hauria de ser oberta a tothom.

Jordi Nadal (JxC) diu que els sorteigs són un tràmit, però per lo altre s’abstindran.

Enrique Jimeno (C’s) diu que la referència als presos polítics no compleix la normativa dels elements que hi ha a la sala i com ha dit el Kike, el Ple ha de tenir el màxim de participació, per això votaran en contra.

Olivé diu que les competències venen molt reglades i protegeix dades dels empleats, i que en les comissions informatives ja els donen detalls. Sobre els sorteigs de meses és un tema informàtic i no cal fer despesa de personal, i s’han fet moltes eleccions en poc temps. El públic pot assistir a aquesta Junta de Govern, i ja s’ha vist que no ve públic.

Vots a favor, 15 i 2 en contra.

Festes locals

Es fa la proposta de quines festes locals tindrà Cardedeu el 2020. Olivé diu que vistos els informes de Desenvolupament local i Cultura es proposen el 18 de maig per Sant Isidre i el 14 d’agost per la Festa Major

S’aprova per unanimitat.

Recurs desestimat

Hi ha hagut una al·legació contra l’adjudicació de les obres de la Tèxtil Rase i Miquel Pujadas (ERC), regidor d’Urbanisme, vol fer un record previ dels presos que estan a la presó per defensar els drets de Catalunya. Seguidament diu que es desestima el recurs que ha presentat l’empresa Abolafio per haver estat qualificats amb zero punts per la manca d’estudi de la mobilitat que havia de proposar, i eren 14 punts puntuables objectivament. Calia fer un pla de mobilitat mentre es fessin les obres. Per tant es desestima el recurs. De les 6 empreses que es van presentar 5 d’elles el van fer.

Nadal diu que s’abstindran perquè estan en procés de parlar amb la part afectada i els ha sorprès una errada tan bàsica.

Josep Quesada (PSC) diu que a ningú ha d’estranyar si voten en contra, perquè estan contra el projecte, ja que pensen que s’han de fer altres coses I no s’havia de valorar la qualitat del plano que es presenta.

Pujadas respon que per a un cardedeuenc pot saber greu que la única empresa local no hagi guanyat, però els criteris tècnics s’han seguit escrupolosament.

Hi ha 11 volts a favor ERC, CUP i JxC, 3 en contra, PSC i 3 abstencions GpC, C’s i EcP

 

Modificacions en el catàleg de Patrimoni

Es proposa aprovar provisionalment la modificació de les fitxes E-82 i E-92 del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu. Corresponen a les masies de Ca l’Esmandia i Can Ribes, que han demanat llicències per fer obres en els edificis.

Ho explica Miquel Pujadas, que diu que s’ha fet visita als dos llocs, amb els tècnics i sembla correcte, pel que si s’aprova, només faltarà el dictamen de la comissió d’urbanisme de Barcelona per avaluar les mesures de protecció.

S’aprova per unanimitat.

 

Constitució d’una garantia

Pujadas diu que ja tenen la certificació de la garantia del 12% de poder-se urbanitzar el Pla parcial del Sector 6, carretera BV-510. Explica que és el sector de Can Heres, que ja ve del 2017 i s’ha constituït una hipoteca per aquest valor, ja que les obres es valoren en uns 500.000 euros

S’aprova per unanimitat.

 

Moció per l’emergència climàtica

Verónica Vidal (ERC) llegeix la moció d’emergència climàtica, que presenta ERC amb el suport en la seva presentació per part de la CUP, JxC, GpC i En Comú Podem.

Ho fan en nom de les organitzacions CARDEDEU VITAL, CARDEDEU EN TRANSICIÓ, CARDEDEU EN BICI I A PEU, LA XARXA GOTA EN GOTA AMARANT LA TERRA, l’Aliança per l’emergència climàtica i en la seva representació, l’associació REVO PROSPERITAT SOSTENIBLE.

Es demanen diverses actuacions per aconseguir que no s’usin combustibles fòssils, s’arribi a una energia renovable total, es promogui l’agricultura sostenible… Fa una llarga exposició sobre els controls que s’han de fer per actuar pel Canvi Climàtic i el paper actiu que han de tenir els municipis.

Kike Fuentes diu que agraeix a totes les organitzacions que hagin presentat aquesta moció, perquè creu que és un tema important, però creu que cal saber en quin punt estan i cal quantificar la situació.

Jimeno, diu que ell opina el mateix que diu Kike, però que la moció ha de ser inclusiva, que permeti a tots els grups participar en el redactat. C’s, diu, està implicat en la defensa de la biodiversitat i lluita contra el canvi climàtic, però això li sembla un brindis al sol. Si, C’s pot participar, però en el primer punt es parla de la data 2040 per descarbonitzar totalment, quan la UE fixa el 2050. Pensa que es creen expectatives insostenibles i s’ha de fer progressivament, sense crear il·lusions falses. Quant al punt 3, sobre el model d’economia local, està en desacord, pensa que cal exportar a diversos llocs i no tancar-se. En la resta està d’acord, hi ha aspectes positius i altres que no ho són tan, però com són brindis al sol s’abstindran.

Olivé li diu que la moció l’han presentat diverses organitzacions i els grups que han volgut s’hi ha adherit i els qui no hi estan d’acord poden presentar mocions diferents, però seria bo fossin aprovades per unanimitat. A vegades, diu, un petit retoc pot fer que tots sumin.

Jimeno respon que pensava que era un redactat tancat, i que al saber-ho, en altres ocasions farà propostes.

Alvaro Blanco (GpC) agraeix a les entitats que l’han presentat el que ho hagin fet i diu que des de GpC es pregunten quin planeta deixarem pel futur i per a nosaltres mateixos. Hi ha mesures europees que reclamen no esperar al 2050. Des del municipi, segueix, es poden fer moltes coses: millorar mobilitat, fomentar hàbits que evitin malbaratament… i en la campanya electoral recorda que tots parlaven de la recollida selectiva. Posa l’exemple de Granollers, que està fent una prova pilot. I en això es poden trobar diversos partits polítics. Votaran a favor de la moció.

Nadal diu que, com els altres grups, comença per agrair a les entitats que presentin aquesta moció. El canvi climàtic és una evidència i en algun punt no està totalment d’acord, però com diu l’Àlvaro han de promoure, entre d’altres coses, la recollida selectiva. Votaran a favor.

Quesada també fa agraïments. No s’hi van afegir, però votaran a favor. Hi ha algun punt on pensen que s’està per sobre del que poden fer els ajuntaments i objectius pel 2035 els semblen agosarats. Creuen que s’ha d’anar pel camí d’Europa i Espanya, que han posat el 2050. No està d’acord en la petició de no treballar amb els bancs que facin servir i promoguin combustibles fòssils. Ells, el PSC, pensen fer-ho amb els que donin millors condicions per finançar aquests projectes. És un repte per l’Ajuntament veure quines mesures podran prendre’s i fer des d’aquí, perquè hi ha coses que s’escapen. Agraeix que en el redactat es parli d’Espanya en lloc de l’estat espanyol.

Hug Lucchetti (CUP) també agraeix a les entitats que treballin en la defensa del territori. En cita bastants, entre elles l’entitat “Rebel·lió o extinció”, i recorda que pel 27 de setembre hi ha convocada la vaga pel clima. Entenen que es parla d’una emergència, on s’han de fer mesures radical, i no cal allargar dates, del 2050, al 2060 etc. El capitalisme es basa en el benefici econòmic apropant-se al precipici. Creuen que és un problema de sobiranies, de transformació genera. Consum, turisme, agroecologia…. Hi ha contradiccions. El capitalisme és incompatible amb la vida i es vol fer recaure la responsabilitat en els consumidors. No és així, cal controlar les empreses estratègiques, les energètiques, que estan plenes de polítics que hi arriben per les portes giratòries. Lucchetti continua la seva llarga intervenció dient que estem en un Estat polític econòmic que es retroalimenta. Parla de diferents criteris i propostes, que passen per la propietat dels mitjans, de la producció i la necessitat de que la presa de decisions sigui democràtica, perquè actualment la prenen uns pocs, que estan per sobre del bé comú. Ni la Generalitat ni l’Estat estan a l’alçada i recorda que hi va haver uns partits polítics (PP i PSOE) que es van reunir per canviar la Constitució i posar que primer es paga el deute de l’estat abans que pagar qualsevol altre cosa. I aquesta manera de fer no resoldrà el canvi climàtic.

Ramon Arribas (ERC) agraeix a les entitats la moció. Entén que és un temps d’urgència i reclama que la llei catalana del canvi climàtic actuï, però recorda que el 17 de juny el Tribunal Constitucional se la va carregar. Els reptes, segueix, són importants a totes les escales. No és una cosa global, també és local. El joc de les competències és complex perquè els veïns també interfereixen. Destaca que hi ha una regidoria d’Atenció Energètica per primera vegada. Ara s’està preparant el PAM (Pla d’actuació municipal) i aquestes coses hi són. Hi ha una auditoria energètica feta el 2017, que és útil. Pel setembre s’implantés tres punts més de recàrrega per cotxes elèctrics i es compra un cotxe elèctric per a la flota municipal. L’eficiència energètica es pot fer en l’enllumenat, ja es fa a la plaça Fontova, amb leds i ara es farà a diferents municipis, que enumera. També a Cardedeu s’espera rebre una subvenció per canviat tot l’enllumenat incloent el del camp de futbol, que amés reduirà contaminació lumínica. S’ha fet variacions, afirma, ja a les escoles, principalment a la Granés i es fan propostes d’autonomia fotovoltaica a les escoles, mesura que farà que després els infants ho demanin a casa. Segueix parlant del consum responsable, s’allarga molt i diu que s’han de fer ordenances que fomentin les bones pràctiques.

Tots hi voten a favor, a excepció de C’s que s’absté

 

L’anomenada Part de Control ve a continuació i realment només enuncia que es dóna compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l’any anterior, dels Decrets d’Alcaldia, citant la numeració i de les actes de  la Junta de Govern Local.

 

Informacions diverses

Olivé diu que estaria bé que tots puguin informar, no sols el Govern. Comença per fer-ho de l’incendi de Marededéu del Pilar amb Llinars, on no va passar res greu, però la persona que hi vivia i dos policies van acabar a l’hospital per intoxicació de fums. Tots estan bé.

També informa que no haurà cap Ple fins setembre i que hi haurà alcalde accidental mentre ell estigui de vacances, uns dies Caballeria i d’altres Laia Muñoz.

Hug Lucchetti parla de les festes de barri i de que en la Festa Major se seguirà amb la campanya antisexista. Acaba recordant que l’11 de setembre hi ha la Diada.

Miquel Pujadas parla de les obres del Pavelló, amb l’aparcament per a 60 places per a turismes i 3 per motocicletes, totes d’aparcament lliure. Informa també que les obres de la Tèxtil Rase duraran uns 11 mesos.

Verónica Vidal Oltra diu que es farà la Setmana de la mobilitat segura i sostenible.

Núria Pujolàs (ERC) parla dels molts actes culturals de juliol, Vespres als parcs, festes de barri… tertúlies a la Biblioteca, Museu, del Cardemots i de la Festa Major.

 

Precs i preguntes

Olivé diu que n’ha arribat una d’escrita, on es demana que es faci servir Cat mòbil. Caballeria (ERC) diu que per millorar la seu electrònica està bé i per setembre es millorarà i s’estudiarà aquest tema del Cat mòbil

Enric Olivé diu que hi ha un altre prec escrit, sobre les persones que tenen dificultats de mobilitat i visió. En ell es demana a l’Ajuntament que es posin semàfors acústics. Ho llegeix Verònica Vidal, que diu que hi ha 19 passos, actualment, que tenen senyal acústic.

Les cartes escrites les ha facilitat el regidor Jimeno, explica Olivé.

Laia Muñoz (CUP), diu que es treballa en coses que són inclusives, els parcs i els passos de vianants, coses ja incloses en els pressupostos participatius. Recorda que hi ha actes de la Festa Major on es fa llenguatge de signes i en alguns actes es reserven seients per a persones amb dificultats.

Olivé llegeix un altre escrit de Jimeno on diu que l’ajuntament no respecta els edificis públics en posar propaganda política. També destaca que s’utilitza l’espai públic per a propaganda partidista. Olivé diu que aquest tema s’ha respòs moltes vegades, fins i tot per escrit. Parla llargament sobre que l’escut de la façana tapat no és el de Cardedeu, que ja no és carrer i braç de Barcelona, a causa que un Borbó, Felip Vè ho va anular. Continua amb un llarg al·legat sobre que l’espai públic és per expressar-se i no per a evitar que ningú s’expressi. No hi ha neutralitat que fa callar a tothom, ha d’estar obert a diferents sensibilitats que ho demanin.

Posar llaços grocs, segueix Olivé, és una legitima reivindicació i una expressió de llibertat, si molta gent ho demana, com és el cas. El que vostè demana, és no permetre llibertat.

Jimeno diu que no es compleix l’ordenança municipal i es fa servir l’Ajuntament, que és un edifici de tots, amb partidisme. És indigne d’un Ajuntament, diu, permetre que en els seus porxos es venguin samarretes i es pengin de la finestra que dóna al despatx de l’oposició. “Perquè volen  la independència si són incapaços de defensar la dignitat de les institucions.“

Nadal li diu que afirma que és ofensiu penjar les samarretes de la sala de l’oposició, i ell és un regidor de l’oposició i no comparteix el que a ell l’ofèn, i a d’altres regidors de l’oposició tampoc.

Olivé i Jimeno polemitzen sobre si hi ha d’haver coses partidistes en l’Ajuntament.

Després, Olivé diu que té una carta més, signada per tots els regidors de l’oposició, sobre la notícia sobre la sentència del TSJC sobre els treballadors de l’Esbarjo, on demanen una rectificació sobre el publicat, i pregunten quin regidor va tenir la iniciativa de publicar-la. Dóna la paraula a Rafel Caballeria.

Aquest, diu que és cert que es va penjar una nota de premsa de l’Ajuntament, que no era falsa, però sí inexacte i inoportuna. Volen destacar que va ser inexacte. Parla de que en governs anteriors ja hi havia el tema i ells entomen la seva responsabilitat, insistint en que va ser una nota inoportuna i no hi ha més a dir perquè la van rectificar. El titular “Els tribunals donen la raó a l’Ajuntament” no és incorrecte, però tampoc la dóna als treballadors i ho poden concretar punt per punt.

Demanen disculpes des del Govern, per presses… no hi ha excuses. La informació, insisteix, no és falsa. Comença el 2013, amb els temes principals de cessió il·legal de treballadors i pel canvi de conveni, que va fer el govern de Convergència de llavors. Quan arriben al govern a mitjans del 2015 es troben amb un contracte de fa poc i demanen nova licitació i clàusula de subrogació. Cosa que no es fa perquè no estava prevista i és il·legal. Van fer varis estudis i es va veure que hi havia un estalvi important si es feia una internalització, que ara es fa amb normalitat. El judici va seguir els seus camins i es va allargar i a la cessió il·legal  es va ajuntar un acomiadament improcedent i altres coses de dates on no es dóna la raó als treballadors, que fan un recurs on reclamen diferents danys i perjudicis. El TSJC no dóna la raó als treballadors i el que van publicar va ser amb un titular erroni, ho reconeixen: era inoportú, per ser un tema ja superat. L’Ajuntament no ha fet fora a ningú, treballaven per a una empresa de Barcelona i amb un contracte amb ells. Hem intentat ser conciliadors i el tema ve de fa 8 anys.

Núria Pujolàs, des de Comunicació, diu que el 1 de juliol es va publicar aquesta nota, i no vol defugir responsabilitats, però és regidora des del 3 de juliol i ha volgut expressar a algun dels treballadors que es comprometia a demanar perdó públicament. Va ser inoportuna, no volien fer mal a ningú com a persones, ni que hi hagués cap nimba en la qualitat informativa de la institució. “Agraeixo a aquestes tres persones el que van aportar culturalment al municipi.

Olivé diu que s’acaben les preguntes escrites, i obre el torn per Kike Fuentes.

El representant de EcP diu que el sobta que Caballeria parli de titular erroni.

És un comunicat i el titular forma part del tot, no són dues coses. Està clar que hi havia la voluntat d’informar malament a la ciutadania. Si es vol informar bé es posa una nota dient que està mal redactat i s’explica, no es retira. Si es fa malament en un medi, pel mateix medi s’ha de rectificar i dir-ho bé, perquè molta gent de Cardedeu es va pensar que estava bé. Vol afegir un altre tema: la Policia Local no pot ser interina, segons jurisprudència. També vol fer preguntes personals, que farà per escrit.

Jimeno diu que l’Ajuntament ha dit que han fet ajuts per a festes de barri, però ironitza que a Poble Sec no ha estat molt, ja que han tingut de fer la festa uns quants veïns a corre cuita i amb precarietat. I sobre La Festa Major demana que es faci de manera que tots els veïns se sentin còmodes.

Alvaro Blanco agraeix les disculpes de la Núria, i passa a altres coses, com la reducció d’aparcaments al Pavelló, on s’amplia la vorera, però… També s’interessa per si està previst fer el cine d’estiu a cobert si plou, sobre la recollida selectiva de piles i la necessitat de posar miralls en algunes cruïlles on hi ha stops.

Jordi Nadal diu que, amb molt bon criteri, Issa Sallés recordava als presos i exiliats, ara ho ha fet en Miquel Pujadas i vol convocar a tothom a assistir als actes de l’11 de setembre. Agraeix la rectificació i disculpes sobre la nota de premsa, però el mal ja està fet i molta gent haurà arribat només a la primera versió. Espera que no es repeteixi i hagin aprés la lliçó. Opinen que la informació, si no els agrada que diguin que era falsa, al menys era esbiaixada.

Parla de riscos laborals i voldria saber com estan les enquestes psicosocials, ara que hi ha negociacions amb els treballadors. També s’ha notat una presència de petites papallones marrons i vol saber si es pensa fer alguna cosa. Sobre l’aparcament del Pavelló volen saber si guanyen gaires places, que allà són molt necessàries. En quant a l’enllumenat led vol recordar que el primer dia es van comprometre a ser propositius, volen saber si la subvenció de que parlen és un finançament, que al final s’haurà de pagar. Volen una concreció al respecte.

Quesada agraeix les disculpes sobre la notícia falsa. Perquè és falsa, insisteix. És de condemna per cessió il·legal de treballadors i acomiadament improcedent amb indemnitzacions de 5.000 euros i pagar els salaris deguts, amb un inici d’expedient sancionador a l’Ajuntament de Cardedeu, que serà segurament, diu, una altre sanció econòmica. La noticia és tendenciosa, i la política comunicativa de l’Ajuntament en surt malparada. Dedueix que l’autor de la notícia ha estat el senyor Caballeria… o l’Alcalde. Apliquin-s’hi en que no torni a passar Vol fer un prec, sobre rates grosses vora el Pavelló, i una pregunta a Hug sobre el perquè el 26 de maig hi havia eleccions i el 24 les entitats van rebre un correu dient que s’obria el període per demanar subvencions. No sap si és molt correcte i li demana que d’aquí a quatre anys no ho torni a fer.

Olivé dóna veu als regidors interpel·lats.

Pujadas diu que de les places d’aparcament del nord del Pavelló és difícil de quantificar quantes n’hi havia abans, depenia de la gràcia dels conductors a l’hora de buscar-se forats, però creaven caos. Ara en hi ha 60 per cotxes, 3 per motocicletes i 3 per a persones amb mobilitat reduïda. Sí que s’han perdut unes 10 a dr. Klein per fer unes voreres més accessibles i entra en el debat de qui passa al davant, el cotxe o el vianant i aquest govern sempre prioritza al vianant.

Verònica Vidal respon a Àlvaro Blanco sobre la recollida de piles i CDs dient que al web hi ha un planell de punts amb minideixalleries. En quant a la plaga de papallones és un tema relacionat amb el canvi climàtic. Hi ha una plaga d’erugues a les alzines, per la pujada de temperatures.

Laia Muñoz (CUP) diu que la papallona ve cada any del Sàhara, és la Vanessa Cardui i no és un problema. Hi ha altres plagues que sí que en creen, com  la del mosquit tigre.

Nadal diu que aquesta papallona deixa ous que mengen, després, les fulles, i poden ser com un incendi a nivell de sotabosc (Es fa un embolic amb el nom de la papallona, Vanessa i el de la regidora, Verònica).

Aquesta li diu que el que cita és la papallona del boix, que és una altra, i ara representa una plaga al sud de Catalunya, però de moment no està aquí.

Caballeria vol parlar del cas del cinema i diu a Quesada que la sentència no dóna la raó als treballadors en el que demanen i el cost que comporta és inferior a l’estalvi aconseguit amb el canvi de sistema amb els treballadors actuals. A Fuentes li diu que potser facin tots una lectura compartida de la sentència.

Âlvaro diu que com a regidor de l’oposició diu als qui la van poder llegir abans podien haver mirar-la junts abans d’emetre el comunicat, que si era inoportú no feia falta publicar-la, i l’error, o falsedat, s’hauria de dir a l’oposició.

Olivé diu que la notícia la va redactar ell, va passar per moltes mans i al final feia molta calor. Va donar la notícia, la va disparar i demana disculpes per la seva lectura ambigua.

L’alcalde també parla sobre una sentència sobre els policies interins. Hi ha temes compartits per diferents poblacions per veure com es fa, ja que els pot fer reduir plantilles i preocupa. Com diu l’Alvaro  s’han de revisar algunes cruïlles, hi ha poca accidentabilitat, però s’ha de seguir treballant.

Laia parla de la Policia, hi ha molts interins, 9 sobre els 31 que tenim i ara s’ha de passar a 4, un problema! Perquè les baixes no es poden cobrir amb interins, això significa una reducció de la plantilla, i a veure com es fa?

Pujadas li diu a Jimeno que la Festa Major és inclusiva, amb un equip exemplar que hi treballa. Si alguna entitat no se sent representada pot dirigir-se a la regidoria de Cultura i se la inclourà en la Comissió de la Festa Major. A Alvaro li respon que la previsió de pluja pel cinema a la fresca es pot tenir en compte per l’any que ve.

Ramon Arribas vol respondre per escrit a Nadal sobre les subvencions per les que demana.

Laia Muñoz diu a JxC que les enquestes psicosocials les hi farà arribar per correu.

Hug Lucchetti diu sobre la festa de Poble Sec que no es feia per decisió dels veïns mateixos, per manca de relleu a la Junta. Això ha fet espavilar al barri i ha pogut fer-se en el darrer moment i parlen de fer una junta nova. No va arribar a l’Ajuntament cap prec oficial per ajudar i tot i així se’ls va cedir un punt de llum. En quant a les dates per a les subvencions anuals diu a Quesada que no sigui tant mal pensat. La tècnica va enviar el correu quan cal i no creu que la gent decideixi el sentit del seu vot per arribar-li una carta a l’entitat per a que pugui demanar la subvenció habitual.

Olivé acaba el Ple i s’acomiada fins el Ple de setembre.

Be the first to comment on "En el Ple de juliol l’oposició fa retrets al govern pel tractament de la notícia de l’acomiadament dels treballadors de l’Esbarjo i aquest es disculpa"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies