En el Ple d’octubre s’apuja l’IBI i les taxes d’escombraries

Les mocions provocatives del regidor Jimeno reben contestació del públic i regidors, i es queda sol a l’hora de votar-les —

A l’inici del Ple del 24 d’octubre els regidors d’EcP, GpC, PxC Cup i ERC van penjar davant seu cartells demanant llibertat d’expressió i per als presos polítics i exiliats, així com un pòster amb el nombre de ferits i detinguts, la setmana anterior, pel fet de manifestar-se.

L’alcalde, Enric Olivé (ERC) va obrir el Ple puntualment, a les 18.30. Primer es va aprovar per assentiment l’acta dels darrers tres Plens.

 

Canvis d’horari

Seguidament el mateix Olivé va exposar la proposta de modificar l’horari dels Plens i la seva periodicitat pel que fa al d’octubre.

S’havien avançat l’inici a les 18, amb la idea de fomentar la conciliació horària i no acabar tant tard, però atenent a la petició d’alguns regidors i públic es proposa retardar-los a les 18.30.

Quant al Ple d’octubre, en aquest cas s’ha avançat una setmana per dos motius: per caure el darrer dijous amb la nit de la castanyada i per poder presentar les ordenances fiscals amb temps reglamentari per aprovar-les dins el mateix any. Aquest segon motiu hi serà cada any i es proposa avançar sempre el Ple d’octubre. El mateix canvi d’horari és per a les reunions de Comissió Informativa.

Rosa Julió (JxC) agraeix aquest canvi, perquè li permet venir a l’hora de la feina.

S’aprova per unanimitat.

 

Modificacions pressupostàries

Els següents punts són per ajustar el pressupost, i tal com explica Olivé és normal que a final d’exercici s’hagi de fer diverses vegades. En el primer cas s’ha d’ampliar la partida de personal, que ha quedat curta, així com les d’esports, tecnologia, manteniment de camins i especialment una per la sentència del TSJC que s’ha pronunciat en contra de l’Ajuntament. Aquesta resolució és referent als costos de la construcció del dipòsit de l’aigua, que inicialment va pagar la companyia d’aigües, a la que s’ha de reclamar que si ara cobra ha de tornar als vilatans el que ha cobrat via tarifària.

Quesada (PSC) diu que s’abstindran, com sempre fan en les modificacions de crèdit, però els sobta que el que s’ha de pagar als treballadors del cinema, també per una sentència, no estigui aquí. Pregunta si és que ja ho tenien previst.

Olivé li respon que Serveis econòmics té la capacitat de pagar això sense cap modificació.

Voten a favor EcP, CUP i ERC i hi ha set abstencions PxC, PSC, C’s i GpC

La següent modificació s’ha de fer per dotar a la subvenció de la Fira de Sant Isidre, que aquest any va tenir una pèrdua econòmica per la climatologia i s’amplia la subvenció en 1000 euros, per si cal, però s’han de fer les coses perquè no calgui. Aquest any s’han cobert les pèrdues econòmiques amb crèdits avalats personalment per membres de la Comissió.

Jordi Nadal (JxC) diu que en part el dèficit va venir per qüestions elèctriques que s’han de preveure.

Olivé li respon que no va ser per això sinó per la climatologia i la poca gent que va anar a la Mostra Gastronòmica.

Voten a favor de la modificació 11 a favor EcP GpC, CUP i ERC i s’abstenen PSC, JxC i C’s.

 

Ordenances Fiscals

Olivé proposa un recàrrec del 50% a l’IBI dels immobles d’ús residencial desocupats permanentment. Diu que ha de ser un pis apte per a habitar-lo i que passi dos 31 de desembre sense que s’hi visqui. S’ha de tenir en compte si són habitatges amb bloqueig judicial, reformes… L’administració municipal ha de fer el seguiment i anàlisi. “Tots som coneixedors de la necessitat d’habitatge i no en poden haver-hi desocupats”.

Kike Fuentes (EcP) els vol felicitar perquè l’oposició ha pogut parlar abastament en reunions i han acceptat algunes propostes.

Enrique Jimeno (C’S) diu que no està d’acord en pujar taxes. No ha pogut estudiar-ho amb temps i s’abstindran. Farà algunes al·legacions quan ho pugui veure.

Jordi Nadal diu que s’està barrejant aquest punt amb el posterior. A aquest hi votaran en contra, perquè tècnicament és molt difícil destriar els habitatges buits durant dos anys. Ja es va fer en el mandat anterior un cens de pisos buits, uns 300 de particulars i uns 100 d’entitats bancàries, però en molts hi ha hagut moviments, ja que el moment immobiliari ha canviat. Li diu al “company de Ciutadans que no ha tingut temps per estudiar això perquè l’ha gastat en fer mocions, que li semblen més prioritàries”

Quesada diu que està d’acord en la proposta i creu que s’ha de fer alguna cosa perquè els habitatges tornin al mercat.

Laia Muñoz (CUP) diu que Quesada ha respost el que volien dir: no és una eina recaptatòria sinó política, per mobilitzar els pisos buits perquè vagin a lloguer, i s’ha de tractar que sigui lloguer assequible. Pensen que la gent només es mou quan li toquen la butxaca.

Olivé li dóna veu a Jimeno, per al·lusions. Aquest li diu a Nadal que ell dedica més temps a estudiar les coses, i fer-ho bé, “mentre que vostè dedica el seu a manifestacions i estar al carrer”.

Hi ha 14 vots a favor ERC, CUP, GpC, EcP, PSC i 2 en contra JxC, amb 1 abstenció, la de C’s.

El següent punt l’exposa Olivé dient que és de modificacions tècniques més que tributàries, les que la llei d’Hisendes Locals permet. Es tracta de fer progressivitat, qui més té més paga i per altra banda buscar l’eficiència, que la gestió de cobrament no sigui alta i poc econòmica. El gruix dels impostos de l’ajuntament, un 70%, és l’IBI, i representa un 25% dels ingressos totals.

(A poc a poc va entrant molta gent, en silenci)

Segueix l’alcalde explicant que es preveu un augment de despeses del 3% i planteja pujar l’IBI com l’IPC, un 1%, que és insuficient. També es farà bonificacions pel lloguer social, per fer servir energies renovables i eficiència energètica.

La taxa d’escombraries, segueix, és una taxa i s’actualitza al seu cost. És difícil preveure aquest, i el que es fa és actualitzar-ho cada any al cost real de l’anterior. No és desitjable com s’està fent la recollida i per redistribuir el cost es fan cinc trams segons els habitatges. El cost de recollida de cases unifamiliars o aïllades surt més car que en blocs i quan es faci el porta a porta es podrà calcular, quasi, llar a llar.

Quant a vehicles es fan descomptes segons el combustible que utilitzin, es bonifica als elèctrics i híbrids. També s’actualitzen els de permisos d’obres, taxes de cadires i aparcaments de bicicletes… s’eliminen paraules antigues com dir que els pobres queden exempts i es baixen taxes administratives. En el Mercat municipal la mitjana de l’augment és del 121%, perquè s’han fet obres i inversions

Acaba agraint als companys de l’oposició les reunions dels dijous i les seves aportacions.

Kike Fuentes vol comentar que les escombraries tenen una pujada important i espera que es millori la gestió actual del Consorci. Està a favor del porta a porta.

Jimeno diu que està d’acord amb Fuentes. S’ha queixat sovint, diu, del brut que està tot i farà alguna aportació més.

Olivé diu que es comprometen a valorar les propostes que es presentin.

Álvaro Blanco (GpC) diu que hi votaran en contra, pel tema de la manca d’eficiència en la recollida i perquè el tema de qui més té pagui més, no els sembla correcte en aquests casos. Creu que s’ha de poder sancionar als serveis que no es fan bé. No estan d’acord en el fet que es pugin un 13% les escombraries i sí en fer un porta a porta.

Nadal diu que s’han sentit escoltats, i faran com els companys de la CUP fan sovint: un sí crític. Creuen que aquest any no s’hauria de pujar l’IBI, però votaran a favor.

Quesada diu que la pujada de l’IBI és modesta, i es va pujant cada any. Veuen bé modificar el dels habitatges que fan lloguer social. Pregunta quants n’hi ha. Sobre l’augment del 12.5% en les escombraries per cobrir el cost del servei ha de significar que es farà molt millor. Sobre l’impost dels vehicles estan d’acord i agraeixen el paper de les aportacions de l’oposició, que s’han acceptat.

Laia Muñoz diu que esperen que amb l’increment del 50% de l’IBI als pisos desocupats s’aconsegueixi que es facin servir i voldrien que amb el temps aquests pisos se cedeixin a l’Ajuntament per fer lloguers socials.

Verònica Vidal Oltrà (ERC) justifica la pujada de taxes d’escombraries i vol que sigui públic en què es gasten, que la gent sigui conscient. Diu que en la nova ordenança s’explica més concretament com van les bonificacions per ús de la deixalleria i compostatge.

Voten: 12 a favor: ERC, CUP, JxC i EcP, en contra 1, GpC i 4 abstencions, PSc i C’s.

Desestimació de recursos

Miquel Pujadas (ERC) exposa els problemes que ha portat la piscina, obres de reparació, i pèrdua de socis a causa d’aquestes obres. Es demana una indemnització de 481.000 euros a la constructora Vías y Construcciones S.A i a la direcció d’obres per responsabilitat en vicis ocults en la seva construcció. En diversos Plens es desestimen al·legacions, hi ha recursos, que encara estan pendents de resolució. Ara es torna a desestimar i es deixa que ho vegi la Justícia.

Quesada diu que els motius que al·lega el constructor no tenen fonaments.

Tots voten a favor.

 

Mocions de C’s

Jimeno es disposa a llegir la moció que presenta C’s encomiant l’actuació de les forces de seguretat aquests dies passats i se sent un xiulet entre el públic. La llarga moció que llegeix queda tapada per toses, riures, crits de “mentirà” i el públic es va indignant a mesura que avança en la seva lectura.

Jimeno va llegint, només inclou un comentari fora del text sobre que hi ha un atac sobtat de tos. Va desgranant una situació a Catalunya caòtica, plena d’actes terroristes, explosius i aquestes paraules van repetint constantment associada a CDRs Parla d’ETA, de les agressions que pateixen els qui volen la unitat d’Espanya i el bé que ho fan les forces d’ordre, principalment la Guàrdia Civil i Policia Nacional, ometent als Mossos. Elogia al Govern d’Espanya i menysprea al de Catalunya. Les protestes van pujant de volum i una quinzena de persones es posen dempeus amb cartells dient que manifestar-se o votar no és un delicte.

Jimeno demana silenci, i l’alcalde, Olivé, diu que el dret de protesta és legítim, i molts el comparteixen, però demana al públic que deixin parlar al senyor Jimeno.

Aquest segueix llegint, dient que la llei està per sobre de tot i el govern català està cometent il·legalitats i per això hi ha empresonats. Demana que els partits constitucionalistes (sense citar al PSC) trenquin els pactes amb independentistes, a ajuntaments i Consells comarcals. Segueix parlant de terroristes i es refereix als líders com a assassins. Demana que es declari que la violència i el terrorisme no són el mètode per seguir en democràcia. Rebutja l’assetjament al qual se sotmet a la Guàrdia Civil a Catalunya en lloc d’agrair la feina que fa per protegir a la població. Els elogia per l’Operació Judes, que ha capturat a terroristes que tenien explosius.

Els crits de “cínic” i “mentider” gairebé no deixen sentir-lo.

Jimeno vol aclarir que aquesta moció es va presentar abans dels fets de la setmana anterior i ara té més sentit encara.

Kike Fuentes diu que aquesta moció li sembla surrealista i és despreciable (fa servir la paraula deleznable, ja que Fuentes s’expressa en castellà) fer servir banalment el terrorisme d’aquesta manera. No és una moció pensada per a Cardedeu. Li diu que s’informi sobre el que són els CDR i parlar de l’Operació Judes, quan ha quedat demostrat que no tenien explosius… Li pregunta quan C’s posarà una moció contra la Guàrdia Civil per atacar als immigrants al mar. Li acaba dient que sols busquen ressò mediàtic.

Álvaro Blanco diu que la Guàrdia Civil ve amb l’actitud de “A por ellos” i el seu general va fer un discurs polític pocs dies abans de fer-se pública la sentència amb un clar posicionament polític, totalment contrari al que ha de ser una policia democràtica. Ha parlat dels partits independentistes i l’esquerra radical com a delinqüents, i dels seus líders com procedents del terrorisme. Tal com ha dit abans el Kike ha de recordar fets anteriors, com el GAL i li diu que com a professor d’història hauria de recordar que la des-memòria li evita recordar que Espanya és el segon país del món amb més enterrats a les cunetes. Acaba dient-li que el seu líder, Ribera, sembla no tenir clar la separació de poders.

Nadal vol recordar als presos i exiliats polítics, que no poden estar amb les seves famílies. Li diu a Jimeno que la seva moció és només per incendiar, indignar, i que els presos dels condemnats del GAL, amb morts, Barrionuevo, Vera…, els que han donat cops d’Estat amb armes, han estat menys a la presó que els qui han posat urnes. Està indignat del fet que parli de terrorisme… i li recorda que el Parlament català no emana de la Constitució, com diu, que té uns quants segles. Aquí hi ha una generació que ja ha desconnectat, perquè tindrà un país més just.

Quesada diu que la moció és desafortunada, i creu que la CUP ha retirat de l’ordre el dia una contra moció. Li sembla bé. S’ha de començar a parlar i baixar aquesta crispació. No comparteixen en absolut aquesta moció, que ens tracta de constitucionalistes, però hem de trobar elements comuns i sortir d’aquesta situació. Li sap molt greu, diu, que s’utilitzi el terrorisme barrejant-lo amb l’independentisme. No van venir al darrer Ple per desacord amb la moció que es presentava. Aquesta de C’s és electoralista, crea problemes i és totalment desafortunada.

Hug Lucchetti (CUP) diu que el fet de portar un programa, que la gent el voti i no es pugui portar a fi, produeix frustració. I els que no han aconseguit els vots ho judicialitzen i envien repressió. Al PSC els hi diu que afirmen que volen parlar, però els hi envien policies. Recorda que és una vulneració de drets detenir sense defenses, aïllats, maltractats i acusats de terrorisme “Tot és ETA”. Li recorda a Jimeno que el ministre Grande Marlaska va participar en tortures. Li diu que ell és CDR i que si vol, el pot acusar de terrorista, que tot s’hi val. Parla de les protestes dels miners, de la sanitat… i ara només hi veuen terrorisme. Li parla de les agressions de la policia, a tota mena de persones… Va donant xifres de ferits, de persones que han perdut un ull, de les violentes razzies dels ultres amb matxets i bats de beisbol. Li pregunta si sap qui és Alex de Benito.

Jimeno diu que no i Hug li explica que és de C’s, que està amb el braç alçat en diversos actes (Jimeno va dient: no cuela) Segueix Lucchetti relatant la relació dels ultres amb el seu partit i denuncia l’escassa categoria democràtica d’un Estat que actua com ho està fent.

Pujadas diu que ja està dit quasi tot i li diu a Jimeno que quan van llegir la moció, plena de falsedats, es va valorar no fer-ne cas, però no poden callar davant el que es diu de l’Operació Judes, d’una sentència injusta, de la violència i el terror que fa una força repressiva que falseja proves. Això és terrorisme sobre la població civil en estat pur! Això és dictadura! El que és condemnable és la violència de l’1-O del 2017, dels grups ultres que apallissen gent, l’actitud de la policia.

Jimeno diu que no està banalitzant el terrorisme, “vostès viuen en una altra galàxia” S’ha parlat del GAL i Barrionuevo, cosa que no té res a veure amb la moció presentada. Vol parlar del seu avi, que era Guàrdia Civil a les ordres del general Escobar, que defenia la República. No admet que el barregin. “Està pel diàleg des de posicions fermes i clares”.

Olivé demana que es passi a votació i se senten crits de “Cardedeu antifeixista”

1 vot a favor C’s

16 en contra, la resta.

El mateix Enrique Jimeno presenta la segona moció. Comença dient que l’anterior era presentada a tots els municipis on tenen representació i aquesta és sols per a Cardedeu.

La moció diu que hi ha indignitat institucional, incompliment de llei de banderes, propaganda i símbols partidistes que no representen a la totalitat i que l’Alcalde permet que entri gent al Ple, fent falta que la policia protegeixi al regidor i al públic. Demana que es compleixi la legalitat i que tots els regidors puguin expressar-se amb la protecció garantida a tots els presents

Fuentes diu que l’oposició ja va pactar que el Cap de l’Oposició expressés la queixa conjunta i ara el sorprèn que demani que facin de jutge. Li recorda que els aplaudiments i esbroncades van en funció del que es diu. Ja es va parlar en nom de l’oposició i ara això està fora de lloc. Li diu també que s’ha manipulat la informació en els vídeos de Ciutadans i es posa el nom de Cardedeu malament. Aquesta moció sols vol crispar.

Álvaro Blanco diu que votarà en contra. Hi ha dos aspectes: la gent té el dret de manifestar-se i entrar al Ple. Les mocions, li recorda, se solen ensenyar a la resta per si es poden afegir o consensuar. Vostè ho fa menystenint a tots els altres.

Nadal diu que la moció anterior era ofensiva i aquesta grotesca, i no sols l’equip de Govern va aplaudir el que deien els manifestants, també part de l’oposició ho va fer.

Quesada diu que l’oposició ja va fixar una posició, que es va expressar, i ara se sorprèn que es posi una altra sobre el mateix. Sobre el tema de la neutralitat creu que s’ha de tenir, però aquesta moció és extemporània. És més un prec que una moció, i per això ens abstindrem, perquè s’està posant llenya al foc.

Hug Lucchetti diu que la dignitat de la institució es perd quan es blanqueja el feixisme a moltes institucions. C’s, PP i VOX ho fan. Li recorda que quan es va tractar el tema dels gossos, per on podien anar deslligats, també va venir gent a la sala a protestar i el que planteja és una qüestió que no ve al cas. No hi ha normalitat al país i el que la majoria social reivindica és fer un referèndum, sense repressió. S’està en un desordre popular, una revolta popular no es fa educadament. La pregunta que s’hauria de fer és perquè es fa. La gent prefereix estar a casa i no hauria de fer falta sortir si es respectés. (Aplaudiments del públic)

Olivé diu que aquesta moció és filibusterisme total. De manera que un presenta una moció sobre el que pensa ell mateix i vol que es debati. Tal com ha dit Quesada, efectivament això és un prec. Sobre les mesures que es posen en un Ple per garantir l’ordre són les de sempre. Mai hem tingut problemes en els Plens fins que ha vingut vostè. Li diu que no va prendre cap mesura en el Ple en què a la sala sols hi havia públic de la Comarcal de C’s, i això sí que podia ser perillós! Vostè és una ametlla amargant, vol convertir això en el seu plató i busca la confrontació constantment. No ens hi trobarà.

Jimeno diu que aquesta cita és molt creativa i en l’anterior Ple…

Olivé el talla i diu que es voti.

1 vot a favor, C’s, 16 en contra.

 

Informacions

Olivé diu que el PAM, Pla d’actuació municipal, està acabat i no es farà públic fins al dimecres o dijous vinent, perquè primer l’ha de veure el personal municipal. També han proposat que no hi hagi banderoles de propaganda política per a les pròximes eleccions i tots han manifestat que no en posaran. De tota manera han enviat el repartiment de fanals a la Junta Electoral perquè va ser previ a l’acord.

Dolors Sala (ERC) diu que vol felicitar els equips educadors de la Mongia i Escola d’Adults, que han obtingut la major puntuació en assistència, no abandonament i resultats, valorat pel Departament i elogiat per la Diputació. Parla de la resiliència i de la tasca tan important de l’equip que treballa a La Mongia.

Hug diu que el 17 de novembre hi ha la Cursa Solidària, i el 23 de Novembre es farà l’assemblea Ciutadana, que es va desconvocar fa uns dies per la situació política del moment. També informa que el COU (Pressupost Participatiu Juvenil) està en marxa, amb persones que l’estan dinamitzant als Instituts. També diu que l’activitat que es fa a La Fusteria s’ha de reubicar durant un temps a causa de les obres a la Tèxtil Rase.

Laia Muñoz parla del Banc de Sang, que en farà recapta els dies 2 de novembre i 6 de desembre.

Ramon Arribas (ERC) diu que el 23 de novembre es farà en el Museu la inauguració d’un Centre d’Interpretació i el 15 del mateix mes la Nit de l’Emprenedoria.

Núria Pujolàs (ERC) parla del Cardoterror, que s’està inaugurant en aquell moment.

Precs i preguntes

Kike Fuentes vol transmetre una abraçada als pobles xilè i kurd, per la mala gestió dels seus governants que els fan patir. Parla del projecte “Lectura fàcil”, que s’està fent a Cardedeu i a Barcelona i com està aquí. També pregunta pel projecte del Casino, en quin estat està.

Jimeno vol preguntar pels edificis que s’estan construint a Marededéu del Pilar, on s’han tallat els arbres i si es tornaran a posar.

Àlvaro Blanco s’interessa pels menjadors socials.

Nadal diu que tenia diverses propostes, però les resumeix en una: com està la zona verda lligada a la zona 116 i l’obertura del carrer Miró?

Glòria de la Llave (PSC) vol fer el prec que l’Ajuntament no demani dues vegades la mateixa documentació a un ciutadà quan està fent tràmits. Sembla que es fa per comoditat del funcionari.

Víctor Serrano (PSC) diu que rep queixes per l’horari d’encesa dels fanals, que tenen un horari curt. També transmet la queixa de veïns del carrer Llinars que amb l’apertura d’una nova superfície comercial es col·lapsa la zona, ja prou afectada per la presència de l’escola, i que s’han d’adaptar els temps del semàfor per a poder accedir a la carretera. Acaba dient que l’Ajuntament de Cardedeu hauria de sortir a la revista Oncovallès, com a solidaritat.

 

Respostes

Núria Pujolàs dóna informacions sobre el projecte Lectura fàcil, horaris i lloc.

Laia Muñoz informa que sobre el Casino ja s’han demanat els estudis que cal a la Diputació, que permetran fer el projecte. S’estan retardant i es farà tant punt es pugui. Sobre el tema d’Oncovallès diu que fins ara s’ha col·laborat amb Oncocardedeu, que tenia una subvenció, que ara té Oncovallès, i la revista, si tant li preocupa (es dirigeix a Serrano) ho podria posar.

Pujadas diu que l’arbrat que es posarà al lloc on s’ha tret serà l’adequat a un medi urbà. Sobre la zona verda dels polígons 108 i 116 s’està treballant amb Urbanisme i les propietats per fer una modificació, tant del carrer Joan Miró com de la finca Mills. Quan hi hagi canvis es portaran a Ple.

Dolors Sala també parla del programa Lèxic, que complementa el de Lectura Fàcil, on es fan tutoratges.

Verònica Vidal diu que s’està estudiant com ampliar places del bus urbà i quant a l’horari dels fanals s’està controlant.

A les 21.12 es dóna per acabat el Ple

Seguidament, des del públic es vol dir que el fet que el President d’Espanya visiti al policia ferit, que encara no està clar si el va ferir un company, i no ho faci als manifestants lesionats diu molt com és. I també troben malament que s’omplin autobusos a diversos llocs d’Espanya per anar a la manifestació del dia 27 a Barcelona al crit de “A por ellos”.

Be the first to comment on "En el Ple d’octubre s’apuja l’IBI i les taxes d’escombraries"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies