ple 25/01/2018

179 ple Ñ0328

El NAS núm. 179 – febrer 2018 –

El Ple de gener s’inicia amb la sala totalment ocupada per jubilats

Xavier Navarro

El Ple comença puntualment a les set del vespre amb l’absència de la regidora Company, del PDeCAT. La sala de les Columnes està plena a vessar, bàsicament són jubilats que venen a protestar de la situació de les pensions, i han demanat a l’Ajuntament que puguin llegir un manifest de denúncia contra l’Estat per la puja del 0.25% mentre que els serveis bàsics ho fan fins i tot del 10%.

Mentre un d’ells llegeix el manifest, són molts els qui mostren cartells de: “+ pensión – corrupción”. En acabar la lectura, l’alcalde, Enric Olivé (ERC) diu que es tracta d’una congelació encoberta i el debat ja és global i afecta a tothom. Desitja que les seves demandes siguin escoltades.

S’aproven, sense que ningú tingui res a dir, els dos primers punts, l’aprovació de les Actes dels Plens anteriors i es passa a votar quina proposta es fa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per ocupar el lloc de jutge de pau substitut de Cardedeu.

Roser Serra Casals i Consuelo Navas Vallejo, són els noms proposats i la senyora Serra és l’escollida per unanimitat. L’alcalde diu que serà una sort poder comptar amb la seva activitat.

Poc a poc va marxant el públic. Dels jubilats gairebé no en queda cap i les persones interessades en el darrer punt de la jutgessa substituta també marxen, quedant a la part del públic els pocs que acostumen a estar-s’hi.

Reserva de contractes per a centres especials d’ocupació i empreses d’inserció.

El següent punt proposa reservar a les licitacions dos tipus de contractes concrets per a empreses que facin la funció social d’inserir laboralment persones amb dificultats especials. S’acorda per unanimitat reservar així les de manteniment del verd urbà i les de vigilància de la zona vermella.

Subvencions a les entitats

Rafel Caballeria (ERC) esposa el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu 2018 i del cronograma de les seves fases. Diu que primer s’ha d’aprovar el Pla abans de donar les subvencions i que la novetata aquest any és tenir un calendari i que les entitats puguin tenir els diners a temps.

Altre cop els 16 vots són favorables.

179 ple Ñ0337Nou passatge de La Coma

Joan Masferrer (ERC) diu que en el carrer de l’Escultor Llimona existeix una discordança en la numeració de les parcel·les existents en la vorera nord. En la vorera sud la numeració es senar i ascendent de est a oest. En la vorera nord la numeració es parell i ascendent d’oest a est. Tanmateix en la vorera nord algunes parcel·les no segueixen aquest ordre. El problema està agreujat pel fet que la parcel·lació d’una finca que figura al cadastre no es correspon a la llicència concedida. En aquesta parcel.la també figura una piscina presumiblement sense llicència i difícilment legalitzable. Al fons de la mateixa existeixen unes edificacions a les que s’accedeix mitjançant un passatge lateral. Aquestes edificacions inclouen 6 habitatges, gairebé la totalitat de lloguer. Quan els llogaters es disposen a empadronar-se aporten contractes de lloguer amb adreces incorrectes, fet que ocasiona greus problemes d’identificació dels habitatges i que es resol creant un passatge amb nom i numeració nova.

Ramon Hurtado (PSC) diu que hi votaran a favor però que en algun plànol de Cardedeu ja hi és.

Masferrer respon que és el nom més lògic i algú ja ho va arreglar, però que ara s’oficialitza.

Tots hi voten a favor.

Centre de dia

Laia Muñoz (CUP) diu que cal ratificar el conveni de gestió del Centre de dia Les Teixidores, on hi ha la novetat de canviar els preus de les places públiques, pel que s’ha de passar per Ple.

Tots els vots són favorables

Canvi de dedicació i sou dels regidors

La regidora Marta Cordomí (CUP), per qüestions laborals i personals veurà modificada la seva dedicació i retribució com a 5a tinent d’alcaldia. Les dues coses es redueixen en un 50%.

Ningú hi té res a dir, però a l’hora de votar hi ha els vots favorables de CUP, ERC i PDeCAT-D i GpC, mentre que PSC i PP s’abstenen.

Adhesió a “Som escola”

Isabel Sallés (ERC) llegeix la moció, començant per dir “Bona nit Oriol, Quim, Jordis…, encara que no podeu sentir-nos” Està presentada per ERC amb l’adhesió de la CUP, PDeCAT-D i GpC. El manifest expressa la voluntat de “Som escola” de no voler separar els alumnes en funció de la seva llengua habitual i exposa que el model educatiu català busca l’autonomia de pensament i donar les eines necessàries per entendre el mon en que vivim. Fa un llarg repàs històric del context de l’escola catalana i el seu respecte a la convivència, la inclusió i la cohesió social i el que ara es pretén fer des del govern espanyol és segregar lingüísticament i anar a una involució general.

Sallés interromp sovint la lectura per mirar als regidors socialistes, que van parlant entre ells.

En acabar, Jaume Gelada (PP) diu que evidentment estava en el dubte de si abstenir-se, però votarà en contra. No creu en la entitat en sí, “Som escola” proposa coses incoherents. Tots estem d’acord en que volem el millor pels nostres infants, diu, però això és una eina política.

Jordi Abad (GpC) diu que té tots els raonaments en contra del que diu el senyor Gelada. Recorda que el seu partit, GpC, va ser un dels promotors de “Som escola”Montserrat Badia (PSC) diu que creu que s’ha de consolidar aquest model d’escola catalana que ha integrat a la ciutadania durant molts anys.
Marc Blanché (PDeCAT-D) vol agrair la tasca dels educadors i tècnics, que a vegades no es veu prou reconeguda. Sobre el manifest estan totalment d’acord , és un model molt consensuant, bastament, no és una qüestió ideològica sinó de país.
En aquest moment arriba la regidora Rosario Company “Tutti” (PDeCAT-D)
Isabel Sallés diu estar totalment d’acord amb el que ha dit en Marc i vol afegir que estan rebent atacs i notícies falses, com la que sobre Cardedeu ha publicat un medi espanyol, esperonat per un partit polític que va mentir sobre actuacions que es fan aquí. Els mestres han de ser reconeguts, a Cardedeu hi ha més de 300 professionals que tenen cura dels infants i joves.
Es vota i el Secretari no té en compte l’arribada de Company i diu que hi ha 15 a favor i 1 en contra, el del PP, quan en realitat són 16 a favor.

Lluita contra la morositat

L’alcalde vol destacar que actualment tenen un període medi de pagament de 51 dies i que aquest retrocés ve donat pels períodes vocacionals i una gran factura de residus que ha fet baixar el promig.

179 ple Ñ0329Informacions

Després de donar compte d’acord de Juntes de Govern i Decrets d’Alcaldia es passa a informacions diverses. Hug Lucchetti (CUP) explica que des de la regidoria d’Igualtat hi ha el protocol contra la violència domèstica i es fa formació a diversos personals. També s’ha redactat el Pla d’Igualtat Municipal, que ha permès fer una diagnosi de la situació al municipi i proposa accions fins el 2021. Tot el personal de l’ajuntament n’ha de prendre consciència, és transversal, i fer-se’l seu.
Laia Muñoz diu que el 13 de gener hi va haver un problema, pel que vol demanar disculpes (una identificació al carrer per confusió amb una persona buscada) El racisme no ha de tenir cabuda.
Núria Hernández (ERC) parla dels cursos de cuina i diverses formacions que es van fer fins a juny a 12 persones, i que 8 d’aquestes ja estan treballant en la restauració. Informa també que es va presentar Agrorientat, un acte que es va fer en el CSETC dedicat als sector primari. Veuen que és un encert, ja que des d’octubre han fet 30 assessoraments. També sobre agroecologia vol dir que el proper dissabte hi haurà la festa de les verdures d’hivern.
Marta Cordomí diu que el bus ara és més gran, a petició dels veïns de Poble Sec que ho necessitaven. Del 2016 al 2017 hi ha hagut un 6,8% d’increment d’usuaris, i ho veu com un bon camí. Parla també de la gestió de residus i la necessitat de fer difusió de que cada cosa té el seu lloc i si es va a un lloc on està ple, es vagi a una altre àrea en lloc de deixar-ho fora. Estan a l’espera de rebre una comanda de papereres selectives en tres parts, en lloc de ficar-ho tot junt. Diu que s’ha d’informar als comerços de les obligacions de reciclar que tenen i de que es fan dues noves àrees de selectiva, una a la Granada, al carrer Girona i l’altre al barri de La Riera. Es queixa de que des del PSC s’ha dit que la taxa de residus s’augmenta per a fer el porta a porta i diu que el Consell de Medi Ambient ja va dir que no és un augment de taxa. Els hi diu que ells no hi van venir, perquè feien un altre acte, i el que fan és contaminar l’opinió en benefici polític.
Després detalla actes culturals que es faran, converses amb artistes i concerts, així com de les actuacions d’artistes locals, com Marta Carrasco. Informa que el dia 10 es farà la Rua de Carnestoltes, a partir de les 17h, i que acabarà amb un concert i un sopar. Com a novetat, fa saber que el Tarambana està esperonant la recuperació del Ball de Gitanes, amb un primer assaig dissabte vinent.
Masferrer vol concretar que hi ha espais on es milloren els jocs infantils, amb incorporació de jocs inclusius. Hi ha prevista una renovació dels jocs de la plaça Alsina. També informa que s’ha acabat l’acord per fer servir l’aparcament de Dr. Klein amb Sant Ramon i que han aconseguit que sigui després de la campanya de Nadal. S’estan bu8scant solucions perimetrals, una a 11 de setembre i General Moragas, que reconeixen està massa perimetral, però Joan Ramon Mut, el Diputat, vindrà l’endemà a donar un estudi de mobilitat, molt tècnic, que ja es va presentar fa uns mesos, i que es publicarà en poques setmanes. Informa també que s’ha millorat l’enllumenat dels parcs i de l’edifici annex a la pista coberta del Pompeu Fabra. Allà s’acabarà amb un espai de BTT i l’explotació d’un bar guingueta, que tindrà cura de la zona. Igualment6, diu, es presentarà aviat el projecte de la Tèxtil Rase.
L’alcalde dóna veu a l’oposició i el primer en parlar és Jordi Abad que vol agrair al Cap de la Policia la Memòria que cada any els fa arribar.
Hurtado vol saber com està la puja de l’aigua, del 11%.
José Quesada (PCS) diu a Marta Cordomí que el que demanen es pagui està poc documentat i no té consistència ni estudi. I, “amb tot el respecte del mon, vol dir que el municipi està ple de llaços grocs i a Sant Corneli hi ha el comptador que mesurava quants dies faltaven pel referèndum. Vol saber si hi ha permís municipal per fer tot això i veure aquests permisos”.
Marc Blanché diu que fa un any es va dir que 112 habitatges tindrien sanció sinó es posaven al mercat, vol saber com està això.
Olivé diu que segueixen parlant sobre l’aigua, setmanalment, i el concessionari els diu que el cost puja i han de repercutir l’augment. N’han de parlar i analitzar-ho abans d’acceptar els preus, probablement en el proper Ple.
Masferrer li diu a Hurtado que no hi ha partida suficient per posar jocs a tots els lloc que vol i no cal posat cautxú a tots els llocs, amb la sorra ja hi ha suficient, tot i que a la plaça Alsina porta problemes.
Cordomí diu que sobre el porta a porta es va fer un estudi de viabilitat, que es va presentar als Grups, però falta treballar-ho més abans de fer una licitació.
Benet Fusté (CUP) diu que sobre el parc d’habitatges que no està en ús van formalitzar el procediment jurídic, dues accions van prosperar, les demés les van tombar, i aquestes dues ja es van posar a lloguer abans d’executar. El que es va aconseguir és que el parc de les entitats financeres es reduís en molt. Hi ha un nou inconvenient, ara estan traient la competència als municipis de poder sancionar. Si bé en el de les entitats financeres s’ha reduït el novembre d’habitatges sense fer servir en el cas dels particulars es promocionen assegurances però està tenint poques respostes.
Olivé diu que sobre el tema dels llaços revisaran l’ordenança de civisme.
Quesada diu que divendres passat va presentar una moció que no ha passat per urgència i per tant la consideren presentada pel proper Ple.
L’alcalde li diu que així és, i dóna per acabat el Ple a les 20.10

Be the first to comment on "ple 25/01/2018"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies