ple 30/03/2017

170 ple M8357

El NAS núm. 170 – abril 2017 – Ple ordinari del 30 del març – 

La CUP vota dividit en la moció de suport als polítics inhabilitats

En un altre punt, el PSC vol que l’Alcalde es disculpi per una piulada en què es van sentir insultats

Gairebé és notícia que estiguin tots els regidors. El que és novetat és que l’Interventor ha plegat i en tornem a tenir un d’interí, el Sr. Vivancos.

L’alcalde, Enric Olivé (ERC), avisa que hi ha problemes informàtics i que es començarà amb retard, cosa que es fa a les 19.12.

Es comença per plantejar que hi ha dues mocions que es volen portar al Ple per urgència, ja que no es van plantejar a la Comissió informativa que es fa uns dies abans per preparar els punts que es portaran al Plenari.

Calamanda Vila (CiU) justifica la urgència perquè la moció que presenten, sobre la judicialització de la política ha tingut un capítol nou amb la expulsió del Congrés del diputat del PdCAT Quico Homs un dia abans.

S’aprova per unanimitat la urgència.

José Quesada (PSC) defensa la moció que presenta el seu partit per demanar un pacte constitucional per renovar les relacions entre Catalunya i Espanya. Que també s’aprova incloure en el Ple.

Modificació pressupostària

S’aprova per assentiment l’acta del Ple anterior i es passa a proposar una modificació de crèdit extraordinari en el Pressupost, per despeses derivades de la gestió de la piscina, per un import de 1.104.186,67 euros. L’informe de l’Interventor, Luis Carrero, diu que el crèdit extraordinari prové de la realització d’unes despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent i el crèdit no existeix.

Ho explica l’Alcalde, parla de que 548.000 euros són d’encàrrec de gestió i que aquests es cobriran amb ingressos d’explotació.

Jaume Gelada (PP) diu que per coherència amb tota la seva postura respecte al C10 no hi donaran suport.

Jordi Abad (GpC) diu el mateix, insistint en què molts assumptes relacionats amb aquesta empresa acabaran en els jutjats.

Ramon Hurtado (PSC) també es posiciona en contra, perquè no hi ha un estudi econòmic degut.

Calamanda Vila també diu estar en desacord.

Els 9 vots del Govern, ERC i CUP ho fan aprovar, en contra dels 8 de CiU, PSC, GpC i PP.

Pròrroga pel servei del Centre de Dia

Laia Muñoz (CUP) diu que es proposa la pròrroga del conveni que hi ha amb la Generalitat per al servei del centre de Dia, pel que de les 30 places existents se cedeixen 20 perquè siguin públiques.

Ningú hi té res en contra i s’aprova per unanimitat.

Ampliació de la illa de vianants del Centre

Joan Masferrer (ERC) exposa el conveni que es vol fer entre l’Ajuntament i la Diputació per reurbanitzar la part inicial de la carretera de Cànoves com a continuació de la illa de vianants central i sol·licitar la cessió de la titularitat del vial. Les obres començarien a finals d’abril o primers de maig.

Abad diu que hi està a favor.

Quesada no veu bé que es gastin tots els diners aquí, al costat ja es va fer lo de DR. Klein i pensa que hi ha altres barris que necessiten millores.

Vila diu no tenir res en contra de que la Diputació ajudi a fer obres, però calen a altres llocs, i recorda que la Diputació posava cinc milions per fer una carretera que trauria 10.000 cotxes que sols passen per Cardedeu, i ara posa 160.000, que “benvinguts” però demana reconsiderar el treure 10.000 cotxes de la trama urbana. S’abstindran.

Masferrer diu que el cost real per l’Ajuntament és d’uns 400.000 en el total del projecte i recorda a Calamanda Vila que arreglar la carretera fins a Cànoves, amb rotondes i corbes, va costar 2.000.000 i que el que ells van proposar (el govern de CiU) no tenia cap estudi i era un brindis al sol. El que es fa ara és una “opció factible i el que proposaven va ser una idea incipient que mai s’hauria realitzat”

S’aprova amb 13 vots a favor, ERC, CUP, PSC i GpC, cap en contra i l’abstenció, 4, de CiU i PP

La Justícia no és política

La moció que presenta CiU, explica Vila, ha tingut modificacions, que s’han transaccionat amb ERC i CUP, afegint als 4 noms que hi havia originàriament el de diversos regidors i alcaldes catalans que han estat jutjats també per les seves idees polítiques. En la moció es demana donar suport a Mas, Ortega, Rigau, i Homs davant les sentències condemnatòries d’inhabilitació i la de Forcadell i els altres càrrecs electes que estan patint judicis polítics.

Gelada diu que el seu posicionament tothom el sap i no té ganes de contestar, és un monotema.

Abad diu que no té coneixement ni documents de com ha quedat ara, que el que té ell es limitava a cinc noms. Està d’acord en afegir-ne, però en el Dropbox no hi ha res i no s’ha parlat en la Junta de Portaveus que s’ha fet mitja hora abans del Ple.

Olivé li diu que ha estat posterior a la Junta, uns minuts abans de començar el Ple.

Abad respon que ell ha anat a Madrid a donar suport a Homs, però per la manca de respecte de no informar-a un regidor de variacions no pot donar el vot a favor.

Quesada diu que li sap greu que s’estigui condemnant per un delicte de desobediència, que no per posar urnes. No calia, no han complert les instruccions del TC i la legalitat és igual per a tots, siguin càrrec públic o no, i hi ha unes conseqüències pels seus actes. “Res més, no s’estan jutjant idees, es jutja una desobediència. Hi ha separació de poders i s’han de respectar les decisions judicials” li sap greu, diu, que representants del poble català estiguin condemnats per desobediència. “No és cert que l’estat espanyol no tingui qualitat democràtica. Els actes tenen conseqüències polítiques i la nostra posició és clara”

Hug Lucchetti (CUP) diu que la politització de la Justícia ve de molts anys i els judicis polítics són constants a l’Audiència Nacional. Ells fa molt temps els pateixen però hi ha gent que fins ara havien donat suport a l’Estat i no els jutjaven, però ara que s’han passat a la dissidència sí. Per tant és una qüestió política. La moció que es presenta ara és més inclusiva, que no semblés que era sols per un partit i es veiés que hi ha representants de primers, de segona i de tercera. L’Esquerra independentista es queda sola moltes vegades i a veure què passa quan companyes d ‘ARRAN que han fet una ocupació simbòlica a la seu del PP demanin solidaritat, una solidaritat que ha de venir en els dos sentits. S’anaven a abstenir, però ho faran a favor.

Rafel Caballeria (ERC) discrepa del PSC en quant a que sí que és un judici polític i els representants que han volgut fer el que demana la ciutadania no poden estar per sota d’un sistema que no permet comptar el que el poble vol. Altres països més civilitzats han pogut expressar-se i aquí l’Estat ho polititza judicialitzant. Votaran a favor.

Olivé li diu a Abad que té raó en què s’ha fet tot molt ràpid i que li sap greu que per la manera en què s’ha fet hagi de votar diferent a com ho faria amb el cor. S’ha volgut ampliar incorporant als càrrecs electes que també han estat jutjats pel mateix. Es disculpa i li demana reconsideri el seu vot.

Abad no està d’acord que en la estona que han estat esperant resoldre els problemes informàtics no li diguessin i no ho votarà.

Quesada vol puntualitzar dues coses: està en contra de la judicialització de la política i vol dir que la democràcia sense la legalitat no és democràcia.

El Secretari demana la paraula i diu que Abad té raó, en quant a que no se l’ha informat correctament.

Abad diu que no protesta dels canvis, sinó de les formes.

Olivé diu que es votarà en la primera forma que s’havia presentat.

La votació dóna 11 vots a favor, els cinc d’ERC, els 3 de CiU, 1 del GpC i 2 de la CUP, Laia Muñoz i Benet Fusté. Hi ha 4 vots en contra, 3 del PSC i 1 del PP i 2 abstencions, els regidors de la CUP Marta Cordomí i Hug Lucchetti.

Moció del PSC per un Estat Federal

Quesada defensa una moció per demanar un pacte constitucional que renovi les relacions de convivència entre Catalunya i Espanya. Comença dient que sempre es presenten mocions per la independència, i hi ha més possibilitats. No tot és blanc o negre, diu, hi ha escales de grisos. El Partit Socialista no està d’acord en marxar d’Espanya, però tampoc està a gust en com s’està ara. Es vol, segueix, l’essència del catalanisme, pactar, no fer les coses unilateralment o amb desobediència. L’ordre de les coses és: legislació Catalana, legislació espanyola i per sobre legislació europea.

Llegeix llavors una llarga moció d’on destaquem que no estan per l’enfrontament i aposten per un nou pacte, que saben què no és fàcil. Diu que no es concep Catalunya fora de la Unió Europea. “La solució no és que Catalunya marxi d’Espanya, sinó canviar Espanya”. “tenim l’obligació de superar la situació creada per la sentència del Tribunal Constitucional de l’any 2010 que va alterar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat, tant pel Parlament de Catalunya com per les Corts Generals Espanyoles, i posteriorment refrendat per la ciutadania catalana, alhora que volem donar un nou impuls a la modernització de l’Estat, i desitgem dotar d’un nou marc de convivència que pugui rebre el suport majoritari dels catalans i catalanes, i del conjunt de la ciutadania espanyola”. “una elevada conflictivitat competencial; un model de finançament que apliqui el principi d’ordinalitat i el Consorci Tributari, així com la resta d’elements continguts en l’Estatut votat pels catalans i les catalanes; el compromís inversor de l’Estat en qüestions crucials com el servei de Rodalies i el Corredor Mediterrani; la cooperació en matèria cultural i lingüística que, en primer lloc, implica la renúncia per part del govern d’Espanya a utilitzar la LOMCE com a instrument per erosionar la immersió lingüística; el desenvolupament estatutari; la recuperació d’elements d’autogovern erosionats per la Sentència del Tribunal Constitucional a partir de la modificació de la legislació estatal corresponent; i el treball conjunt sobre les 46 qüestions plantejades pel president Puigdemont, conscients que la discrepància sobre el referèndum aconsella aparcar aquesta qüestió”. Concreten en “una reforma constitucional que transformi Espanya en un Estat federal”. Concreta una sèrie de mesures com variacions en el Senat, respecte per la llengua, de blindatge de competències i finançament i un repartiment competencial que no doni lloc a conflictes. Per tot això demanen “El compromís d’aquest municipi en la defensa de les institucions catalanes i de l’autogovern de Catalunya, de la via del diàleg, la negociació i el pacte”

Jaume gelada diu que d’aquest moció del PSC hi ha coses en què estan tots d’acord i d’altres que no. Com a país han de decidir-ho tot i si el Partit Socialista vol un Estat Federal ja sap com ho ha de fer, però amb el sistema federal no està d’acord. S’abstindrà.

Abad diu que com en la moció anterior el seu partit dóna llibertat de vot en temes d’identitat i aquí ell no vol seguir a Espanya i queda clar que no comparteix la moció.

Míriam Nogueras (CiU) vol deixar clar, primer, la solidaritat amb el portaveu al Congrés del PdCAT expulsat. Sobre la moció pensa que arriba 4 anys tard i ja s’ha canviat de pantalla. Recorda que els seu partit ha estat jutjat acusat de fer el que Rajoy ha fet 32 vegades, desobeir al TC i per tant estaria inhabilitat i no seria president. I com que és un tema polític no s’aplica la Justícia igual. Recorda al PSC de Cardedeu que mocions del tipus com l’anterior les han aprovat el PSC a altres pobles. Els diu que no proposen un camí a seguir i que els encausats del PdCAT i de la CUP no són els darrers, “ara la paga en Quico Homs, però després en vindran altres”

Benet Fusté diu que en les mocions hi ha el color rosa, encara que es vengui el gris. És impossible fer canvis, ja que es demana majories qualificades impossibles i el sector judicial ha tingut continuïtat amb el franquisme. La moció que vostès presenten és gairebé impossible, diu. La minoria no pot fer res contra la majoria i està totalment indefensa en no deixar fer un referèndum.

Masferrer diu qu8e el sentit del seu vot és clar, estan demanant una entesa amb Espanya per tancar l’escletxa que hi ha amb Catalunya, però l’Estatut del 2005 ja anava per aquí i el van tombar. “Tot això que diuen no s’ho creu el PSC i molt menys el PSOE”

A la votació hi ha 3 vots a favor, PSC, una abstenció, PP, i la resta, 13, en contra

Informacions

Laia Muñoz informa sobre la propera Setmana de la Salut, que comença el proper dissabte

Núria Hernández (ERC) diu que el dilluns 3 d’abril restaurants de Cardedeu s’adhereixen a una xarxa per defensar la dieta mediterrània. També diu que per Sant Jordi es faran activitats atractives, com fer sortir “La cuca”

Caballeria informa que la sentència pel cas del funcionari que fa temps litiga contra l’ajuntament ha tornat a ser favorable, però que de ben segur que aquest recorrerà altre cop.

Masferrer explica que s’ha signat un conveni amb una operadora local i l’associació d’empresaris del Polígon Sud per posar fibra òptica.

Marta Cordomí diu que ja s’ha fet l’estudi per fer la recollida porta a porta i ara ja es farà amb detall. La Diputació ho finança i per juny ja es tindran dades per a implantar-ho. També informa que Labrynt Catalunya ha tornat a escollir Cardedeu per fer els seus cursos amb músics de tot el mon i que es podrà escoltar música modal en el Centre Cultural. Detalla programació en el CQK.

Abad vol felicitar a l’Agrupació Coral pel Ressona, “que va ser meravellós”.

Quesada fa un prec a l’alcaldia i resta de companys del Consistori dient que el comportament dialèctic en el Ple és molt ètic i respectuós, però que el comportament d’aquí no és el mateix que a les xarxes socials, on els Sr. Alcalde els va insultar amb un twit on qualificava el pacte PSC-PSOE amb un “cornuts i pagar el beure”. L’alcalde no pot insultar-los així, al grup i als veïns que representen. “Tots els que estem aquí som polítics amateurs, excepte Míriam Nogueras, que és Diputada, però demanem un codi ètic. Ells, afirma, si o no, es comportaran sempre segons aquest codi..

Segueix amb preguntes sobre zones vermelles, que es posen, segons Masferrer, a petició de veïns i comerciants i voldria saber qui ho ha demanat, perquè només reben quèixes. Insisteix sobre una pregunta referent a habitatge que ja va fer en un Ple anterior Carme Mallorques. Haurà prou pisos amb els 112 de grans tenidors que estan buit o caldrà buscar també els de particulars? També vol saber si els cartells que posa la ANC per places i carrers tenen els permisos municipals i si també en tenia una calçotada popular. Parla de carrers que s’han de millorar, pintades que s’han de treure afirmant que “les parets netes eduquen” i constatant que els autobusos que van a l’Institut passant per Marededéu del Pilar creen problemes de circulació, sobretot quan arriben a la plaça Alsina on a vegades no poden girar. Acaba preguntant si hi ha clientelisme a l’hora de posar zones vermelles, ja que en el tram de davant de “La Fusteria” no es posa, mentre a la resta del carrer sí.

Calamanda Vila diu que hi ha preocupació a educació i entitats per no cobrar les subvencions i també per la pèrdua de l’espai de reunions a la segona planta de Sant Corneli, on aniran les oficines de la Diputació.. També pregunta pel destí de la maqueta de La Batalla de Cardedeu, que s’ha tret de la Biblioteca i perquè en la calçotada de Sant Corneli algun regidor servia begudes alcohòliques a menors. Demana posar cortines al Pavelló per no enlluernar als qui estan a la pista i reclama un segon pavelló per saturació del que hi ha. Insisteix com en l’altre Ple en qüestionar que hi hagi vaques a Can Manent si no s’ha revertit la zona a rural, acaba preguntat pel contenciós amb el concessionari d’aigües i les obres de la casa Teresa Oller.

Carme Mallorques (CiU) pregunta per quan es pagarà a les entitats del Consell de Cooperació.

Respostes

Olivé li diu a Quesada que té la pell molt fina i que en la conversa particular sobre els pactes PSC PSOE no veuen què sigui necessari funcionar com en un pati d’escola.

Olivé explica que s’han quedat sense Interventor i estan cercant cobrir la plaça, però de moment en hi ha un d’Accidental. Li diu a Hurtado que l’aparcament de Dr. Klein és privat i els propietaris faran el que és habitual, tractar de construir. De moment no sap res. Sobre les oficines de la Diputació s’ha buscat lloc i el que els sembla millor és el segon pis de Sant Corneli. Les entitats que el feien servir ara faran servir altres llocs, com la sala de reunions del Pavelló. En quant a la concessió d’aigües encara té 9 anys més.

Isabel Sallés (ERC) vol contestar sobre les subvencions d’Educació, dient que estan ja a punt de pagar-se.

Caballeria parla del Codi Ètic, que s’inclourà en el nou ROM i que les aportacions que hi facin seran benvingudes. En quant a les cortines per no enlluernar-se ja s’hi pensa, així com en fer una pista de patinatge en quant es trobi lloc adequat.

Masferre parla de la zona vermella, diu que la petició de fer-ne més ve dels comerciants del Mercat Municipal i en el cas de L’Estalvi de comerciants del carrer Granollers i les de la zona de Barangé i Can Serra van sortir de converses de quan es va modificar la plaça Amat i que beneficien els moviments de les escoles bressol i de música. A Quesada li diu que el tros que s’ha deixat d’aparcament de llarga durada en el carrer Llinars és per permetre que els veïns de la zona tinguin un espai per si no tenen garatge. Sobre l’aparcament de Dr. Klein sempre han sabut que un dia o altre no hi serà i ara hi ha Can Mills i mestre Alexandri. En quant al segon pavelló que demana Calamanda no hi ha pressupost per fer-ho i ara seria totalment a càrrec de l’Ajuntament.

Lucchetti diu que pel 6 d’abril està convocat el Consell de Cooperació.

Cordomí diu que els cartells de l’ANC compleixen amb la normativa i sobre calçotades en un pati particular no cal demanar permisos. Sobre als autobusos que van del Pla Marcell als altres instituts són conscients que porten problemes de mobilitat i estan pendents de parlar-ho amb l’empresa.. La sala del segon pis de Mas Riera Valentí (que els demés fins ara han dit erròniament Sant Corneli) s’ha ressituat a tots els que fins ara la feien servir, que eren poques entitats. La maqueta de La Batalla de Cardedeu és molt grossa, feia nosa a la Biblioteca, ara hi ha dues taules en el seu lloc, i és una cosa que va formar part d’una exposició en el Museu. Costa trobar-hi lloc. Explica que s’ha tallat arbres al carrer Santa Fe per problemes d’arrels estrangulades que amenaçaven de fer-los caure amb una ventada.

Fusté diu que la Taula per l’Habitatge es convocarà properament, quan hi hagi més dades dels pisos buits. Ara s’està posant una aplicació que informa en temps real, creuant dades. Respon a la pregunta de si en hi ha prou amb els dels grans tenidors i diu que no, que haurien de ser uns 700 i estan anat molt a mínims i s’enviaran cartes als privats que els tinguin en desús per corroborar com estan.

Hernández parla dels espais que hi ha al CSETC per a emprenedors nous, on es varia el sistema i es fa a taxa. També exposa que el problema dels camions que aparquen malament al Polígon Sud s’està arreglant s’ha parlat amb els qui en fan mal ús i concretament dues empreses, de les que no cal donar el nom, rebran notificació de les despeses que costa arreglar els desperfectes que ocasionen.

Olivé diu que els cartells de l’ANC tenen tots els permisos perquè són molt curosos. Acaba el Ple dient que l’Agent Cívica fa un seguiment de les pintades que hi ha.

Són les 20.58.

Be the first to comment on "ple 30/03/2017"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies