Un llarg Ple aprova el Pressupost pel 2019 i l’adhesió a defensar l’aigua pública

El pressupost d’aquest any té una dotació total de 19.682.000 euros. Això representa un increment d’un 4,10% respecte el pressupost de l’any anterior —

Ple Municipal 29 de novembre 2018

El Ple del 29 de novembre va ser el primer presidit per l’alcalde Olivé (ERC) un cop s’ha reincorporat al Consistori després de superar una malaltia que l’ha tingut apartat des del mes de març.
Quan ell mateix obre l’acte, agraeix el recolzament que ha rebut. De la ciutadania en general i de l’equip de Govern, que ha pogut fer que no es notés la seva absència. Afirma que torna al Ple, amb absències significades, presos i exiliats. Diu que fa uns dies va estar a Lledoners, on es va veure amb alguns dels presos, que agraeixen l’escalf que es rep des d’aquesta vila.
Ramon Hurtado (PSC) demana la paraula i diu que els socialistes de Cardedeu estan contents de que l’Alcalde titular estigui presidint el Ple.
La Secretària llegeix el primer punt, aprovar l’acta del Ple anterior, que rep unanimitat en fer-ho.

Canvis de dedicació
El segon punt és per modificar el règim de dedicació d’alguns regidors. Ho exposa Rafel Caballeria (ERC) que informa que torna al seu lloc de treball a la Generalitat i varia el percentatge de dedicació a Cardedeu. Núria Hernàndez (ERC) portarà algun dels temes que duia, i això pujarà la dedicació de la regidora.
Jordi Abad (GpC) diu que es poden repartir el temps i sous com els convingui. Veu que en l’Esport hi ha hagut molt poca feina i dedicació, com va passar amb la regidoria de Gent Gran que portava i va deixar-la perquè la portés Marta Cordomí (CUP), i Esport el va assumir Masferrer (ERC) i tampoc va fer res.
Carme Mallorques (D) també s’alegra de que torni Olivé.
Caballeria li diu a Abad que repartir l’horari és molt difícil. Ell porta Afers Interns i Esports i això es fa fora del seu horari i segueix amb els caps de setmana, a actes esportius.
S’aprova el canvi per unanimitat

Adhesió a l’Associació de municipis i entitats per a l’aigua pública
Benet Fusté (CUP) exposa la proposta d’adherir-se a l’AMAP, amb la finalitat de proveir a tothom d’un servei que és bàsic, i els beneficis d’aquesta activitat siguin públics, perquè la gestió també ho és. Això milloraria la qualitat de l’aigua i la de que es retorna. L’associació dona suport als municipis que agafin aquest model de gestió de l’aigua.
José Quesada (PSC) diu que no s’hi oposaran, però tampoc hi votaran a favor ja que es veu la intenció clara de l’Ajuntament de municipalitzar el servei.
Mallorques diu que és important que es gestioni des de l’Ajuntament. Queden encara molts anys de gestió privada, però s’ha de fer. Estan en contra dels serveis que s’han municipalitzat fins ara, però a favor de fer-ho amb aquest.
Hi ha 13 vots favorables i les 3 abstencions del PSC. El representant del PP fa ja mesos que no ve.

Sobre el Patrimoni arquitectònic
Joan Masferrer (ERC) també s’alegra de que hagi tornat l’Enric i diu que es fa una proposta provisional d’agrupar les fitxes arquitectòniques de la Tèxtil Rase i tres cases de la plaça de Sant Joan, les casa Vilaseca, Nogui i Can Malla, amb patis que estan afectats per l’obertura del carrer Joan Miró i la construcció de la casa que té permís del 2007 per fer-se, però no d’ocupació. És un tema que cal resoldre, i sobre tot això hi ha informes del departament de Cultura de la Generalitat, i després hi haurà els d’Urbanisme. La fitxa de la Tèxtil Rase, té la nau Oest amb mal diagnòstic sobre el formigó, que no es pot mantenir, i la fitxa del Patrimoni s’ha de substituir. Es mantindrà per història, però no treballarà en l’estructura. És un expedient, però amb dos casos diferents.
Abad votarà en contra per la manca de confiança en el regidor, diu. Queda clar que no són modificacions menors i ja s’han fet diverses reclamacions. Hi veu incongruències. Creu que es vol baixar el nivell de protecció. Primer es va pujar i un mes més tard es baixa per fer les modificacions, tot sense sotmetre’s a informació pública. Queda clar que no es poden fer ampliacions de volum i en altres llocs les fitxes permeten petites ampliacions. Pensa que la darrera paraula l’ha de donar la Comissió de Patrimoni de la Generalitat, i no la de l’Ajuntament. El seu vot serà en contra.
Marc Blanché (PDeCAT) creu que són dos punts totalment diferents, i que s’haurien de tractar per separat. Per una banda les cases de Joan Miró, que té uns tràmits que s’allarguen moltíssim i en comú tenen poques coses. S’abstindran
Masferrer diu a Abad que veuen les coses diferent i hi ha uns informes tècnics i és un tema personal. A Quesada li diu que quan s’han fet variacions de protecció ha estat per aconseguir subvencions i es fa per resoldre un problema estructural. Cal recordar que el 1998 la Tèxtil Rase estava sola, aïllada, i el POUM permet construir al costat, i així es tapa la façana Oest. La Generalitat veu la realitat actual, com és, i el 2016 està sense catalogar ni descatalogar. Es tracta de construccions auxiliars que no estaven catalogades. Exposa diferents reunions sobre aquest projecte, que s’ha anat explicant a les Comissions de Patrimoni. L’objectiu final és donar la realitat i la millora de Patrimoni.
Abad diu que la manca de confiança és dóna perquè el regidor d’Urbanisme anterior, Espargaró (CiU), els tractava com a partit petit, però els donava les coses per escrit, cosa que no fa vostè.
Quesada diu a Masferrer que encara que fos per subvencions, per un costat s’eleva el nivell de protecció i després es rebaixa. Poden buscar la fitxa original i es veu com l’han baixat, i no és justificable no posar-ho a informació pública. I no és per manca de temps, és decisió política.
Masferrer diu que amb el senyor Abad que és per motius tècnics, polítics o personals, queda clar que per personals. A Quesada li diu que una fase no es pot protegir perquè cau, i s’ha de baixar el nivell per poder arreglar-ho. Ho veu com un argument per votar en contra perquè no els agrada el projecte, però els tècnics diuen que el formigó no aguanta i s’han de fer els canvis necessaris. No es pot fer d’altra manera i el que estan fent és defendre el patrimoni.
El Govern, ERC i CUP vota a favor, 9. En contra 4, GpC i PSC i 3 abstencions, PDeCAT i D.

Comprar habitatge
Enric Olivé proposa una modificació de pressupost per a poder comprar habitatge. Diu que l’Ajuntament té dret a tanteig i retracte a les edificacions que posi en venda una entitat bancària i creuen que han de disposar de 150.000 euros de manera urgent, del romanent i 22.400 més arreglar desperfectes de l’ascensor de Can Llibre. També cal un altre de 400.000 per, si ve al cas, l’adquisició de la finca i casa de Sant Hilari, que sembla que es podrà adquirir, tot i que si no es compra s’ha de tenir el diner preparat per si cal fer-ho, perquè els tractes amb la propietat són llargs, però s’ha de tenir la partida pressupostada per si s’arriba a un acord.
Abad diu que espera que no siguin promeses electorals, i recorda que el romanent ve per pressions fiscals d’ERC i la CUP i espera que segueixin treballant en el tema del pàrquing i del casino, que semblen promeses electorals i res més.
Hurtado diu que estan d’acord en la compra de Sant Hilari i en el tema de comprar pisos hi estan d’acord.
Mallorques també, però creu que s’han de rebaixar els preus de compra. Demana informació de com està tot.
Benet Fusté diu que en el tema del Casino s’hi està treballant i sobre els preus esperen poder agafar dos pisos de 70.000 euros com hi havia un primer lot.
Olivé diu a Abad que no estan de promeses electorals i sobre el Casino s’està tractant i esperant anar al notari. En quant a Sant Hilari ho tenen avançat, però no pot prometre que la propietat digui que ho vol vendre. A Mallorques li diu que els preus no seran sobrevalorats, que com privats poden fer el que vulguin, però l’Ajuntament no ho farà i es basa en la valoració feta.
Abad demana que quan s’expliquin les coses no es digui “el Govern ha aprovat” sinó “El Ple ha aprovat”
Olivé li diu que d’acord i ho consideraran en les notes de premsa.
S’aprova per unanimitat

Variacions de llocs de treball
Abans que es llegeixi, Abad demana que es retiri aquest punt de l’ordre del dia, perquè el que es proposa no té el suport dels treballadors ni de part de l’oposició.
Caballeria diu que es fa una valoració dels llocs de treball que s’ocupen, no de la seva remuneració. Que el que es fa és un nou model organitzatiu i s’han d’adequar llocs a les noves necessitats, una cosa beneficiosa pel servei i més eficient i recorda que es ve d’una situació en que l’Estat no deixava adequar-se als ajuntaments. Sobre el que diu el Comitè, pot veure l’Acta, hi ha coses en que està d’acord i d’altres que no i ara s’està revisant el Conveni. No estan d’acord en que es retiri del Ple.
El mateix Caballeria segueix dient que el nou model organitzatiu es troba en que al principi del mandat hi havia un descontent sobre les remuneracions i els llocs de treball, veient com estaven municipis semblants. El nou model proposa una primera fase d’organització dels llocs en quant a funcions. S’amortitzen alguns llocs de coordinació, el de Cap de la Brigada, el de Punt d’Informació Juvenil i d’altres i si es fa per via interna es an cobrint els llocs moguts.
Abad diu que no hi està d’acord, i el que s’està fent s’assembla molt al que es va fer a la Generalitat quan el Tripartit, que va destrossar el model català i encara no s’ha recuperat. En quant al descontent del personal antic, potser era gran, però ara es multiplica per deu la gent de baixa i que marxa. Reclama una documentació i sap que la gent ha marxat no només per motius econòmics. Votarà en contra.
Mallorques tampoc està d’acord. L’Acta del Comitè diu que hi ha moltes disparitats i hi ha un caos a l’Ajutament. No entén que vulguin fer llocs de lliure descripció i veuen que desapareixen persones del Mercat i es nomenin tècnics. També veuen que a la Policia hi ha modificacions sense que s’hagi pogut negociar amb el Comitè, que fa dos anys està sense acord. Hi votaran en contra.
Caballeria diu que no estan fent el canvi de model de pressa i corrent, el fan des del 2017, perquè el descontent venia del mandat anterior i s’ha fet una estructura ferma que s’ha anat posposant `perquè “vostès” ho han demanat. L’objectiu bàsic és buscar una polivalència transversal i promocions internes perquè la gent no marxi. Detalla reunions amb el Comitè i que no s’ha pogut arribar a acords amb el nou organigrama. Diu que s’ha fet una reunió amb tots els treballadors en quatre ocasions, excepte amb la Policia. Un cop explicat l’organigrama, més d’un terç dels treballadors es va venir a reunir amb ell per temes personals. També, segueix, va fer informes a l’oposició i no ha rebut cap mostra d’interès per saber què passa. “La gent marxa, sí, tothom té el nivell més alt i el complement és del 2006, pel que el personal administratiu fàcilment troba llocs on els paguin més” I el 2015 la gent no tenia administració electrònica, tots anaven amb paper i ara no. El Govern anterior va patir més limitacions de l’Estat, i ara es pot fer molt millor l’adaptació a necessitats. El canvi tecnològic està en el núvol, es pagaven moltes llicències i ara es posa molt com en ordinador propi. Sobre la directora del mercat el que es veu és que cal tenir una persona exclusivament per això i es posa un tècnic transversal que faci més coses i es pot passar de laboral a funcionari, tal com demana el Comitè.
Abad diu que el govern arrossega feina feta i que no creu que es pugui posar la medalleta del canvi tecnològic, que es va iniciar amb el Govern anterior. També diu que si la seva manera de treballar és com fan amb ells, l’oposició, tenen majoria i tiren endavant. Explica que va preguntar si podia fer preguntes i li van respondre que sí, però que n’aprovarien cap. “Clar, amb aquest tarannà els treballadors marxen!”
Mallorques diu que el Govern anterior ja havia iniciat el canvi electrònic i pocs treballadors van marxar, s’hi van anar adaptant, i ara marxen molts.
Olivé li reconeix a Abad que saben que el que fan és interí i esperen que el proper govern no vulgui canviar aquesta feina que fan.
Voten ERC i CUP a favor, 9 i PSC, D, PdCAT i GpC en contra, 7.

Pressupost
Olivé diu que espera no sigui llarg i carregós. És el cinquè que presenten ja que el del 2015 es va fer al principi i molt llarg, ara espera sigui curt, és continuista i treball dels tècnics municipals i la molta gent que hi ha participat, els agraeix la feina i diu que és per fer durant els 6 mesos que els queden de mandat.
Les dades es van passant projectades a una pantalla. 19.682000 euros és el total, un 4,10% més que l’anterior, i encara s’està lluny dels 22.000 000 del 2008, i tal com es veuen les coses, es pot tardar uns 4 anys en tornar a aquell nivell.
Olivé va explicant temes, com l’increment de l’IBI rústic i l’urbà. No hi ha expectatives d’urgències i tot és realista. Les plusvàlues han crescut perquè les vendes ja no s’estan fent a preus inferiors a les compres. La despesa en personal és una de les mes grans.
Parla de l’increment de taxes en escombraries i que s’ha de fer una millor gestió de les deixalles, cosa que espera que posteriors governs tinguin en compte. En quant a Inversions el pressupost és limitat i aquest any es fan moltes petites coses, entre elles evitar que la merda de vaca entri a l’escola de Can Manent, perquè hi ha una activitat il·legal al costat, que està en els tribunals. Va detallant més inversions, les casetes dels Mestres, el Banc dels Aliments, un ascensor per a gent amb mobilitat reduïda en el Pavelló… També s’ha donat el Pressupost de l’empresa pública, on hi ha un superàvit de 83.000 euros, però això dependrà dels abonats, Ara el 15 de novembre en hi ha 2009, quan a l’inici de la gestió, el juny del 2017, n’hi havia 1866, I s’ha de tenir en compte que ha millores en tracte laboral. Per l’any que ve no hi ha canvis significatius i es cal ampliar amb un nova línia per encarregar-se del manteniment de l’enllumenat públic.
El Deute millora, diu, i ara queda en un 49,7%, quatre punts menys que l’any anterior.
Abad diu que un increment de pressupost no és sinònim d’èxit, el que toca és fr una bona gestió Recorda que amb menys recursos, quan van estar al Govern, van fer una millor gestió. Per coherència no hi estan d’acord, perquè pensen que aquesta empresa portarà problemes i si hi ha diners és perquè s’està fent més pressió fiscal i s’està venent patrimoni.
Quesada diu que un pressupost de continuïtat no és un pressupost on la ciutadania ha dit la seva. És de polítiques erràtiques com lo del C10, que es vol incrementar amb un nou servei, és continuar amb un altre error. Es diu que es fa un increment en gestió comercial, quan les botigues van tancant. No sols no s’ha fet el que Cardedeu necessita, també s’ha de tenir en compte el que la ciutadania demana. Creu que s’ha de fer un Pla de llocs de feina, d’ocupació, municipal, quan hi ha un 10% d’aturats. S’ha d’incrementar la neteja. No sols amb campanyes de conscienciació ambiental, cal ampliar voreres i veu que aquest any no s’han pressupostat partides per a Pressupostos Participatius, i per a la Gent Gran sols es ven fum. Hi votaran en contra.
Jordi Nadal (PdeCAT) comença per dir que és una alegria tenir de nou a l’Enric i recorda als qui estan fora de les seves cases per una ignomínia que els manté a la presó. Demana un excel sobre els pressupostos i que estan igual que el 2008 perquè es va tenir que demanar un crèdit de tres milions. Votaran que no, podrien abstenir-se perquè no els han tingut en compte en res per a fer el pressupost, però han de dir que no perquè l’any passat ho van fer i diuen que és continuista i veuen que aquests 4.000000 de més, per al capítol 1, es fan amb increment d’impostos. Igual que al resta de l’oposició els preocupa l’empresa municipal on hi ha moltes partides i estan molt mancats d’informació. I més amb tres divisions, empreses, per separat. No és que sigui una empresa pública o privada, simplement és una empresa i la Carme (Mallorques) ja ha dit que estem d’acord en municipalitzar l’aigua, si és viable, cosa que s’ha de mirar primer, abans de decidir. Pensem que si aquest projecte no funciona serà molt difícil de revertir els efectes.
Olivé diu que entén que tenen majoria, però han pogut donar opinió en reunions amb l’oposició. No hi ha hagut cap proposta, ni els bancs del senyor Abad de l’any passat. Diu a Quesada que hauria pogut fer les preguntes, però que l’interessa més dir això en un Ple. Espera que el senyor Sánchez (Pedro) arregli això i es pugui fer més increment en despesa que un punt sobre l’any anterior, com està ara. La estabilitat pressupostària la complim, i si en cultura se supera esperen no tenir problemes. Acaba dient a Nadal que ell no ha viscut els Plens històrics sobre l’empresa , però que dóna un total de 187.000 euros més, pot fiscalitzar-ho tot i està clar. Els convida a venir a les reunions. I el desmuntar aquesta companyia és ben fàcil, en acabar l’anualitat s’encarrega a una altre companyia.
Hug Lucchetti (CUP) dóna ànims a la gent que aquests dies està sortint al carrer per defensar els drets, i també recolzant als empresonats i als represaliats invisibles, que són un degoteig I no es pot oblidar a la dona de Madrid que s’ha suïcidat quan anava a ser desnonada. A Quesada li diu que els pressupostos participatius sempre es fan per dos anys, seguint la recomanació de la Diputació. És perquè la gent no participa cada any si no veu que s’han realitzat ja les coses que va votar en el cas anterior. I vostès ja ho saben, li diu, o és que no m’escolten o entenen el què és la Participació ciutadana. No entén el comentari, ni creu que el PSC hagi fet gaires Pressupostos Participatius.
Núria Hernández diu que ha potenciat el comerç, s’ha creat la Xarxa Comerç i és un referent a cada zona. S’ha augmentat la subvenció a aquesta Xarxa, que té uns 70 associats pagant una quota. El que hi ha és un canvi en les partides, fent estratègia i tenen una persona que es dedica, fent-se accions de dinamització. S’ha incrementat partides per al comerç. Sobre els Plans d’Ocupació no es reflexen en els pressupost i s’ha de bonificar al personal i tenir subvenció per contractar personal i formar. No és “pan para hoy y hambre para mañana” com diuen alguns. Orientat a majors de 45 anys molts d’ells encara treballen, sobretot en restaurants.
Laia Muñoz (CUP) vol defensar el Pressupost per Serveis Socials, que garanteix els drets a persones pobres del municipi, amb vàries revisions del pressupost ja que ara s’atén fins i tot a mileuristes que cauen en desigualtat social i s’han de tramitat diferents ajuts.
Benet Fusté diu que no es poden garantir drets socials sense uns recursos, l’atenció a la gent desfavorida fa que s’informi a persones que tenen drets a ajuts que desconeixen. La Generalitat assigna 200.000 euros a Cardedeu per ajuts a lloguer, que abans ni es demanaven. També es té cura de persones grans que cada cop són més amb probabilitat de viure soles. Es fan servir eines de futur, on puguin viure amb autonomia i es puguin ajudar entre sí i no estar tant soles.
Abad diu que les partides socials es van incrementar quan ells estaven en el Govern, i es van fer gràcies a tots els grups, cosa que sempre ha elogiat. Recorda a Hug Lucchetti que dóna recolzament als treballadors públics, i forma part d’un govern que no dóna els drets als de l’Ajuntament, on hi ha molts treballadors que no tenen els drets que vostè reclama.
Hurtado diu que no hi ha pressupost participatiu en el del 2019, i és així, no en hi ha. A Hernández li diu que no hi ha Plans d’Ocupació Municipal, que ha posat una partida en un lloc, però no en hi ha.
Nadal diu que el superàvit de l’empresa municipal està garantit, perquè les factures es porten a l’Ajuntament i es paguen. No és que hi hagi un gran increment de socis, i entre una empresa del Florentino i una de municipal en hi ha moltes en mig, i en hui ha a Cardedeu.
Olivé li diu a Nadal que cap empresa de Cardedeu pot guanyar una licitació davant les grans empreses que es dediquen a això. I li recorda que hi ha moltes més avantatges, com la diferència d’IVA.
Caballeria diu que quan els empleats passen d’una empresa a una altre se subroguen els contractes i es regulen segons el seu conveni. Moltes milloren les conciliacions i drets de substitució quan hi ha baixes. Posa l’exemple del que s’està fent en el cinema i que és just preguntar ara als treballadors si estan millor ara.
Hernández diu a Quesada que no hi ha partides pròpies per a Plans d’ocupació, però que quan hi ha subvencions les fan i les gestionen donant recursos als comerços.
Lucchetti diu que els Pressupostos Participatius ja ha dit que s’han de posar cada dos anys si es vol que la gent participi.
A la votació hi ha nou a favor, ERC i CUP i set en contra PSC, PDeCAT, D i GpC.

Informacions
Isabel Sallés (ERC) diu a Masferrer que té la seva confiança i la dels seus companys, defensant-lo del que diu el senyor Abad, i per altra banda cal recordar que fa 13 mesos que hi ha persones que no tenen una justa llibertat. Informa de que s’obren diverses inscripcions a cursos i de que es fa un concurs de llengua a la Biblioteca.
Hug li diu a Quesada que sí que hi ha una cosa de Pressupostos Participatius, el JOV que voten els joves, per curs de valors antifeixistes, i també un altre de supervivència.
Hernández informa que en el Mercat Municipal es fan obres de millora amb subvenció de la Diputació, per fer-lo més atractiu, ja que hi ha moltes parades buides que s’han de licitar. Com a activitats de comerç es va fer el Black Friday.
Laia Muñoz parla dels esports inclusius que es van fer en el Pompeu Fabra.
Marta Cordomí (CUP) comença per desitjar bon vespre a presos i exiliats i a les seves famílies. S’havia preparat per parlar de l’increment de la taxa de deixalles, ningú n’ha dit res, però la vol justificar per la compra de camions per augmentar el servei, perquè els contenidors s’omplen més que en anys anteriors. Parla dels actes culturals que es fan aquest mes i dels Ambaixadors Culturals, que s’han renovat aquests dies amb nois i noies dels instituts, 50 ambaixadors que promouen el teatre. També parla de la Fira de Nadal i el teatre que es farà aquell dia. A l’Església es farà el Cant de la Sibil·la i anuncia que per Cap d’Any hi haurà tres festes. A la sala sarau, al teatre Auditori i a la Tèxtil Rase.

Precs i preguntes
Abad reitera la pregunta al regidor d’Esports sobre la festa de l’Esport, que li va dir seria pel setembre. Vol saber si la volen eliminar o què pensa fer.
Hurtado pregunta per l’evolució d’un tema judicial.
Quesada s’alegra de que valorin una cosa positiva que fa el govern socialista, i n’està content.
Nadal pregunta per la marxa de tanta gent de l’Ajuntament i si han detectat el perquè i que pensen fer.
Caballeria diu que és un tema retributiu i que si poden fer una nova valoració no marxin pel motiu econòmic. Sobre la Festa de l’Esport ho han debatut molt amb la Tècnica d’Esport i les entitats i la Tècnica no va mostrar molt d’interès en això. Es va fer una enquesta a tots i es van rebre 5 respostes. Creu que no s’ha tingut gaire en compte a esportistes d’elit que no estan a entitats. Ho estudiaran per l’any que ve, acaba.
Abad diu que fins ara el problema era d’aforament, la gent no hi cabia, per tant hi havia molt d’interès.
Caballeria diu que s’hauria de fer en un format diferent, sense perill. No podria ser a l’Auditori i cal pensar com.
Masferrer diu que el cas judicial al que es refereix Hurtado que està en litigi amb un requeriment de 40.000 euros per l’entorn del Polígon on s’ha de restablir un terreny tal com estava. També informa que cal fer una catalogació més acurada de Can Ribes, per completar el Catàleg.
Hurtado demana reunions sobre el tema i Masferrer li respon que en fan tres a l’any.
L’alcalde dóna per acabat el Ple a les 22.05.
Llavors una persona d’entre el públic, diu ser de Ciutadans, de nom Rodriguez i demana la paraula, ja fora Ple. Pregunta sobre el Pla de naturalització del Torrent Llibre. Ho pregunta a Marta Cordomí.
Aquesta respon que està aprovat definitivament i ha de publicar-se properament. Està inclòs en el pressupost del 2019 fer la part superior.
Parlen de les aigües residuals, que s’estan tractant a trossos.
Masferrer afegeix que el debat està en si es cobreix o no el Torrent, però el que s’està solucionant és el problema de l’aigua que no corre en el primer tram. De moment amb un sobreeixidor i tard o d’hora hauran de fer una obra grossa.
Cordomí diu que no està aprovat definitivament per la Generalitat en quant a que a la part Est hi ha runes romanes i no es pot evacuar l’aigua cap allà. Queda només aquesta qüestió tècnica.
A les 22.12 s’acaba

Be the first to comment on "Un llarg Ple aprova el Pressupost pel 2019 i l’adhesió a defensar l’aigua pública"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies