ple 26/10/2017

176 ple 26 N4163

El NAS núm. 176 – novembre 2017 –

El Ple ordinari del 26 d’octubre va estat marcat pels presos polítics

El Ple d’octubre, just una setmana després de l’ajornat de setembre, va començar puntualment, amb l’absència de Laia Muñoz (CUP) de baixa maternal.

Xavier Navarro

Davant els llocs de cada regidor del GpC, PDeCAT-D, CUP i ERC hi ha cartells demanant la llibertat dels presos polítics, res davant dels del PSC i una bandera espanyola cosida a una senyera davant el regidor del PP.

A la primera filera de seients del públic en hi ha dos de reservats, amb els noms de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart

Es comença votant per incloure en l’ordre del dia vàries mocions: una per exigir la llibertat dels presidents de l’ANC i d’Òmnium; una altra, per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya i una tercera per fer una modificació pressupostària.

Les dues primeres s’aprova la seva inclusió amb els vots de PP, PDeCAT-D, CUP, ERC i GpC, i l’abstenció del PSC. La tercera també té 13 vots favorables i 3 abstencions, en aquest cas del grup PDeCAT-D.

Dissolució de l’Institut Municipal de Cultura

S’aprova l’acta del Ple anterior per unanimitat i es passa al punt que proposa dissoldre l’Institut Municipal de Cultura, que va substituir a l’antic Patronat de Cultura.

Marta Cordomí (CUP), regidora de Cultura, és qui ho explica, dient que la intenció és fer òrgans més representatius per a temes concrets.

Gelada (PP) creu que es vol fer que siguin més viables, però li recorda que quan van eliminar el Patronat d’Esports van protestar molt.

Abad (GpC) està d’acord, i com Gelada els recorda que pel d’Esports va estar en contra “A diferència de vostès, quan estava a l’oposició però es proposava una cosa útil hi votava a favor”.

Carme Mallorques (PDeCAT-D) diu el mateix.

Cordomí diu que ve a passar el mateix, però llavors s’eliminaven els òrgans de participació i ara es mantenen.

Abad discrepa, diu que l’Assemblea estava formada més per partits polítics que per entitats .

S’aprova per unanimitat

Llindars de terme municipal

Joan Masferrer (ERC) diu que cal nomenar els membres de la comissió que durà a terme la verificació de les operacions de delimitació dels termes municipals amb Cànoves i Samalús. L’ajuntament veí ja ha dit els seus i aquí es proposa que siguin l’Alcalde, els regidors d’Urbanisme i Medi Ambient i dos tècnics. Diu que quan es va delimitar el terme amb Llinars va ser de manera global i es van fer petits retocs. Ara es tracta d’una finca puntual Can Joan Gurí, que està a la divisòria, no sols la finca sinó la pròpia casa, no quedant clar a on ha de pagar els tributs ni donar permisos d’obra.

Tots voten a favor.

Reglament de la Biblioteca

Marta Cordomí diu que hi ha un error de transcripció en l’enunciat que s’ha llegit, per part del Secretari, i que el que la Diputació demana és fer un reglament d’ús, on es concreten les sancions per comportament i per retard en tornar llibres.

Tots hi voten a favor

Desestimació de recurs

Rafel Caballeria (ERC) diu que es desestima un recurs de reposició de la modificació de la relació de llocs de treball, fet per personal de la policia i de l’OAC. Hi ha part del Comitè dels treballadors que hi està d’acord i d’altra que no. S’ha fet correctament la preceptiva negociació i es va fer la reserva econòmica que calia.

Gelada pensa que el Comitè hauria d’estar més unit.

GpC dóna suport a la desestimació i demana millores per a la Policia de Cardedeu.

Ramon Hurtado (PSC) diu que en la valoració de llocs de treball no està clar.

Carme Mallorques diu que es va pactar dins les converses de retallades del 2012 i es va mirar d’organitzar els llocs de treball d’acord amb competències i serveis.

Voten a favor de la desestimació 10 regidors, ERC, CUP, GpC i PP, mentre que 6 s’abstenen, PDeCAT i PSC.

Modificació pressupostària

Olivé diu que hi ha quatre partides, que sumen 562545,78 € ,que han de ser suplement de crèdit. La primera és per complir una sentència del TSC per pagar a la companyia d’aigües la construcció del dipòsit, que hauria de ser pagat al 50% i l’Ajuntament es va negar a pujar el rebut de l’aigua , cosa que ara se li reclama aquesta quantitat. La segona partida és per reparar la climatització del MATBC, la tercera es voldrà recuperar del constructor que va fer el sostre de la pista coberta del Pompeu Fabra, que té goteres. S’ha de fer una reparació sobre 45.000 euros i reclamar-la i la quarta per fer un aparcament al sud del Pompeu Fabra, que substituirà els de Can Mills i St. Ramon amb Dr. Klein. Es pactarà una cessió anticipada dels terrenys.

Gelada diu que no és molt partidari de modificacions pressupostàries, preferiria presentar-les per separat. La del Museu la veu urgent, però altres no. De tota manera votarà a favor, per a no perjudicar al Museu.

Abad diu que encara que la Justícia ha deixat de ser justa i no està d’acord en el tema de l’aigua, votaran a favor.

Hurtado diu que no li quadren les dates que li faciliten i en el tema del Pompeu no sap si és manca de manteniment. Sobre els aparcaments creu que estan fent coses provisionals i veu que es gasten 71.000 euros en una cosa que no sap quant durarà. No hi veu transparència. Votaran a favor perquè són coses del poble, però es mereixen més documentació.

Marc Blanché (PDeCAT-D) es queixa de que es barregin coses. En algunes no poden estar en contra, com en la del Museu, però el tema de l’aparcament no està justificat i sembla que es fa en una zona verda utilitzada per esportistes i propietaris d’animals domèstics. S’abstindran.

Masferrer diu a Hurtado que li donarà dades i Hurtado li respon que les voldria abans. No es posen d’acord sobre correus rebuts i enviats.

Masferrer diu que ara no es fa en terrenys privats l’aparcament, sinó que es vol una cessió anticipada per a equipaments.

Tots voten a favor excepte el PDeCAT-D que s’absté.

Moció per la llibertat dels Jordis

176 ple 26 N4162

L’alcalde, Olivé, presenta la moció per exigir la llibertat dels presidents de l’ANC i d’Òmnium, Jordi Sanchez i Jordi Cuixart. Recorda que Sanchez va estar en aquesta mateixa sala fa poc més de dos mesos i es va omplir de gom a gom. Dóna la paraula a Titti Company , membre d’Omnium, que la llegeix.

En ella es diu que s’empresona a persones pacífiques pel fet de tenir idees diferents, ja que les acusacions que tenen són falses, i el que demanen està protegit pels tractats internacionals. Destaca la manca de separació entre Govern i Justícia.

Hi ha aplaudiments per part del públic i dels regidors, a excepció dels del PP i PSC. Es llegeix un manifest conjunt de l’AMI (Associació de Municipis per a la Independència) i l’AMC (Associació de Municipis de Catalunya).

Gelada diu que té confiança en la Justícia, tot i que ell a vegades ha sortit beneficiat i d’altres perjudicat. No s’alegra de que ningú estigui a la presó. No se sap quants catalans pensen com vostè i quants no, i no són presos polítics sinó polítics presos. Es va retenir durant 18 hores a policies i creuen que la Justícia ha d’actuar. Votaran en contra de la moció.

Abad diu que no li agrada que ningú estigui a la presó i menys gent innocent, i agraeix a Isabel Sallés que fes els cartells i el posar-ne dos entre el públic reservats als Jordis. Creu que haurien d’estar així fins que els alliberin.

Montserrat Badia (PSC) diu que va veure els cartells i no li van preguntar si hi estan d’acord, se’ls exclou. Ella, diu, ha anat a manifestacions i creu que els hi haurien d’haver preguntat.

Quesada diu que no està d’acord amb la decisió judicial, volen la separació de poders, que aquí no s’ha donat. El contingut de la moció no els agrada, va més enllà de la llibertat dels Jordis, i si els haguessin convidat podrien haver-se entès.

Tutti Company diu que està d’acord amb els “amics socialistes sobre el tema dels cartells, però del manifest ni una coma”.

Hug Luchetti (CUP) diu que davant d’aquesta situació es recorden converses antigues, de les que els pares explicaven contra el franquisme, i el TC segueix funcionant com el TOP. Recorda un tros de lletra de Raimon “hem vist homes plens de raó tancats a la presó, nosaltres no som d’eixe mon”.

Isabel Sallés demana perdó a Badia per no haver ofert els cartells, però, li diu, que el seu partit fa temps que els té confosos. Parla de la Real Academia i de la definició que fa de “sedición” i la jutge Lamela i el fiscal Maza poden tenir interpretacions, però no hi ha cap alçament violent i no hi van anar allà més que perquè van voler. A Gelada li diu que ningú va segrestar a ningú i és per això que el grup d’ERC exigeix la posada en llibertat de Sánchez i Cuixart.

A favor hi voten ERC, CUP, GpC i PDeCAT-D, en contra el PP i s’absté el PSC.

Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.

Benet Fusté presenta aquesta moció, dient que el PP, PSOE I Ciutadans contesten a un problema polític amb el 155, amb processos, que va detallant, violència, intimidació, intervenció de comptes, repressió… en lloc d’escoltar al Parlament electe i el resultat del 1-O. Demanen aplicar el resultat del referèndum segons la llei que va aprovar el Parlament i que el Govern espanyol aturi la supressió dels drets dels catalans.

Gelada diu que el 155 sols vol recuperar l’autogovern democràtic que ara s’està carregant la Generalitat i els darrers sis anys han estat una nória, que Europa veu com un conflicte intern. Així mateix, diu, es veu com el president de la Generalitat ha canviat d’opinió quatre vegades i el 155 no treu competències (soroll a la sala) i es fa amb la finalitat de posar un Govern que vetlli per tots els catalans, per a l’economia, perquè ja es veu com marxen cada dia, La Caixa, Codorniu. Creu, a nivell personal, que no de partit, que el 155 hauria de durar 20 anys, per recuperar que l’Ensenyament no faci adoctrinament. Evidentment votarà en contra.

Abad diu que té un dia cabrejat, dolgut, no sap què passa en el seu país, ara mateix en el Parlament, i el que vol és marxar d’Espanya. Ha sentit per part de molts socialistes que estan en contra del 155, però no ho ha escoltat per part dels socialistes de Cardedeu.

Quesada diu que també porta dies trist. No és edificant el punt en que estem, es constata el fracàs de la política, la manca d’enteniment entre dos governs. Creu que el partit socialista no vol el 155, treballa per poder-ho evitar, es fa de manera discreta. Fer el 155 o la DUI farà que la societat quedi fracturada. Treballen, diu, perquè la societat no es fracturi encara més. Han entrat una esmena al Senat per aturar el 155 si es convoquen eleccions anticipades. Diu que vostès donen legitimitat al 1-O, que nosaltres no la donem, perquè no tota la ciutadania es va moure en no sentir-se cridada. Això no és un model democràtic. “Els que no hem anat hem d’acceptar-ho?” Hi ha vies per preparar-ho (rialles entre el públic) hem proposat una cosa, una Comissió per fer una reforma territorial.

Marc Blanché diu que no farà una classe històrica del que ha passat, però son gent pacífica que fa deu anys que busquen diàleg i sempre han rebut negatives: Estatut, Pacte Fiscal, Referèndum… i ací fins el darrer moment. S’ha buscat diàleg, diu, i som gent pacífica, però no ens hem de deixar trepitjar. Aquest 155 liquida els nostres drets, avancem, però amb un objectiu clar.

Fusté diu a Gelada que si en lloc de 20 anys n’hagués demanat 40 hauria quedat la cosa més clara i als socialistes els ve a dir que el 155 serveix per uniformitzar Castella-La Manxa, País Basc i Navarra, i que amb això han obert la caixa dels trons. Veuria més clar que defensessin un referèndum vinculant que no reformes territorials que són impossibles. Els demana que vinguin a la banda de la democràcia en lloc d’estar a la de la imposició.

Masferrer diu que la sobirania del poble de Catalunya està en el Parlament i el 155 és una gressió al país, que és més antic que l’estat espanyol, i des d’aquet Govern municipal es dóna suport al President, al Vice-president i al Govern. Volen que Catalunya sigui un estat independent en forma de república! (aplaudiments)

Vots a favor 12, ERC, CUP, PDeCAT-D i GpC, en contra 3, PP i dos del PSC (Hurtado i Quesada) mentre que Montserrat Badia (PSC) s’absté.

Informacions

Després de dir que hi ha hagut Decrets, que s’han facilitat ja a l’oposició, els diferents regidors informen d’activitats a les seves àrees.

Hug Lucchetti (CUP) insisteix en que el dia 8, a la Tèxtil Rase, es fa el tret de sortida dels Pressupostos Participatius, amb explicacions de dos experts en el tema: Carola Castellà i Sergi Fernàndez Maraver.

Núria Hernández (ERC) informa de cursos que es poden fer a La Mongia per totes les edats i de Plans d’Ocupació per a majors de 45 anys. També vol dir que s’ha aprovat la nova ordenació del mercat Municipal i del de Pagès a plaça. “Aquest està ara a la zona pacificada de la carretera de Cànoves”. Es faran diversos actes de dinamització. També s’ha rebut una subvenció per restaurar el carro mortuori que es conserva en el cementiri, i es podrà visitar un cop enllestit.

Cordomí recorda actuacions de teatre i espectacles, com “La treva” i de que el PAM (Poesia a manta) farà la seva quarta edició. També informa que en els instituts es faran tallers de rap. Diu que acaba de començar Cardoterror, i en qüestions de Medi Ambient el cost de cada contenidor soterrat eliminat ha estat sobre 40.000 euros cada un i els del carrer Santander, que mai van estar en ús, s’apliquen als costos d’urbanització de l’àrea. El cost general, així, baixa per no haver de fer servir vehicles espacials de grua, que costaven 100.000 euros l’any i se n’havia de comprar un de nou, pel que “era lògic canviar de sistema”. Del 18 al 25 de novembre és la Setmana europea de previsió de residus, i es faran diversos actes.

Enric Olivé parla per delegació sobre Salud, ja que Laia Muñoz està de baixa per maternitat. Diu que a Cardedeu hi ha hagut dos casos de legionel·losi, s’ha facilitat mostres de diversos punts a Salud perquè s’analitzin i localitzar el focus. Els anirà informant a mida que rebin dades.

Precs i preguntes

Jordi Abad no es dóna per respost amb les explicacions de Marta Cordomí sobre els contenidors soterrats. No ha afegit res des d’abril, diu. Demana detalls per escrit.

Hurtado vol saber com estan les licitacions de les escoles bressol, també l’elaboració del ROM i concretament a Masferrer li pregunta perquè s’han fet i refet les voreres adaptades amb obres molt llargues a Àngel Guimerà.

Mallorques diu que hi ha convocades places per cobrir, a l’Ajuntament, persones que han marxat, vol saber detalls. També recorda que la concessió de la casa de Sant Hilari s’acaba i vol conèixer si segueix.

Marc Blanché pregunta per com estan les obres a la Piscina Municipal i s’interessa també per la licitació de les escoles bressol i el manteniment de les pistes d’skate. També vol saber què ha passat amb la reixa que impedia el pas al col·lector que hi ha vora l’escola Mil·lenari. Acaba amb la pregunta de si es tornaran a posar papereres a Mestre Alexandri que es van treure per unes obres i serveixen per a posar les deposicions dels gossos que passegen per aquella zona.

Isabel Sallés diu que sobre el tema de les rates, que la van preguntar fa poc, es fan coses: tres cops a l’any es desratitza, en concret es va fer pel febrer juny i ara, i que en els sectors en que hi ha queixes es fan d’extres. Especifica que s’han fet 6 per avisos concrets i recorda que qualsevol veí pot fer avisos de rates. Sobre les escoles bressol s’està en procés sense decisió final i es demanen les garanties. A Can Serra sols es va presentar una empresa i a Els Daus, dues.

Caballeria diu que sobre el ROM van parlant, per4ò sols hi havia Quesada (fan broma amb Hurtado sobre si hi eren o no) S’han de reunir per incorporar aportacions.

Masferrer diu que es va informar de les obres a Àngel Guimerà en una reunió en que no hi era el senyor Hurtado. Las decisions finals són de la Diputació, ja que el vial és seu. A Mallorques li diu que a l’Àrea de Territori han anat variant empleats i les places que fan falta estan convocades. Sobre la pista d’skate s’hauran de plantejar coses. Ha quedat des ubicada pels joves i al no fer-se servir es va deteriorant. Hauran de reubicar-la o suprimir-la. En quant a la reixa del col·lector s’ha d’insistir a l’ACA a que posi làmines de plàstic o alguna cosa.

Olivé diu que sobre Sant Hilari s’està en converses amb els propietaris, és una propietat molt dividida i complexa. Anuncia que el proper Ple serà de Pressupostos i als companys regidors els demana es reservin tots els dijous per parlar-ne

El Ple s’acaba a les 20.56.

Be the first to comment on "ple 26/10/2017"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies