Ple 22/02/2018

180 ple Ñ0993

El NAS núm. 180 – març 2018 –

El Ple del 22 de febrer porta polèmica sobre el projecte de la Tèxtil Rase

Hurtado: “vendre patrimoni és treure un roc de la faixa. La gent no ho fa, per si té un mal de ventre”

Xavier Navarro

L’alcalde, Enric Olivé (ERC) va donar per començat el Ple, com és habitual, a les set de la tarda del darrer dijous de mes. Poc públic, com és habitual també, i s’aprova el primer punt, la redacció de l’Acta del Ple anterior, sense cap objecció.

Compatibilitats de feines

Rafel Caballeria (ERC) exposa els dos punts següents, que són per autoritzar a persones de l’Ajuntament a que facin altres feines que no siguin compatibles. En un cas per a l’exercici d’una segona activitat pública, desenvolupant tasques de tècnic-assessor enginyer a l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, fora de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament, i en l’altra per a l’exercici d’activitats privades consistents en realitzar tasques coma jutge autonòmic de patinatge de velocitat, també fora d’hores.

En el torn de paraules, Jaume Gelada (PP) diu que com en casos similars sempre ho aproven, però segueix opinant el mateix, que es va obrir la caixa de Pandora, que dubta de que sigui bona.

Tots hi donen suport, en els dos casos.

Document únic de Protecció civil municipal

L’Alcalde explica que s’unifiquen plans bàsics d’emergència en un sol document (DUPROCIM) i s’ha d’aprovar per Ple. Risc a risc es detalla cada un en una fitxa d’actuació en cada cas.

Jordi Abad (GpC) vol ressaltar la bona tasca de la AVPC (Associació de voluntaris de Protecció Civil)

Ramon Hurtado (PSC) també s’hi afegeix i ho fa extensiu a la Policia.

La resta de partits fan el mateix i s’aprova unànimement.

La Tèxtil Rase

Joan Masferrer (ERC) s’ajuda d’unes projeccions per explicar el que, diu, és un projecte cabdal de la legislatura. No és un tema nou, segueix, ja el 2004-05 es va recepcionar no sols la parcel·la sinó varis edificis de la Tèxtil Rase. Els diferents governs han anat fent millores, com La Fusteria o la Sala dels Pilars. El que volem fer ara serà en dues fases. Masferrer va detallant el que ja s’ha fet, , després les grans sales polivalents i en una segona fase l’ala Oest, on ubicar les oficines, zona de bar i espais d’assaig. La idea és fer zones diàfanes que es puguin compartimentar, fins i tot fent un auditori.. Quedaria una part, que no es pot arreglar encara, però si que es podria usar de magatzem.

Les explicacions amb gràfics projectats, el públic que hi ha a la sala les pot seguir a mitges ja que una càmera de televisió està fixe al mig de la primera fila obstaculitzant va visió.

Marta Cordomí (CUP), regidora de Cultura, comença la seva intervenció amb un record als companys que estan a la presó i a l’exili. Després diu que és un projecte cultural sense programació concreta, com la Sala Sarau, que se cedeix per assaigs i ús d’activitats. Sols la part de La Fusteria fa tallers de manera continuada, dedicada a un públic majoritàriament juvenil. La Tèxtil, en canvi, és per activitats més transversals. Hi ha les de Casal de la Gent Gran, que gairebé estan saturades i mostren que cal un Centre Cívic més generalista, amb cursos, assaigs i reunions. Les entitats ho podran fer servir, i són la cohesió del poble.

Gelada creu que centralitzar les activitats li sembla bé, però falta saber. “I això qui ho paga?” Ho veu com un projecte bo, de participació i per a noves entitats, per això s’abstindrà.

Abad no posa en dubte la necessitat d’aquest projecte, com també el del pavelló esportiu del Pla Marcell, però creu que no és el moment econòmic. Entén que està dins el seu programa electoral, i hi està d’acord, però no ara. Argumenta que els pobles són com la gent, el seu veí té un Audi, un altre una gran tele i ell no. (rialles a la sala)

Hurtado diu que el PSC creu ha ja hi ha una oferta suficient al poble i ara 2.500.000 d’euros no faran més que duplicar coses que ja hi són. Aquests diners, segueix, podrien ampliar el Centre de Dia o l’Escola de Música i es faran servir per a fer un Centre Cultural buit de contingut. Els PSC hi votarà en contra.

Marc Blanché (PDeCAt-D) diu que són els primers en creure, i ho han proposat, en ampliar espais culturals i per a entitats. Estan d’acord en fer-ho, però no en la forma. S’està volent fer una obra faraònica, com abans de la crisi. Creuen que s’ha de fer poc a poc i sense pressa per acabar. S’estan endeutant perquè entri dins la legislatura la seva inauguració. Es podria fer molt millor, adequant la sala per a la Gent Gran i magatzems. S’abstindran.

Masferrer diu que el deute, i responent al Sr. Gelada el “I això qui ho paga?” no genera un nou préstec. S’ha venut patrimoni però hi ha confirmades les aportacions d’altres administracions. Ara la generalitat està sense poder fer res, a l’espera de tenir un govern sobiranista, i per a res és un projecte faraònic, és un projecte de mínims, amb estructures lleugeres, sense luxes. Cardedeu necessita aquests espais perquè els que ja té estan en overbooking, i quan s’està dient als privats que arreglin el seu patrimoni no es pot deixar que el de l’Ajuntament caigui, i hi ha parts que porten 15 anys sense ser rehabilitades. S’ha parlat de presses, i porten dos anys fent el projecte, que s’acabarà passades les eleccions, pel que no és un projecte electoralista.

Gelada diu que la Generalitat no depèn de qui la governi. Hi ha un teixit associatiu que ho necessita, però el preocupa que passarà amb Vila Paquita, ja que aquest ajuntament té un excés d’edificis. No entra en que es vengui patrimoni, però els edificis tenen un cost de manteniment.

Abad diu que es va rebre el 2004 i diu que s’ha deixat caure, per aquella època vostè era l’alcalde.

Hurtado diu que aquest guirigall de Diputació Generalitat… ens costarà 400.000 euros i el vendre patrimoni és treure un roc de la faixa. La gent no ho fa, per si té un mal de ventre. I fer en la nova instal·lació un nou “espai gastronòmic” que la dinamitzi… (El Govern riu i no respon)

Marc Blanché diu que ell ha dit que és una obra faraònica, que tindrà un cost de manteniment, climatització i personal que no el veuen clar.

Masferrer diu a Abad que ha explicat que des del 2004 s’han fet petites intervencions i es va habilitar La Fusteria amb la Brigada. El Govern del 2007 al 2011 va fer la Sala del Pilars i així es va fent, per fases. Ara, 15 anys més tard, hi ha parts que es van caient i no es vol deixar més temps. La part Oest està molt deteriorada. Sobre el roc a la faixa … fa que no s’hagi de fer més endavant i aquest equipament serà un altre roc a la faixa, com per a Granollers ho és la Roca Umbert. En quant a l’espai gastronòmic, tenen un bar al camp de futbol, que és lloc de reunió, és un recurs lògic. També recorda que quan es va fer la Biblioteca també la van veure faraònica i van votar en contra, i en canvis de govern hi van estar força a favor.

A favor voten 9, CUP i ERC, en contra 4, GpC i PSC i 4 abstencions, PP i PDeCAT.D.

180 ple Ñ0999


Bonificació a la Fundació Lluïsa Oller

Masferrer proposa bonificar la llicència d’obres per rehabilitar la casa que Lluïsa Oller dóna a Viver de Bell-lloch, que és un orgull la tasca que estan fent amb discapacitats.

Gelada diu que no hi ha cap problema, tot i que s’ha de pensar com s’articula ja que hi ha d’altres entitats benèfiques que es poden acollir per demanar coses similars.

Abad, Hurtado i Carme Mallorques (PDeCAT-D) agraeixen la tasca de Lluïsa Oller.

S’aprova per unanimitat.

Liquidació amb concessionària de la piscina

Olivé presenta l’acord inicial de la liquidació del contracte de concessió administrativa de la gestió dels serveis esportius a la piscina coberta municipal en favor de l’empresa IGE BCN S.L. Diu que la licitació, iniciada el 2005, es va anar prorrogant després dels 10 anys. S’ha fet anàlisi de les finances, estat econòmic i acords i els serveis tècnics i la concessionària no estan d’acord. Les diferències estan en les despeses que s’han imputat. Vol recordar que la piscina va costar 3.000.000 d’euros, més que la Tèxtil Rase, i han vist tàctiques de desviar despeses a petits arranjaments a empreses d’igual seu social i socis, pel que no són despeses reals. També es compta com despesa l’aval i aquesta quantitat no és atribuïble al servei. I també hi ha 50.000 euros de despeses d’acomiadament de personal, que no han tingut de pagar ja que ha estat subrogat per l’ajuntament. També hi ha els IBIS, que compten com a menys benefici. Han quedat problemes d’aire condicionat i repercussions com el dipòsit dinerari que han fet els usuaris per les targetes, així com despeses d’un viatge a Alemanya a una fira del sector un mes abans de deixar la concessió i regals de rellotges quan pleguen, que han de ser una liberalitat d’ IGE BCN i no una despesa de gestió. Ara s’obre un període de 15 dies d’al·legacions, abans d’aprovar-se definitivament la liquidació del contracte.

Gelada agraeix el treball dels tècnics per recuperar els diners del poble i recorda que sempre ha dit que era estrany que una empresa que deia que perdia diners en la piscina tingués interès en seguir amb la concessió. Pensa que, de tota manera, és millor la gestió privada, si es porta control. No pot votar en contra d’uns ingressos pel poble i ho farà a favor.

Abad recorda que ell va ser regidor d’esports i el director d’ IGE BCN va dir-li que era l’únic que li posava problemes, va proposar fer una auditoria i tots van votar-li en contra. Ara surten totes aquestes coses!

Quesada (PSC) diu que el canvi a gestió pública es fa més per qüestió política que per organització i gestió, que creuen que privada sempre serà millor. Ara, a la liquidació, queda clar que el seguiment no ha estat acurat i estan a favor de que es reclami.

Carme Mallorques diu que el seu grup està en contra de com es va recepcionar la piscina, amb defectes que després s’han hagut d’arreglar i no saben si és correcte la reclamació. S’abstindran fins que no es resolguin les al·legacions.

Benet Fusté (CUP) comença recordant la presó que s’ha dictat contra un rapper, la censura a la fira d’ARCO i que la democràcia està en perill. Sobre la gestió privada diu que és nociva, perquè per molt que es facin controls, cosa que val diners, tendeixen a enganyar.

14 vots a favor, ERC, CUP, PSC, GpC i PP i 3 abstencions, PDeCAT-D.

Moció del PSC per reclamar a la Generalitat

Olivé diu que les dues mocions que venen a continuació són similars, s’ha tractat d’unificar-les en reunions anteriors, però sense èxit. La primera és per exigir a la Generalitat de Catalunya l’abonament del deute pendent de les escoles bressol, que presenta el grup municipal de PSC, amb l’adhesió del grup municipal del PDeCAT

Montserrat Badia (PSC) diu que seria lògic que fossin una sola. Assumeixen el preàmbul de la moció d’ERC, però no arriben a un acord perquè ells recullen que 175 alumnes multiplicat pels 1023 euros que han de rebre per cada un surt una quantitat i li sap greu que no estiguin d’acord en la xifra, que potser va variant durant l’any. Reclamen a la Generalitat el conveni fins el 2015, i a partir de llavors renegociar-lo, amb un mínim de la mateixa quantitat, afegint que el 2017 havia de ser 1.600 per alumne, pel que es tracta d’uns 682.500 i la quantitat seria molt superior si s’afegeix aquest increment a 1.600. Sempre es pot fer una nova guarderia, ja que les que tenim tenen bons projectes i són molts el qui hi volen anar.

Gelada diu que li fan dir a qui vol més, al pare o a la mare. Hauria volgut votar una moció conjunta, però tal com s’han fet la segona moció ha de passar per la Diputació i la primera pel municipi. Votarà a favor la del PSC.

Abad diu que no s’ha adherit a cap per a no tenir el problema que ara té el PDeCAT-D, que està adherit a les dues. Pensa que la moció d’ERC no és amb la idea de no reclamar diners sinó de negociar. GpC es veu més amb la proposta del PDeCAT-D amb ERC, que amb la del PDeCAT-D amb el PSC.

Marc Blanché diu que estan d’acord amb els dos text, potser més amb la d’ERC que amb la del PSC, que també és correcte, perquè no hi ha prou i es va tenir de pagar quotes. Pensaven que s’arribaria a un acord perquè una és més generalista, de Catalunya, i l’altra es concreta de Cardedeu. Votaran a favor de les dues.

Benet Fusté diu que s’ha de mirar més ampli, es treuen els diners de les escoles bressol i es donen a l’escola concertada. Es descuida als més petits i el copagament no els agrada, hauria de ser gratuïta. Per tant pensa que hi ha hagut mal entesos en interpretacions de mails i les diferències de xifres s’arreglaven posant: més de 500.000 euros.

Isabel Sallés (ERC) comença donant la Bona nit a cada un dels presos i exiliats. Després diu que els números de la moció que agrada al Sr. Quesada concreta que la Generalitat pagui el que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diu, i és un deute de tres anys, però en cap moment es parla de qualitat. El que defensen està fora de lloc i ha llegit tota la moció, dient que la quantitat d’alumnes no és exacte. L’import surt quan ERC reclama una xifra concreta i pensada amb més futur. El PSC, diu, no va donar les explicacions que està donant ara al Ple. Hi votaran en contra, tot i que els farà mal al cor.

A favor 7, PSC, PDeCAT-D i PP, en contra 9, ERC i CUP, i 1 abstenció GpC

La segona moció és sobre el cofinançament de les escoles bressol municipals, que presenta els grup municipal d’ERC, amb l’adhesió del grup municipal del PDecCAT

Isabel Sallés diu que no llegeix la primera part perquè tots hi estaven d’acord, i llegeix la resta, on diu que el deute pot ser superior a 500.000 euros per Cardedeu i concreta que és des del 2012. Reitera que es demanen places de qualitat amb suficiència financera.

Gelada diu que podria optar per abstenir-se, no es pot votar en contra i s’estan buscant oportunismes.

Abad no té res a dir

Quesada diu que aquesta moció es presenta als ajuntaments socialistes que van anar al TSJC per la seva davallada de 1.800 a 1.300 i l’ensenyament de 0 a 3 anys es competència de la Generalitat. No poden dir que s’ajunten a ajuds de la Diputació, són coses independents. “I els companys d’ERC han posat ara els números i es vol evitar reclamar a la generalitat coses de quan estaven allà a travers de junts pel Si”

Marc Blanché diu que ERC fa una moció més justa i àmplia, demanant un complement del cofinançament. Això no vol dir anar a favor de les escoles concertades.

A favor hi voten 13, ERC, CUP, PDeCAT-D i GpC, en contra 3, PSC i hi ha 1 abstenció, la del PP

Informacions

Després de la part anomenada de Control, on se cita que es dóna compte dels decrets d’Alcaldia i de les actes de les Juntes de Govern els diferents regidors van donant informacions.

Hug Luchetti (CUP) diu que s’inicia el projecte participatiu sota el lema “Jo vull que Cardedeu tingui” i les propostes es poden fer fins el 12 de març. Ja en tenen 28 i després de reunions on s’han de plantejar es votaran durant la Fira de Sant Isidre. Destaca que el 8 de març és el Dia de la Dona Treballadora i que hi ha una vaga convocada per grups feministes i sindicals.

Isabel Sallés vol especificar que a Cardedeu no hi ha guarderies municipals, sinó escoles bressol. Ara comencen les jornades de portes obertes a les diferents escoles i instituts, amb preinscripció que es farà després de Setmana Santa.

Marta Cordomí informa de la programació del cinema i Teatre Auditori, destacant el Ressona i el festival Labrynth, que fa exhibicions i formació. Informa de la creació de la Colla de Gitanes. Sobre Medi Ambient, diu, s’ha fet poda i reposició d’arbres i s’està fent una enquesta per saber si es posa una “bicicleda” a la plaça Alsina. També s’ha posat una marquesina a la parada de bus de davant l’Estació i hi ha un nou reg al parc de Bellavista, havent-se enjardinat diversos punts. També parla de la propera revista “La Vila”.

Hurtado vol saber el lloguer del nou pàrquing en el Parc dels Pinetons amb 11 de setembre.

Quesada vol conèixer com està el tema dels treballadors del cinema i JAM BCS i com se’ls està pagant, ja que el cinema segueix funcionant. Desconeix si l’Ajuntament ha començat el procés per tenir aquestes persones que fan aquesta feina.

Marc Blanché diu que en el carrer Montseny s’han posat jardineres que dificulten el pas de vianants, als que obliguen a circular pel mig, que és per on passen els cotxes.

Caballeria diu que s’ha iniciat el procés de convocatòria per aquestes places de cinema i que s’està pagat de la mateixa manera que s’ha fet fins ara.

Masferrer diu que el tema del pàrquing encara espera signar la cessió anticipada dels terrenys. No ha de costar res i sempre es pot fer una ocupació directe per`p és més recomanable una entesa amable amb els propietaris. Sobre el carrer Montseny s’ha explicat moltes vegades: tot és vorera i no cal baixar de res, sols es busca la seguretat dels vianants i les jardineres protegeixen sortides d’habitatges. El vianant té tot el carrer i volen que els cotxes se sentin incòmodes i vagin lent.

Olivé té una resposta del Ple anterior sobre els llaços grocs en quant a si compleixen l’ordenança de civisme. Vol llegir un article d l’ordenança i destaca que es demana convivència i l’article 3 diu que els principis bàsics de la convivència són el respecte i la solidaritat. Ho repeteix amb to molt solemne: respecte i solidaritat. Especifica que són coses a discutir si és mal ús o embrutament, i això ho diu sense haver-ho parlat amb els seus companys.

Posa pel mòbil una cançó, que se sent molt malament i ho deixa córrer aviat, sobre el pres que a Estats Units surt de la presó i té el dubte de si la seva estimada el rebrà, i li ha escrit que deixi un llaç groc en un roure determinat. Hi va en autobús i no sols el roure té el llaç, tot el barri n’està ple. I això tornarà a passar quan els presos polítics surtin de la presó i vegin milers de llaçades. Felip Vè, segueix visiblement enfadat i mirant als PSC, també va prohibir el groc dels Austries, i després de jurar les lleis catalanes les va trepitjar i anar a la guerra d’Europa amb l’oposició dels catalans, que es van posar llaçades grogues en el barret, i va condemnar a mort als qui el portessin. Explica com es va fer la sortida de l’exèrcit filipista de Barcelona i que la revolta groga va alliberar ales presos. Per la història i la solidaritat no s’ha de demanar permisos per posar llaços grocs, son vostès (mira al PSC) que amb doble moral demanen a l’Ajuntament treure els llaços grocs mentre Barrionuevo, un convicte confés, va passar menys temps a la presó que els qui ara hi estan sense judici, i el senyor X fuma un puro, i han votat, els recordo, en contra de traslladar els presos a Catalunya.

Visiblement enfadat, Olivé acaba dient que no aconseguiran ulsteritzar el país i el que sí han aconseguit és ulsteritzar a aquest alcalde respecte a vostès.

Quesada protesta dient que no ha llegit l’article i l’Alcalde dóna per acabat el Ple dient que ha respost a la seva pregunta.

El proper Ple, diu Olivé, es farà el dimecres abans de Dijous Sant.

Be the first to comment on "Ple 22/02/2018"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies