L’equip del NAS

Direcció Núria Aymerich
Xavier Navarro
Col·laboradors Miquel Comas Meteorologia
Clàudia Serra Redacció
Lorena Velasco Redacció
Toni Giménez Ve de lluny
Columnes d’opinió Ferran Adelantado Jordi Geronès Quim Om
Francesc Barbachano Toni Giménez Miquel Pujadas
Elisabet Fericgla Antoni Giner Arbusà Sílvia Pla
Enrique Fuentes Josep Jallé
Taller literari
Laura Gandia  Jordi Nadal
Fotografia Xavier Navarro
Publicitat ULL a l’ull
Disseny i maquetació Núria Aymerich i Laura Mañas
Actualització web i xarxes Laura Mañas